Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • bust     
    (verb, noun   ) [sculpture]

Παράδειγμα με ποινές "προτομή", μεταφραστική μνήμη

add example
Αριστερά της προτομής εμφαίνεται η επιγραφή Bartolomeo Borghesi, ενώ το γράμμα R και τα αρχικά του χαράκτη E.L.F. βρίσκονται το ένα επάνω στο άλλο. Η επιγραφή San Marino αναγράφεται δεξιά της προτομήςTo the left of the bust is the inscription Bartolomeo Borghesi, and one above the other are the letter R and the engraver's initials E.L.F.. To the right of the bust is the word San Marino
Πρόσφατα, προτομή Ρωμαίου αυτοκράτορα ανακαλύφθηκε στον ίδιο χώροRecently, a bust of a Roman aristocrat was discovered at the spot
" Η προτομή του Κινγκ στη Β- Ε έχει εξαιρετική σημασία ", ανέφερε ο Μουν" The King bust in BiH is of great importance, " Moon said
Στα δεξιά του εσωτερικού μέρους της επιφάνειας του κέρματος, φαίνεται η προτομή της Αυτού Υψηλότητας του Μεγάλου Δούκα Henri, ο οποίος κοιτάζει προς τα αριστερά, προεξέχοντας πάνω από την απεικόνιση του Ανακτόρου των Μεγάλων Δουκών στα αριστερά του εσωτερικού μέρουςThe coin depicts on the right hand of its inner part the effigy of His Royal Highness, the Grand-Duke Henri, looking to the left and superimposed on the picture of the grand-ducal Palace on the left hand side of the inner part
Προτομή του εκλιπόντα Προέδρου της πΓΔΜ Μπόρις Τραϊκόφσκι αποκαλύφθηκε στις ‧ Νοεμβρίου μπροστά από την αθλητική αίθουσα των Σκοπίων, η οποία φέρει το όνομά τουA bust of the late Macedonian President Boris Trajkovski was unveiled on November ‧ th in front of Skopje 's sports hall, named after him
Στην περιφέρεια του κέρματος, τα ‧ αστέρια της ΕΕ που περιßάλλουν το σχέδιο είναι τοποθετημένα ανάμεσα στα γράμματα της λέξης « LËTZEBUERG » και στο έτος έκδοσης, « ‧ », το οποίο αναγράφεται στο κέντρο κάτω από τις προτομές με το γράμμα « S » στα αριστερά και το λογότυπο του νομισματοκοπείου στα δεξιάOn the outer ring of the coin, the ‧ stars of the EU surrounding the design are placed between the letters of the word « LËTZEBUERG » and the year of issue ‧ with the latter centred below the effigies and flanked by the letter « S » on the left and the logo of the mint on the right
Στις 14 Μαρτίου, μια κοινοτική λέσχη στην πόλη Košice έκανε τα αποκαλυπτήρια μιας προτομής του János Esterházy, ενός εγκληματία πολέμου που καταδικάστηκε σε θάνατο το 1947, επειδή συνεργάστηκε με το φασιστικό καθεστώς.On 14 March, a community club of some kind in Košice unveiled a bust of János Esterházy - a war criminal condemned to death in 1947 for collaborating with fascism.
Ανακαλύφθηκε επίσης η βάση προτομής πολεμιστή από χαλκόThe foot of a warrior 's bust made of bronze was also discovered
Ο Γιορντάνοφ είναι συγγραφέας βιβλίου με θέμα την κατασκευή επακριβών ανθρωπολογικών προτομώνYordanov is the author of a book about making accurate anthropological busts
Εφτά προτομές, επίhalf- lengths at
Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τοποθετημένα στην περιφέρεια του κέρματος και το έτος έκδοσης ‧, στο κατώτατο κεντρικό σημείο, περιβάλλουν την προτομή του Bartolomeo Borghesithe twelve stars of the European Union positioned around the outer circle of the coin and the issuing year ‧, positioned bottom centre, surround the bust of Bartolomeo Borghesi
Δεξιά της προτομής εμφανίζεται το έτος κοπής « ‧ » και το σήμα του νομισματοκοπείου « R »To the right of his portrait are the year (" ‧ ") and the mint mark (" R "
Εκατέρωθεν της προτομής, εμφανίζονται αριστερά τα αρχικά D.L. του σχεδιαστή και δεξιά το σήμα του νομισματοκοπείου R. Η επιγραφή CITTA' DEL VATICANO ακολουθούμενη από τη χρονολογία ‧ είναι τοποθετημένη ημικυκλικά επάνω από την προτομήEither side of the portrait are, to the left, the designer's initials DL and, to the right, the mint mark R. The legend CITTÀ DEL VATICANO followed by the year ‧ is engraved in a semi-circle above the portrait
Οι προτομές του Μεγάλου Δούκα Ερρίκου του Λουξεμβούργου και του Βασιλέως Αλβέρτου ΙΙ του Βελγίου απεικονίζονται, προφίλ, στο κέντρο του σχεδίουThe effigies of Grand-Duke Henri of Luxembourg and King Albert ‧ of Belgium are depicted in profile in the centre of the design
Η επιγραφήBENEDICTI ‧ P.M. AETATIS ANNO ‧ CITTA' DEL VATICANO είναι χαραγμένη γύρω από την προτομήThe legend BENEDICTI ‧ P.M. AETATIS ANNO ‧ CITTA' DEL VATICANO is engraved around the portrait
Κάτω από τις προτομές εμφανίζεται το έτος κοπής ‧ Στα αριστερά και στα δεξιά του έτους αναγράφονται το γράμμα « S » και το σήμα του νομισματοκοπείου αντίστοιχαThe year of issue ‧ appears below the effigies, flanked by the letter « S » and the mintmark
Γύρω από τις δύο προτομές και τη χρονολογία, βλέπουμε τα δώδεκα αστέρια και τα μονογράμματα: στα αριστερά του Μεγάλου Δούκα Ερρίκου και στα δεξιά του Βασιλέως Αλβέρτου ΙΙThe two effigies and the date are surrounded by the twelve stars and by the monograms of Grand-Duke Henri to the left and of King Albert ‧ to the right
Η Μίντυ φτιάχνει μια προτομή για την ΚρύσταλUh, mindy' s in the break room fashioning a wonderful clay bust of crystal
Το εσωτερικό μέρος του κέρματος απεικονίζει, στο κέντρο, το οικόσημο της Πορτογαλίας και την προτομή της República (Δημοκρατίας), δύο από τα πλέον χαρακτηριστικά σύμβολα της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, περιβαλλόμενα από την επιγραφή República Portuguesa- ‧-‧, το σήμα του νομισματοκοπείου INCM και το όνομα του καλλιτέχνη JOSE CÂNDIDOThe inner part of the coin depicts, in the centre, the Portuguese coat of arms and the República effigy, two of the most representative symbols of the Portuguese Republic, surrounded by the legend República Portuguesa- ‧-‧, the mintmark INCM and the name of the author JOSE CÂNDIDO
Περιγραφή: Στο κέντρο του κέρματος, πάνω από το έτος έκδοσης « ‧ », απεικονίζονται προφίλ (από αριστερά προς τα δεξιά) οι προτομές του Μεγάλου ∆ούκα Ερρίκου του Λουξεμßούργου και του Βασιλέως Αλßέρτου Β » του ΒελγίουDescription: The effigies of Grand Duke Henri of Luxembourg and King Albert ‧ of Belgium are depicted in profile (from left to right) in the centre of the coin, above the year of issue
Περίπου. ’ κου, έχεις ακόμα εκείνη την ιατρική προτομήSomething like that.Listen, do you still have that medical bust?
Εκατέρωθεν της προτομής, εμφανίζονται αριστερά τα αρχικά D.L. του σχεδιαστή και δεξιά το σήμα του νομισματοκοπείου R. Η επιγραφή CITTA' DEL VATICANO ακολουθούμενη από τη χρονολογία ‧ είναι τοποθετημένη ημικυκλικά επάνω από την προτομήEither side of the portrait are, to the left, the designer's initials DL and, to the right, the mint mark R. The legend CITTÀ DEL VATICANO followed by the year ‧ is engraved in a semi-circle below the portrait
στον εσωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζεται, προφίλ, στραμμένη προς τα αριστερά, η προτομή του Παναγιότατου Πάπα Βενεδίκτου XVIThe inner part of the coin features a bust of His Holiness Benedictus ‧ in profile facing to the left
Ξέρω ότι έχεις την προτομή του ιδρυτή μαςI know you have our founder' s bust
Τώρα, το μουσείο φαίνεται να έχει αποδεχτεί αυτό που οι Τούρκοι αρχαιολόγοι ισχυρίζονταν από πάντα: ότι οι αρχαιοκάπηλοι πήραν κρυφά την προτομή του Ηρακλή και λαθραία τη μετέφεραν έξω από τη χώραNow, the museum appears to have accepted what Turkish archaeologists always claimed: that looters secretly took Herakles ' bust and smuggled it out the country
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 43 φράσεις που ταιριάζουν φράση προτομή.Βρέθηκαν σε 0,463 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.