Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • settler     
    (Noun  ) (noun   )
     
    someone who settles in a new location, especially one who makes a previously uninhabited place his home
  • planter   
    (noun   )

Παράδειγμα με ποινές "έποικος", μεταφραστική μνήμη

add example
Θυμάμαι κάποτε, όταν για κάποιον λόγο βρέθηκα στη Βόρεια Κύπρο, είχα έναν τουρκοκύπριο οδηγό που μιλούσε καλά ελληνικά και μου είπε: "τρέφω μεγάλη συμπάθεια για τους ελληνόφωνους κυπρίους συμπολίτες μου και το πρόβλημά μας δεν είναι οι ελληνοκύπριοι, αλλά ο τουρκικός στρατός και οι έποικοι που μεταφέρθηκαν τεχνητά στη χώρα".I recall how, on one occasion when I was in Northern Cyprus, I had a Turkish Cypriot driver who spoke good Greek, and said: 'I have deep sympathy with my Greek-speaking fellow-Cypriots, and it is not the Greek Cypriots that are our problem, but the Turkish army and the settlers that have been brought into the country artificially.'
Μια από τις προτάσεις που θα έκανα είναι ότι οι πρόσφατες συζητήσεις μεταξύ του κ. Olmert και του κ. Mahmoud Abbas σχετικά με μια -εκ των πραγμάτων- οριστική λύση για την υφιστάμενη κατάσταση θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις διαπραγματεύσεις, τις οποίες ο ίδιος ο κ. Olmert, ένας νεαρός βουλευτής, πραγματοποίησε το 1987 και κατά τις οποίες ο ίδιος και η PLO (Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης) διαπραγματεύθηκαν στην πραγματικότητα κατ' ιδίαν να συζητήσουν σχετικά με την πρωτεύουσα του παλαιστινιακού κράτους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σχετικά με τα σύνορα του 1967 και σχετικά με την επιστροφή ορισμένων εποίκων.One of the propositions I would make is that the recent talks between Mr Olmert and Mr Mahmoud Abbas about - in effect - a final status solution, should reflect the negotiations that Mr Olmert himself, a young parliamentarian, had in 1987, where he and the PLO negotiated privately actually to talk about the capital of the Palestinian state in East Jerusalem, about the borders of 1967, and about some settlers returning.
Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, μαζί με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στην οποία συμμετείχαν βουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες, επισκεφτήκαμε την οικογένεια al-Kurd στο σπίτι της, και γίναμε αυτόπτες μάρτυρες του εκφοβισμού και της βίας που υφίσταται καθημερινά από τους εποίκους, οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί σε κάποια από τα σπίτια.Only last week, with the European Parliament's delegation in the occupied Palestinian territories, made up of MEPs from all the political groups, we visited the al-Kurd family in their house, and were direct witnesses of the bullying and violence that they were subjected to daily by the settlers, who were already in some of the houses.
Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή που η ειρηνευτική διαδικασία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, θύμα προμελετημένων επιθέσεων και διαφόρων προκλήσεων, δεν θα υπενθυμίσουμε εδώ το άνοιγμα ενός τούνελ στην αραβική χώρα, τους επαναλειπτικούς αποκλεισμούς που εμποδίζουν την κυκλοφορία όλου του πληθυσμού, την εγκατάσταση νέων εξτρεμιστικών εποίκων, τις ομαδικές τιμωρίες, τους νεκρούς που προκάλεσαν οι απόπειρες δολοφονίας και την καταστολή.Mr President, at a time when the peace process is in a critical state, victim of premeditated aggression and multiple provocation, we will not dwell here on the opening of a tunnel in the Arab town, the repeated cordoning off which prevents an entire population from moving around, the installation of new extremist colonists, the collective reprisals, the deaths resulting from attacks, and the repression.
Θύματα αυτής της πολιτικής είναι και οι ίδιοι ακόμα οι Τουρκοκύπριοι, που φεύγουν διωγμένοι από τους εποίκους και τον στρατό κατοχής.The Turkish Cypriots, persecuted as they are by the settlers and the occupation army, are themselves also victims of this policy.
Ωστόσο, υπάρχουν επίσης δύο άλλα είδη διχόνοιας: οι ιστορικές -επειδή σε αυτό το τμήμα της χώρας οι Χριστιανοί θεωρούνται ντόπιοι και οι Μουσουλμάνοι έποικοι, παρά το γεγονός ότι έχουν ζήσει εκεί επί δυο ή τρεις γενεές- και ακόμη και πολιτικές διαφορές.However, there are also two other kinds of division: historical - because in that part of the country Christians are considered as locals, and Muslims as outsiders, despite the fact that they have lived there for two or three generations - and even political differences.
Πρώτα εξυπηρετούνται οι Γάλλοι, μετά εσείς οι έποικοι των αποικιών... και εμάς τους ιθαγενείς μάς ξεχνάτεThe French reward themselves, then you white Africans, and we Natives are forgotten
Αίμα και δάκρυα χύθηκαν σήμερα καθώς οι Ισραηλινοί άρχισαν την αναγκαστική εκκένωση των Εβραίων εποίκων από τα σπίτια τουςTears and blood were shed today as Israel began the forced evacuation of Jewish settlers from their homes
Θέμα: Τούρκοι έποικοι στην ΚύπροSubject: Turkish settlers in Cyprus
Θα παμε στου εποικουRight, we' il make for the homestead
Φαίνεται πως μαζί με τους εποίκους έφτασε στην περιοχή και η συνήθεια του τηγανιτού τυριούIt is highly probable that the practice of frying cheese was started by these settlers
Θέμα: Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ και το ζήτημα των οικισμών εποίκωνSubject: EU‐Israel trade agreement and the question of the colonies
Μαζί με το ζήτημα του καθεστώτος της Ιερουσαλήμ και το πρόβλημα του νερού και των εποίκων, το θέμα των προσφύγων συνιστά έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή.The problem of the refugees, together with the status of Jerusalem, the problems of water and the settlers, is one of the key factors relating to peace in the Middle East.
Οι στρατιωτικές εισβολές δεν έχουν σταματήσει, ούτε άλλωστε και οι καθημερινές συλλήψεις και, ορισμένες φορές, οι δολοφονίες πολιτών, ο εκφοβισμός που πραγματοποιείται από τους εποίκους, οι ένοπλες επιδρομές τους και ο εμπρησμός σπιτιών που συνέβη στη Χεβρώνα, στη Ναμπλούς και σε άλλες περιοχές. Όπως επίσης και οι τρομοκρατικές επιθέσεις που διεξάγονται από εποίκους κατά των αγροτών κατά την περίοδο της συγκομιδής της ελιάς, η οποία θεωρείται από το λαό μας ως το σύμβολο της ειρήνης και της ζωής, όχι απλώς ένα μέσο διαβίωσης για δεκάδες χιλιάδες παλαιστινιακές οικογένειες.Military incursions have not stopped, nor have the daily arrests and sometimes assassinations of citizens; the bullying by settlers and their armed incursions and burning of homes which happened in Hebron, Nablus and other areas; and the terrorist attacks conducted by settlers against farmers in the olive season, which is considered by our people the symbol of peace and life, and not just the livelihood for tens of thousands of Palestinian families.
Αλλά, όταν η κυβέρνηση του Ισραήλ άρχισε, μερικές μόνο ημέρες έπειτα από το Wye Plantation, να αθετεί την ίδια την υπογραφή της, όταν ο Ariel Sharon, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ υποκινεί τους έποικους να καταλάβουν τη γη των Παλαιστινίων, τι γίνεται τότε; Ε! όχι πολλά - το πολύ πολύ κάποιο ψήφισμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.But when, only a few days after the Wye Plantation meeting, the Foreign Minister, Ariel Sharon, in breach of the recent agreement, openly encouraged Israeli settlers to occupy Palestinian territory, what happened then? Not very much - at most a resolution here in Parliament.
Τουρκία δεν συμμορφώνεται με τα ψηφίσματα των "νωμένων Εθνών και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο: διατηρεί 40.000 στρατιώτες στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, η πόλη της Αμμοχώστου συνεχίζει να είναι σφραγισμένη και να βρίσκεται υπό την κατοχή στρατευμάτων, και η Τουρκία εξακολουθεί να στέλνει εποίκους στο βόρειο τμήμα του νησιού.Turkey is not complying with United Nations resolutions and it is violating international law: it is keeping 40 000 soldiers in the northern part of Cyprus, the city of Famagusta continues to be sealed off and occupied by troops, and Turkey is still sending settlers to the north of the island.
Από την μεριά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υποκριτικό ενδιαφέρον της για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν συγκινήθηκε ποτέ από το δράμα του κυπριακού λαού, από το πρόβλημα των προσφύγων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, από τη βίαια αλλαγή της πληθυσμιακής σύνθεσης της βόρειας Κύπρου, από την αθρόα εγκατάσταση εποίκων από την Τουρκία στα κατεχόμενα εδάφη.For its part, the European Union, with its hypocritical professions of interest in freedom and human rights, has never been moved by the drama of the Cypriot people, by the problem of Greek and Turkish Cypriot refugees, by the enforced change of the population composition in the north of Cyprus, or by the wholesale settlement of colonists by Turkey in the occupied areas.
Δεν επιτρέπεται να συνεχίσει να αποστέλλει στο βόρειο τμήμα του νησιού εποίκους οι οποίοι δημιουργούν ασφυκτικό κλοιό γύρω από την τουρκοκυπριακή κοινότητα.It cannot continue sending to the northern part of the island settlers who are stifling the Turkish Cypriot community.
Η Τουρκία, σύμφωνα με την ICG, θα πρέπει να εφαρμόσει την Τελωνειακή Ένωση με όλα τα ‧ κράτη- μέλη της ΕΕ, να ξεκινήσει περιορισμένη απομάκρυνση των Τουρκικών στρατευμάτων από το βόρειο τμήμα της Κύπρου και να δεσμευθεί στον επαναπατρισμό αριθμού εποίκων στην ΤουρκίαTurkey, according to the ICG, should implement the Customs Union with all ‧ member states, begin a limited withdrawal of Turkish troops from Cyprus 's north and commit to repatriating a number of Turkish settlers
Σε αυτήν την απομονωμένη περιοχή, ένα μεγάλο κομμάτι του παλαιστινιακού πληθυσμού ζουν σαν σαρδέλες, χωρίς εργασία, χωρίς εισόδημα και χωρίς επαρκή στέγαση. " συνετή απόφαση για την απομάκρυνση των χωριών των ισραηλινών εποίκων από αυτήν την παράκτια λωρίδα ίσως ήταν θετική για όσους ζούσαν σε αυτά και ήταν αντικείμενο μίσους για τους γύρω τους, αλλά δεν είχε κανένα νόημα για τους υπόλοιπους.In this isolated area, a large section of the Palestinian population live like sardines, with no job, with no income and with no adequate housing. The wise decision to remove the Israeli colonist villages from this coastal strip may have done something for those who had lived in them and who were hated by those around them, but hardly anything for anyone else there.
από την ισραηλινή κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας το νόμιμο δικαίωμά της να προστατεύει τους πολίτες της, ζητεί να απόσχει από τη δυσανάλογη χρήση βίας, να σταματήσει τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, να σταματήσει την ανέγερση του λεγόμενου τείχους ασφαλείας που επιδεινώνει τις συνθήκες ζωής του παλαιστινιακού πληθυσμού στα κατεχόμενα εδάφη και δυσχεραίνει την εξεύρεση θετικής λύσης στο ζήτημα των συνόρων και να διαλύσει τους οικισμούς εποίκων σύμφωνα με το πρόγραμμα που ορίζεται στον χάρτη πορείας·the Israeli government, while recognising its legitimate right to protect its citizens, to renounce the disproportionate use of force, to end extrajudicial executions, to halt the building of the so-called security wall that aggravates the living conditions of the Palestinian population in the Territories and prejudges a positive solution of the question of the borders, and to dismantle colonies in accordance with the programme established in the road map
Αντιθέτως, η εταιρεία Walt Disney εξασφάλισε τα δικαιώματά της επί του Μίκυ Μάους και, στο τέλος της σειράς, ο Μίκυ Μάους σκοτώνεται από έναν εβραίο έποικο.Instead, the Walt Disney company asserted its rights over Mickey Mouse, and at the end of the series, Mickey Mouse was killed off by a Jewish settler.
Οι βολές παλαιστινίων ακτιβιστών κατά των Ισραηλινών, εποίκων ή στρατιωτικών, οι οποίες προέρχονται από οικισμούς που τελούν υπό παλαιστινιακό έλεγχο, αλλά και η υπερβολική και δυσανάλογη προσφυγή του Ισραήλ στη βία απλώς τροφοδοτούν τον κύκλο της βίας.Shooting at Israelis, whether Jewish settlers or soldiers, by Palestinians activists from Palestinian-controlled zones, and also the excessive and disproportionate use of force by Israel only fuels the cycle of violence.
Εν τω μεταξύ, κάθε μέρα αυξάνουν οι εποικισμοί και οι έποικοι εκεί που θα έπρεπε να είναι το κράτος της Παλαιστίνης, στα εδάφη που κατέχονται από το 1967.Meanwhile, the number of settlers and settlements is increasing every day in what ought to be the State of Palestine, the territories which have been occupied since 1967.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 84 φράσεις που ταιριάζουν φράση έποικος.Βρέθηκαν σε 0,684 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.