Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • Van Gogh Museum   

Παράδειγμα με ποινές "Μουσείο Βαν Γκογκ", μεταφραστική μνήμη

add example
Μουσεία, το σπίτι της Ανν Φρανκ, Βαν ΓκογκMuseums, the Anne Frank house, Van Gogh
Λοιπόν αυτός είναι ένας από τους τελευταίους πίνακες που ζωγράφισε ποτέ ο Βαν ΓκογκSo this is one of the last paintings Van Gogh ever painted
Ο βαν Γκογκ σε αριθμούςVan Gogh by numbers?
Αλλά για ' μένα ο Βαν Γκογκ είναι ο καλύτερος ζωγράφος απ ' όλουςBut, to me, Van Gogh is the finest painter of them all
Έκθεση με τίτλο " Βαν Γκογκ, Μοντριάν και η Σχολή Ζωγράφων της Χάγης " εγκαινιάστηκε στις ‧ Μαρτίου στη Γκαλερί Klovicevi Dvori στο ΖάγκρεμπAn exhibition titled " Van Gogh, Mondrian and The Hague School of Painters " opened on ‧ arch at the Klovicevi Dvori Gallery in Zagreb
Εδώ είναι ο τελευταίος πίνακας του Βίνσεντ Βαν Γκογκ,Που αυτοκτόνησε μόλις σταWe have here the last work of Vincent Van Gogh, who committed suicide at only
Ο βαν Γκογκ σε κουτί, κυρίες μουVan Gogh in a box, ladies
Δεν πιστεύω του Βαν ΓκογκI doubt it' s a Van Gogh
Αν η Έιμυ Ποντ μπορεί να αντέξει τότε μπορεί κι ο Βίνσεντ Βαν ΓκογκIf Amy Pond can soldier on, then so can Vincent Van Gogh
Η καλύτερη αυτοπροσωπογραφία του Βίνσεντ βαν ΓκογκThe better self- portrait of Vincent Van Gogh
Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της ‧ής Μαΐου ‧- Χρίστος Γκόγκος κατά Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςJudgment of the Court (First Chamber) of ‧ May ‧- Christos Gogos v European Commission
Τί πίνακας είναι;- Ενας χαμένος Bαν ΓκογκA possible lost van Gogh.The Lilies in the Field?
Με την αίτηση αναίρεσης κατά της απόφασης Τ-‧/‧ της ‧.‧.‧, Χρίστος Γκόγκος κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο αναιρεσείων Χρίστος Γκόγκος προβάλλει πρώτον, δύο λόγους για την θεμελίωση του αιτήματος αναίρεσης της απόφασης του ΠρωτοδικείουIn his appeal against the judgment of ‧ October ‧ in Case T-‧/‧ Christos Gogos v Commission of the European Communities, the appellant Christos Gogos puts forward, first of all, two pleas to substantiate his claim that the judgment of the Court of First Instance should be set aside
Απόφαση του Πρωτοδικείου της ‧ης Οκτωβρίου ‧- Γκόγκος κατά ΕπιτροπήςJudgment of the Court of First Instance of ‧ October ‧- Gogos v Commission
Υπόθεση C-‧/‧ P: Αναίρεση που άσκησε στις ‧ Δεκεμβρίου ‧ Ο Χρίστος Γκόγκος κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου (Τέταρτο τμήμα) που εκδόθηκε στις ‧ Οκτωβρίου ‧ στην υπόθεση T-‧/‧, Χρίστος Γκόγκος κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνCase C-‧/‧ P: Appeal brought on ‧ December ‧ by Christos Gogos against the judgment delivered by the Court of First Instance (Seventh Chamber) on ‧ October ‧ in Case T-‧/‧ Christos Gogos v Commission of the European Communities
Υπόθεση T-‧/‧: Απόφαση του Πρωτοδικείου της ‧ης Οκτωβρίου ‧- Γκόγκος κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση- Υπάλληλοι- Εσωτερικός διαγωνισμός για τη μετάβαση σε άλλη κατηγορία- Διορισμός- Κατάταξη σε βαθμό- Άρθρο ‧, παράγραφος ‧, του ΚΥΚCase T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ October ‧- Gogos v Commission (Staff case- Officials- Internal competition for change of category- Appointment- Classification in grade- Article ‧ of the Staff Regulations
Υπόθεση C-‧/‧ P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της ‧ής Μαΐου ‧- Χρίστος Γκόγκος κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως- Υπάλληλοι- Εσωτερικός διαγωνισμός για τη μετάβαση από μία κατηγορία σε άλλη- Διορισμός- Κατάταξη σε βαθμό- Άρθρο ‧, παράγραφος ‧, του ΚΥΚ- Πλήρης δικαιοδοσία- Χρηματική διαφορά- Διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του Πρωτοδικείου- Εύλογο χρονικό διάστημα- Αίτημα δίκαιης αποζημιώσεωςCase C-‧/‧ P: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ May ‧- Christos Gogos v European Commission (Appeals- Officials- Internal competition for promotion from one category to another- Appointment- Classification in grade- Article ‧ of the Staff Regulations- Unlimited jurisdiction- Dispute of a financial character- Length of proceedings before the General Court- Reasonable time- Claim for equitable compensation
Αναίρεση που άσκησε στις ‧ Δεκεμβρίου ‧ Ο Χρίστος Γκόγκος κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου (Τέταρτο τμήμα) που εκδόθηκε στις ‧ Οκτωβρίου ‧ στην υπόθεση T-‧/‧, Χρίστος Γκόγκος κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνAppeal brought on ‧ December ‧ by Christos Gogos against the judgment delivered by the Court of First Instance (Seventh Chamber) on ‧ October ‧ in Case T-‧/‧ Christos Gogos v Commission of the European Communities
Το πρακτορείο ειδήσεων Anatolian της Τουρκίας δημοσίευσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο Αμπντέλ Χαφίζ Γκόγκα, αντιπρόεδρος του Εθνικού Λιβυκού Συμβουλίου που δημιουργήθηκε από τους αντι- Κανταφικούς αντάρτες, ζήτησε από την Τουρκία να αναγνωρίσει επίσημα και να στηρίξει την επανάσταση του λαού της ΛιβύηςTurkey 's Anatolian news agency reported earlier this week that Abdel Hafiz Ghoga, deputy leader of the National Libyan Council created by the anti-Gaddafi rebels, demanded Turkey officially recognise and support the Libyan people 's revolution
Με διάταξη της ‧ης Ιανουαρίου ‧, ο πρόεδρος του πέμπτου τμήματος του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε τη διαγραφή των υπό συνεκδίκαση υποθέσεων T-‧/‧, T-‧/‧, T-‧/‧, T-‧/‧, T-‧/‧ και T-‧/‧, Νικόλαος Γεωργιόπουλος κ.λπ., Παναγιώτης Αδαμόπουλος κ.λπ., Αθανάσιος Ράμμος, Σταυρούλα Γκόγκου-Σκαρπατζή κ.λπ., Νικόλαος Ανδρικάκης κ.λπ., Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος κ.λπ. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνBy order of ‧ January ‧, the President of the Fifth Chamber of the Court of First Instance of the European Communities has ordered the removal from the Register of Case T-‧/‧, T-‧/‧,T-‧/‧, T-‧/‧, T-‧/‧, and T-‧/‧, Nicolas Georgiopoulos and Others, Panayotis Adamopoulos and Others, Athanassios Rammos, Stavroula Gogos-Skarpatzi and Others, Nikolaos Andrikakis and Others, Konstantinos Athanassopoulos and Others v Commission of the European Communities
Προσφεύγων: Χρίστος Γκόγκος (Waterloo, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: αρχικώς Κ. Ταγαράς, στη συνέχεια Ν. Κορογιαννάκης, δικηγόροιApplicant: Christos Gogos (Waterloo, Belgium) (represented by: C. Tagaras initially, then N. Korogiannakis, lawyers
" Κατά το τέλος της εκστρατείας οι διαστάσεις του πολιτικού φατριασμού στα ΜΜΕ γίνονται εξαιρετικά ορατές ", αναφέρει η προσωρινή διευθύντρια και επικεφαλής της εκστρατείας επιθεώρησης του Κέντρου Ανεξάρτητης Δημοσιογραφίας, Ναντίν Γκόγκου" Near the end of the campaign the dimension of political partisanship in media becomes very visible, " says the Centre for Independent Journalism 's interim director and head of campaign monitoring, Nadine Gogu
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2000 φράσεις που ταιριάζουν φράση Μουσείο Βαν Γκογκ.Βρέθηκαν σε 0,717 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.