Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 
Nominative masculine plural form of αληθής .
 
Accusative masculine plural form of αληθής .
 
Vocative masculine plural form of αληθής .
 
Nominative feminine plural form of αληθής .
 
Accusative feminine plural form of αληθής .
 
Vocative feminine plural form of αληθής .

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "αληθείς", μεταφραστική μνήμη

add example
Το τελευταίο πραξικόπημα συνοδεύτηκε από μια δήλωση ιερού πολέμου από πλευράς Αλ Κάιντα.The latest coup has been accompanied by a declaration of holy war on the part of Al-Qaeda.
Σε συνέντευξη στην Αλβανική υπηρεσία του BBC, ο αλ- Σαγιέντ απέδωσε την καθυστέρηση της Αραβικής αναγνώρισης κυρίως σε δυο παράγοντεςIn an interview with the BBC Albanian service, al-Sayed attributed the delay in Arab recognition principally to two factors
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ της Επιτροπής, της ‧ης Αυγούστου ‧, για την ‧η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους ΤαλιμπάνCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ amending for the ‧th time Council Regulation (EC) No ‧/‧ imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Μια φορά η εφημερίδα έγραψε..." Ο διαβόητος Αλ Καπέλι, δείπνησε στο Chez Vιtο...... με μια όμορφη ξανθή χορεύτρια ", εμένα δηλαδήOnce it said in the paper, " Gangland' s Al Capelli seen at Chez Vito... with cute blonde chorine. "
Η ταινία δεν προκάλεσε ενδιαφέρον ούτε και στην Τουρκία, όπου επιχειρήσεις που σχετίζονται με την αλ- Κάιντα πραγματοποίησαν θανατηφόρες επιθέσεις πριν από τέσσερα χρόνιαThe tape even failed to stir interest in Turkey, where operatives linked to al-Qaeda carried out deadly attacks four years ago
Να τον π ροσκ αλείς στο σπ ίτιI think you should have him over to the house more
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ‧/‧ της Επιτροπής, της ‧ης Ιανουαρίου ‧, για τη ‧η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους ΤαλιμπάνCorrigendum to Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ January ‧ amending for the ‧th time Council Regulation (EC) No ‧/‧ imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Είναι δικό σου πρόβλημα, ΑλIt' s your problem, Al
Ο Ομπάμα αποκάλεσε τον θάνατο του Αουλάκι ως " μεγάλο χτύπημα " εναντίον μιας από τις πιο ενεργές οργανώσεις που συνεργάζονται με την αλ- ΚάινταObama called Awlaki 's death a " major blow " to one of al-Qaeda 's most active affiliates
Δικό μας ήταν το αμάξι, ΑλIt was our car, Al
Βάσει των πληροφοριών που επιβεβαιώνουν ότι οι δύο καταχωρήσεις αφορούν την ίδια οντότητα, η Επιτροπή Κυρώσεων κατά της Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν αποφάσισε στις ‧.‧.‧ να ενοποιήσει τα σχετικά στοιχεία που περιέχονται στις δύο καταχωρήσεις στην παρούσα καταχώρησηBased on information confirming that the two entries refer to the same entity, the Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee decided on ‧.‧.‧ to consolidate the relevant information contained in both entries in the present entry
Θέμα: Αλ-Κάιντα: ενδείξεις περί διασυνδέσεων: Καταπολέμηση της τρομοκρατίαςSubject: Al Qaeda: evidence of contact- the fight against terrorism
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSProposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No ‧/‧ imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Η αστυνομία κατέσχεσε δυο τουφέκια τύπου Καλάσνικοφ, δυο πολυβόλα, αρκετά περίστροφα, πυρομαχικά, περισσότερα από ‧ κιλά χημικών για παραγωγή βομβών και διάφορα CD και έγγραφα της αλ- Κάιντα, τα οποία, σύμφωνα με ειδικούς ασφαλείας, ενδέχεται να αποκαλύψουν τις εγχώριες και διεθνείς διασυνδέσεις της οργάνωσηςPolice seized two Kalashnikov rifles, two machine guns, several handguns, ammunition, more than ‧ kg of bomb-making chemicals and various CDs and al-Qaeda documents, which security experts believe may reveal the group 's domestic and international links
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ της Επιτροπής, της ‧ας Φεβρουαρίου ‧, για τροποποίηση για τεσσαρακοστή τρίτη φορά του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του ΣυμβουλίουCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ amending for the ‧rd time Council Regulation (EC) No ‧/‧ imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No
Το Ιράκ θα βοηθήσει την Tουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν μαχητές του τρομοκρατικού Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK) μέχρι την πλήρη εξάλειψη του κινήματος, δήλωσε ο Ιρακινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Σιρουάν αλ- Γουάλι στις ‧ ΙουλίουIraq will help Turkey and the United States in their efforts to combat militants from the terrorist Kurdistan Workers ' Party (PKK) until the complete elimination of the movement, Iraqi National Security Minister Shirwan al-Waili said on July ‧ th
Σύμφωνα με τον Αλ Χαμάντ, υπάρχουν ακόμα περίπου ‧ μέλη της αλ- Κάιντα στη Β- ΕAccording to Ali Hamad, there are still about ‧ al-Qaeda members in BiH
Δεν εννοούσα ακριβώς αυτό, αλλ ά γιατί να της το χ αλ άσωThat was not what I had meant but she was happy
Περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους ΤαλιμπάνOn restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Τυχόν άλλα συστατικά: λευκό κρασί ή κόκκινο μη αφρώδες, ζάχαρη ή/και δεξτρόζη ή/και φρουκτόζη ή/και λακτόζη, καλλιέργειες για την έναρξης ζύμωσης, νιτρικό νάτριο ή/και κάλιο, νιτρώδες νάτριο ή/και κάλιο, ασκορβικό οξύ και το άλας του με νάτριοThe following may also be used: still white or red wine, sugar and/or dextrose and/or fructose and/or lactose, starter ferment, sodium and/or potassium nitrite, ascorbic acid and its sodium salt
Εάν ο συμβιωτής του Βά' αλ υποτάσσει την συνείδηση της ’ ντρια, θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμαWell, if Ba' al' s symbiote is suppressing Adria' s consciousness, we should be able to do the same thing
Κ αλ ά, εσύ, πιο μπροστά, μου είπες ότι είναι αθάνατηÕ ou just said that it' s long- lasting
τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση, στο σχεδιασμό, στην διευκόλυνση, στην προπαρασκευή ή στην εκτέλεση πράξεων ή δραστηριοτήτων από, σε συνδυασμό με, εξ ονόματος, για λογαριασμό, ή προς στήριξη της Αλ Κάιντα, των Ταλιμπάν ή του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ή κάθε πυρήνα, φορέα, υποομάδα ή παραφυάδα αυτώνparticipating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of, Al-Qaida, the Taliban or Usama bin Laden, or any cell, affiliate, splinter group or derivative thereof
Αν ήταν δυνατό, θα στέλναμε τα αγόρια στον Αλάν και την ΚαζάλIf it were possible, we' d send the boys to Alan and Kajal
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ της Επιτροπής, της ‧ης Οκτωβρίου ‧, που τροποποιεί για πεντηκοστή πέμπτη φορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του ΣυμβουλίουCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ amending for the ‧th time Council Regulation (EC) No ‧/‧ imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2259 φράσεις που ταιριάζουν φράση αληθείς.Βρέθηκαν σε 0,56 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.