Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • bust     
    (verb, noun   ) [sculpture]

Παράδειγμα με ποινές "προτομή", μεταφραστική μνήμη

add example
Πάνω από τις προτομές εμφαίνεται, σε ημικυκλική μορφή, η επιγραφή GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURGAbove the effigies appears, in semi-circular form, the legend GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG
Ανακαλύφθηκε επίσης η βάση προτομής πολεμιστή από χαλκόThe foot of a warrior 's bust made of bronze was also discovered
Μια μαρμάρινη προτομή γυναίκας, του ‧ ου ή ‧ ου αιώνα μ. Χ., ανακαλύφθηκε στις ‧ Αυγούστου από Αλβανούς και Γάλλους ειδικούςA marble bust of a woman, dating back to the ‧ nd or ‧ rd century AD, was unearthed on August ‧ rd by Albanian and French experts
Εκατέρωθεν της προτομής, εμφανίζονται αριστερά τα αρχικά D.L. του σχεδιαστή και δεξιά το σήμα του νομισματοκοπείου R. Η επιγραφή CITTA' DEL VATICANO ακολουθούμενη από τη χρονολογία ‧ είναι τοποθετημένη ημικυκλικά επάνω από την προτομήEither side of the portrait are, to the left, the designer's initials DL and, to the right, the mint mark R. The legend CITTÀ DEL VATICANO followed by the year ‧ is engraved in a semi-circle above the portrait
Έφτιαξε τις προτομές στο Ράσμορ ώστε να σβήσει τα σημάδια ... που οδηγούν στη Χρυσή ΠόληHe carved Mount Rushmore to erase the map' s landmarks in order to protect the City of Gold
Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τοποθετημένα στην περιφέρεια του κέρματος και το έτος έκδοσης ‧, στο κατώτατο κεντρικό σημείο, περιβάλλουν την προτομή του Bartolomeo Borghesithe twelve stars of the European Union positioned around the outer circle of the coin and the issuing year ‧, positioned bottom centre, surround the bust of Bartolomeo Borghesi
Πρόσφατα, προτομή Ρωμαίου αυτοκράτορα ανακαλύφθηκε στον ίδιο χώροRecently, a bust of a Roman aristocrat was discovered at the spot
Περιγραφή: Στο κέντρο του κέρματος, πάνω από το έτος έκδοσης « ‧ », απεικονίζονται προφίλ (από αριστερά προς τα δεξιά) οι προτομές του Μεγάλου ∆ούκα Ερρίκου του Λουξεμßούργου και του Βασιλέως Αλßέρτου Β » του ΒελγίουDescription: The effigies of Grand Duke Henri of Luxembourg and King Albert ‧ of Belgium are depicted in profile (from left to right) in the centre of the coin, above the year of issue
Περίπου. ’ κου, έχεις ακόμα εκείνη την ιατρική προτομήSomething like that.Listen, do you still have that medical bust?
Το κέρμα αναπαριστά την προτομή της Αυτού Αγιότητας του Πάπα Βενέδικτου του ‧ουThe coin portrays the bust of His Holiness Pope Benedict XVI
Στα δεξιά του εσωτερικού μέρους της επιφάνειας του κέρματος, φαίνεται η προτομή της Αυτού Υψηλότητας του Μεγάλου Δούκα Henri, ο οποίος κοιτάζει προς τα αριστερά, προεξέχοντας πάνω από την απεικόνιση του Ανακτόρου των Μεγάλων Δουκών στα αριστερά του εσωτερικού μέρουςThe coin depicts on the right hand of its inner part the effigy of His Royal Highness, the Grand-Duke Henri, looking to the left and superimposed on the picture of the grand-ducal Palace on the left hand side of the inner part
Ο Γιορντάνοφ είναι συγγραφέας βιβλίου με θέμα την κατασκευή επακριβών ανθρωπολογικών προτομώνYordanov is the author of a book about making accurate anthropological busts
Εφτά προτομές, επίhalf- lengths at
Οι προτομές του Μεγάλου Δούκα Ερρίκου του Λουξεμβούργου και του Βασιλέως Αλβέρτου ΙΙ του Βελγίου απεικονίζονται, προφίλ, στο κέντρο του σχεδίουThe effigies of Grand-Duke Henri of Luxembourg and King Albert ‧ of Belgium are depicted in profile in the centre of the design
Η προτομή Ρωμαίου αθλητή ανακαλύφθηκε στην αρχαία πόλη Απολλωνία, κοντά στη Φιέρι της ΑλβανίαςThe bust of a Roman athlete has been uncovered in the ancient city of Apollonia, near Fieri in Albania
Η προτομή του Κροάτη γλύπτη Ιβάν Μέστροβιτς " Mali Slavan " πωλήθηκε έναντι ‧ λιρών σε δημοπρασία του Sotheby' s στο Λονδίνο στις ‧ ΙουνίουCroatian sculptor Ivan Mestrovic 's bust " Mali Slavan " sold for ‧ pounds at a Sotheby 's auction in London on June ‧ nd
στον εσωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζεται, προφίλ, στραμμένη προς τα αριστερά, η προτομή του Παναγιότατου Πάπα Βενεδίκτου XVIThe inner part of the coin features a bust of His Holiness Benedictus ‧ in profile facing to the left
Γύρω από τις δύο προτομές και τη χρονολογία, βλέπουμε τα δώδεκα αστέρια και τα μονογράμματα: στα αριστερά του Μεγάλου Δούκα Ερρίκου και στα δεξιά του Βασιλέως Αλβέρτου ΙΙThe two effigies and the date are surrounded by the twelve stars and by the monograms of Grand-Duke Henri to the left and of King Albert ‧ to the right
Στην περιφέρεια του κέρματος, τα ‧ αστέρια της ΕΕ που περιßάλλουν το σχέδιο είναι τοποθετημένα ανάμεσα στα γράμματα της λέξης « LËTZEBUERG » και στο έτος έκδοσης, « ‧ », το οποίο αναγράφεται στο κέντρο κάτω από τις προτομές με το γράμμα « S » στα αριστερά και το λογότυπο του νομισματοκοπείου στα δεξιάOn the outer ring of the coin, the ‧ stars of the EU surrounding the design are placed between the letters of the word « LËTZEBUERG » and the year of issue ‧ with the latter centred below the effigies and flanked by the letter « S » on the left and the logo of the mint on the right
Τα δυο αξιοθέατα του μικρού μουσείου είναι η λευκή μαρμάρινη προτομή...... η οποία ενσαρκώνει την ακτινοβόλα νιότη...... μιας πριγκίπισσας που πέθανε με" The two highlights of this mini- museum" are a white marble bust embodying the radiant youth " of a princess who died at
Στις 14 Μαρτίου, μια κοινοτική λέσχη στην πόλη Košice έκανε τα αποκαλυπτήρια μιας προτομής του János Esterházy, ενός εγκληματία πολέμου που καταδικάστηκε σε θάνατο το 1947, επειδή συνεργάστηκε με το φασιστικό καθεστώς.On 14 March, a community club of some kind in Košice unveiled a bust of János Esterházy - a war criminal condemned to death in 1947 for collaborating with fascism.
Το κέρμα απεικονίζει στα αριστερά του εσωτερικού μέρους, την προτομή της Αυτού Υψηλότητος του Μεγάλου Δουκός Ερρίκου υπερκείμενη της προτομής της Μεγάλης Δουκίσσης Σαρλότ, αμφότερες στραμμένες προς τα αριστεράThe coin depicts, on the left-hand side of its inner part, the effigy of His Royal Highness, the Grand-Duke Henri superimposed on the effigy of the Grand-Duchess Charlotte, both looking to the left
Στην αριστερή πλευρά του εσωτερικού μέρους του κέρματος απεικονίζεται η προτομή της βασιλικής υψηλότητας του Μεγάλου Δούκα Henri, που στρέφει το βλέμμα του προς τα δεξιά, προεξέχοντας πάνω από την προτομή του τέως Μεγάλου Δούκα Adolphe, η οποία βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του εσωτερικού μέρουςThe coin depicts on the left-hand side of its inner part the effigy of His Royal Highness, the Grand Duke Henri, looking to the right, and superimposed on the effigy of the former Grand Duke Adolphe on the right-hand side of the inner part
Η επιγραφήBENEDICTI ‧ P.M. AETATIS ANNO ‧ CITTA' DEL VATICANO είναι χαραγμένη γύρω από την προτομήThe legend BENEDICTI ‧ P.M. AETATIS ANNO ‧ CITTA' DEL VATICANO is engraved around the portrait
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 43 φράσεις που ταιριάζουν φράση προτομή.Βρέθηκαν σε 0,306 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.