Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • bust     
    (verb, noun   ) [sculpture]

Παράδειγμα με ποινές "προτομή", μεταφραστική μνήμη

add example
Προτομή του εκλιπόντα Προέδρου της πΓΔΜ Μπόρις Τραϊκόφσκι αποκαλύφθηκε στις ‧ Νοεμβρίου μπροστά από την αθλητική αίθουσα των Σκοπίων, η οποία φέρει το όνομά τουA bust of the late Macedonian President Boris Trajkovski was unveiled on November ‧ th in front of Skopje 's sports hall, named after him
Στις 14 Μαρτίου, μια κοινοτική λέσχη στην πόλη Košice έκανε τα αποκαλυπτήρια μιας προτομής του János Esterházy, ενός εγκληματία πολέμου που καταδικάστηκε σε θάνατο το 1947, επειδή συνεργάστηκε με το φασιστικό καθεστώς.On 14 March, a community club of some kind in Košice unveiled a bust of János Esterházy - a war criminal condemned to death in 1947 for collaborating with fascism.
Ο διευθυντής του Κέντρου Ανθρωπολογίας στην Ακαδημία Επιστημών της Βουλγαρίας, Γιορντάν Γιορντάνοφ, παρουσίασε την Πέμπτη ( ‧ Μαρτίου) ανθρωπολογικό ομοίωμα της προτομής του Βασιλιά Σαμουήλ της Βουλγαρίας, ο οποίος κυβέρνησε από το ‧ μέχρι τοThe Anthropology Centre director at the Bulgarian Science Academy, Yordan Yordanov, presented on Thursday (March ‧ th) an anthropological replica of the bust of Bulgarian King Samuel, who ruled Bulgaria between ‧ and
Το κέρμα αναπαριστά την προτομή της Αυτού Αγιότητας του Πάπα Βενέδικτου του ‧ουThe coin portrays the bust of His Holiness Pope Benedict XVI
Εφτά προτομές, επίhalf- lengths at
Η επιγραφήBENEDICTI ‧ P.M. AETATIS ANNO ‧ CITTA' DEL VATICANO είναι χαραγμένη γύρω από την προτομήThe legend BENEDICTI ‧ P.M. AETATIS ANNO ‧ CITTA' DEL VATICANO is engraved around the portrait
Μεταλλικά ρινίσματα και μια προτομή δεν αποδεικνύουν φόνοMetal shavings and a sculpture don' t prove murder
Στην περιφέρεια του κέρματος, τα ‧ αστέρια της ΕΕ που περιßάλλουν το σχέδιο είναι τοποθετημένα ανάμεσα στα γράμματα της λέξης « LËTZEBUERG » και στο έτος έκδοσης, « ‧ », το οποίο αναγράφεται στο κέντρο κάτω από τις προτομές με το γράμμα « S » στα αριστερά και το λογότυπο του νομισματοκοπείου στα δεξιάOn the outer ring of the coin, the ‧ stars of the EU surrounding the design are placed between the letters of the word « LËTZEBUERG » and the year of issue ‧ with the latter centred below the effigies and flanked by the letter « S » on the left and the logo of the mint on the right
Έφτιαξε τις προτομές στο Ράσμορ ώστε να σβήσει τα σημάδια ... που οδηγούν στη Χρυσή ΠόληHe carved Mount Rushmore to erase the map' s landmarks in order to protect the City of Gold
Δεξιά της προτομής εμφανίζεται το έτος κοπής « ‧ » και το σήμα του νομισματοκοπείου « R »To the right of his portrait are the year (" ‧ ") and the mint mark (" R "
Η Μίντυ φτιάχνει μια προτομή για την ΚρύσταλUh, mindy' s in the break room fashioning a wonderful clay bust of crystal
Πάνω από τις προτομές εμφαίνεται, σε ημικυκλική μορφή, η επιγραφή GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURGAbove the effigies appears, in semi-circular form, the legend GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG
Έκαναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής ενός εγκληματία που υποδέχθηκε τα φασιστικά στρατεύματα εισβολής στο Košice.They unveiled a bust of a criminal who welcomed the fascist troops invading Košice.
Ανακαλύφθηκε επίσης η βάση προτομής πολεμιστή από χαλκόThe foot of a warrior 's bust made of bronze was also discovered
Στον προθάλαμο, υπάρχει μια λευκή μαρμάρινη προτομή...... της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντος III...... της προστάτιδας του νοσοκομείου, η οποία το επισκεπτόταν τακτικάIn the main hall is a white marble bust of Empress Eugénie, wife of Napoleon ill, the hospital' s patron, who visited it often
Προτομή του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, η οποία δωρίστηκε στην πόλη από την Πρεσβεία των ΗΠΑ το ‧ αποτελεί συμβολική υπενθύμιση των ιδανικών του εκλιπόντα υπέρμαχου των πολιτικών δικαιωμάτων και της σχέσης τους με τις ειρηνευτικές προσπάθειες στα ΒαλκάνιαA bust of Martin Luther King, donated to the city by the US Embassy in ‧ is a symbolic reminder of the late civil rights leader 's ideals and their relevance to peacemaking efforts in the Balkans
Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τοποθετημένα στην περιφέρεια του κέρματος και το έτος έκδοσης ‧, στο κατώτατο κεντρικό σημείο, περιβάλλουν την προτομή του Bartolomeo Borghesithe twelve stars of the European Union positioned around the outer circle of the coin and the issuing year ‧, positioned bottom centre, surround the bust of Bartolomeo Borghesi
Κάτω από τις προτομές εμφανίζεται το έτος κοπής ‧ Στα αριστερά και στα δεξιά του έτους αναγράφονται το γράμμα « S » και το σήμα του νομισματοκοπείου αντίστοιχαThe year of issue ‧ appears below the effigies, flanked by the letter « S » and the mintmark
Εκατέρωθεν της προτομής, εμφανίζονται αριστερά τα αρχικά D.L. του σχεδιαστή και δεξιά το σήμα του νομισματοκοπείου R. Η επιγραφή CITTA' DEL VATICANO ακολουθούμενη από τη χρονολογία ‧ είναι τοποθετημένη ημικυκλικά επάνω από την προτομήEither side of the portrait are, to the left, the designer's initials DL and, to the right, the mint mark R. The legend CITTÀ DEL VATICANO followed by the year ‧ is engraved in a semi-circle below the portrait
Οι επιγραφές HENRI * ‧ ADOLPHE + ‧ έχουν χαραχθεί κάτω από τις αντίστοιχες προτομές τουςThe text HENRI * ‧ ADOLPHE + ‧ is inscribed below their respective effigies
Πρόσφατα, προτομή Ρωμαίου αυτοκράτορα ανακαλύφθηκε στον ίδιο χώροRecently, a bust of a Roman aristocrat was discovered at the spot
Τώρα, το μουσείο φαίνεται να έχει αποδεχτεί αυτό που οι Τούρκοι αρχαιολόγοι ισχυρίζονταν από πάντα: ότι οι αρχαιοκάπηλοι πήραν κρυφά την προτομή του Ηρακλή και λαθραία τη μετέφεραν έξω από τη χώραNow, the museum appears to have accepted what Turkish archaeologists always claimed: that looters secretly took Herakles ' bust and smuggled it out the country
Στην αριστερή πλευρά του εσωτερικού μέρους του κέρματος απεικονίζεται η προτομή της βασιλικής υψηλότητας του Μεγάλου Δούκα Henri, που στρέφει το βλέμμα του προς τα δεξιά, προεξέχοντας πάνω από την προτομή του τέως Μεγάλου Δούκα Adolphe, η οποία βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του εσωτερικού μέρουςThe coin depicts on the left-hand side of its inner part the effigy of His Royal Highness, the Grand Duke Henri, looking to the right, and superimposed on the effigy of the former Grand Duke Adolphe on the right-hand side of the inner part
Η προτομή Ρωμαίου αθλητή ανακαλύφθηκε στην αρχαία πόλη Απολλωνία, κοντά στη Φιέρι της ΑλβανίαςThe bust of a Roman athlete has been uncovered in the ancient city of Apollonia, near Fieri in Albania
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 45 φράσεις που ταιριάζουν φράση προτομή.Βρέθηκαν σε 0,645 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.