Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • guide         
    (verb, noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (2)

ξεναγόςdocent; cicerone; guide; tour guide
χαρακτήρας ξεναγούagent character

Παράδειγμα με ποινές "ξεναγώ", μεταφραστική μνήμη

add example
Εκτος κι αν βρει αλλο ξεναγοUnless she goes to another guide
Ελάτε, θα σας ξεναγήσω και θα σας βρω άλλη σκηνήCome on, I' il show you around, find you another tent
Να σας ξεναγήσω, κ. ΜπαρντέτLet me show you around, Mr. Burdett
Τιμη μου να εχω τετοιο ξεναγοI would love you as a guide
Ενώ το Λονδίνο τα έχει όλα.Και τον προσωπικό σου ξεναγό. Εμένα, δηλαδήWhereas London has got it all...... including your own...... personal tour guide: moi
Πρέπει να ξεναγήσουμε κάποιους απρόοπτους VΙΡWe have some unexpected VlPs we have to show around
Αυτες στις οποιες εδωσα την ιστορια: ξεναγος καβγαδισε...Κι ολοι μπηκαν φυλακηThe ones I gave the story to, one of your guides had a fight and everybody went to jail
Με λίγα λόγια, δεν μπόρεσα να ξεναγήσω τους επισκέπτες αυτούς στο Κοινοβούλιο, αλλά τους βρήκα μόλις 5 λεπτά πρίν από την αναχώρησή τους.The long and the short of it is that I was not able to show the group around Parliament at all, but only found them five minutes before they were due to leave the place.
Σήμερα το πρωί όμως διαπίστωσα ότι ήδη ξεναγούνται στα νέα κτίρια ομάδες επισκεπτών.Now I have just discovered this morning that groups of visitors are already being shown round the new buildings.
Θα ήθελα να αδράξω αυτήν την ευκαιρία για να επαινέσω τον δρα Matesanz, ο οποίος υπήρξε εξαιρετικός ξεναγός κατά την επίσκεψή μας στη Μαδρίτη.I would like to take this opportunity to praise Dr Matesanz, who was our excellent guide during our visit to Madrid.
Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγώνTourist guide services
να αναγνωρίσει ότι η Γαλλική Δημοκρατία, μεταφέροντας ελλιπώς στο εσωτερικό δίκαιο, όσον αφορά το επάγγελμα του ξεναγού, τις οδηγίες ‧/‧/ΕΟΚ και ‧/‧/ΕΟΚ, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις εν λόγω οδηγίες και από τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότηταςdeclare that, by reason of incomplete transposition, in regard to the profession of tourist guide, of Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC, the French Republic has failed to fulfil its obligations under those directives and under the Treaty establishing the European Community
Σύμφωνα με ορισμένους ισχυρισμούς, Φλαμανδοί εθελοντές συνοδοί πολιτιστικών ταξιδιών στην Ιταλία, την Ισπανία, την Γαλλία και την Ελλάδα αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα όταν θέλουν να ξεναγήσουν επιτόπου στα ολλανδικάIt is reported that Flemish travel guides volunteering to accompanying groups on cultural trips to Italy, Spain, France and Greece can face serious problems when providing their services as guides in the Dutch language
Εκτός κι αν θέλετε, να σας ξεναγήσω στο παλάτιUnless you' d like a tour of the palace
Να παρκάρω πρώτα, και θα σε ξεναγήσωLet me park, and I' il give you the tour
Τα μέλη επισκέπτριας αστυνομικής αντιπροσωπίας, ιδίως ο αξιωματικός-σύνδεσμος, ο συντονιστής επιχειρήσεων και οι επιχειρησιακοί αστυνομικοί (βλ. κατωτέρω) πρέπει να εργαστούν από κοινού με τους εντόπιους αστυνομικούς (γνωστούς συνήθως ως ξεναγούς) που και οι ίδιοι πρέπει να είναι υπηρετούντες αστυνομικοί, κατά προτίμηση με εμπειρία στην αστυνόμευση του ποδοσφαίρου στην πόλη ή τη χώρα τους, η οποία να περιλαμβάνει εξοικείωση με τον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης και πιθανές περιοχές με επικινδυνότηταVisiting members of a police delegation, in particular the Liaison Officer, Operations Co-ordinator and operational police officers (see below) should work alongside local police officers (commonly known as cicerones) who themselves should be serving police officers, preferably with experience of policing football in their own city or country, including familiarity with the venue area and potential risk areas
" Αποτελώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοναστήρια της Μπουκόβινα, τόσο σε διαστάσεις όσο και λόγω των εξωτερικών ζωγραφημάτων-- η μοναδική που εξακολουθεί να διατηρεί τα φρέσκο στο βόρειο τοίχο-- η Σουτσέβιτα θεωρείται de facto ' κληρονομιά ' τόσο από τουρίστες όσο και από ντόπιους ", ανέφερε η Ντάνα Βαταμανίουτς, τοπική ξεναγός, στους SETimes" Being one of the most impressive of Bukovina 's monasteries, both in dimensions and presentation of the exterior paintings-- the only one still preserving the frescoes of the north wall-- Sucevita was already considered de facto 'heritage ' by both tourists and locals ", Dana Vatamaniuc, a local guide, told SETimes
Δίδαγμα; Αν παντρευτείς ξεναγό, περιόρισέ τον στη μίξη ποτώνWhen you marry a tour guide confine his authority to mixing the drinks
Αν θες μπορώ να σε ξεναγήσωI thought you' d need someone to show you around
τη συμμετοχή σε εκθέσεις εθνικού χαρακτήρα: ενοικίαση χώρου και περιπτέρου, ασφάλεια, ξεναγοί, έξοδα συμμετοχής, έξοδα ταξιδίου και δημοσιεύσεις που αφορούν τη δραστηριότηταattendance at national fairs: space and stand rental, security, conference hosts, participation fees, travelling expenses and publications related to the activity
Θα ξεναγήσετε αυτόν τον κύριο τριγύρωWill you show this gentleman around?
Όλα αυτά με το μισθό ξεναγούUh... all this on just a tour guide' s salary?
Να σε ξεναγήσωI' il show you around
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 160 φράσεις που ταιριάζουν φράση ξεναγώ.Βρέθηκαν σε 0,359 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.