Μεταφράσεις σε Ιταλικά:

  • domenica     
    (noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Ιταλικά. (6)

εργασία την Κυριακήlavoro festivo
ΚυριακήDomenica; domenica
κυριακή προσευχήpadre nostro
Κυριακή προσευχήPadre Nostro
Κυριακή των ΒαΐωνDomenica delle Palme
Ματωμένη ΚυριακήBloody Sunday

Παράδειγμα με ποινές "κυριακή", μεταφραστική μνήμη

add example
Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία catch the eye οι Giovanni Collino, Laima Liucija Andrikienė, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Jelko Kacin, Konrad Szymański, John Bufton, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Alf Svensson, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Milan Zver και Iuliu WinklerIntervengono con la procedura catch the eye Giovanni Collino, Laima Liucija Andrikienė, Kyriakos Mavronikolas, Jelko Kacin, Konrad Szymański, John Bufton, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Alf Svensson, Chrysoula Paliadeli, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Milan Zver e Iuliu Winkler
Χαίρομαι που οι ουκρανικές εκλογές την περασμένη Κυριακή διεξήχθησαν ομαλά.Sono lieto che le elezioni ucraine tenutesi la scorsa domenica si siano svolte al meglio.
Ένα δρομολόγιο μετ' επιστροφής ημερησίως, πλην Κυριακής, μεταξύ Γλασκώβης και Tireeun volo giornaliero di andata e ritorno Glasgow e Tiree, con l'eccezione della domenica
Μαζί με τον Olivier Dupuis και άλλους 3.000 έως 4.000 διαδηλωτές πήγα την Κυριακή στη Γενεύη για να διαμαρτυρηθώ για την επέτειο της κατάληψης του Θιβέτ.Con Olivier Dupuis, la scorsa domenica io mi sono unito a 3-4.000 dimostranti di tutta Europa a Ginevra per ricordare l'anniversario dell'inizio dell'occupazione del Tibet.
Την προηγούμενη Κυριακή επέστρεψα με μία αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου από τις παλαιστινιακές περιοχές.Domenica scorsa sono tornata dai territori palestinesi insieme con una delegazione del Parlamento.
Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, αντιτίθεμαι σθεναρά στην κατάργηση των ρητρών εξαίρεσης και, κατά την άποψή μου, εξαρτάται από τα κράτη μέλη και ακόμα από τα ομοσπονδιακά κράτη στο πλαίσιο των κρατών μελών, να αποφασίσουν εάν επιτρέπεται η εργασία τις Κυριακές.Alla luce di queste considerazioni, sono fermamente contrario all'abolizione delle clausole di non partecipazione e, a mio avviso, spetta agli Stati membri, e anche agli Stati federali all'interno degli Stati membri, stabilire in autonomia se la gente possa lavorare di domenica.
" ημερήσια διάταξη προβλέπει την προφορική ερώτηση των Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Adam Bielan και Κυριάκου Τριανταφυλλίδη, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, προς την Επιτροπή, με θέμα τη μεταφορά της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων/αναθ.2 - B7-0217/2009).L'ordine del giorno reca l'interrogazione orale alla Commissione presentata dagli onorevoli Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Adam Bielan and Kyriacos Triantaphyllides a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, sulla trasposizione della direttiva 2005/36/CEE sul riconoscimento delle qualifiche professionali (O-0108/2009/rev.2 - B7-0217/2009).
Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν την Κυριακή ‧ Οκτωβρίου ‧ μεταξύ της κυβέρνησης και των δύο κύριων κομμάτων της αντιπολίτευσης διεκόπησαν λόγω του ότι το κυβερνών κόμμα αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις βασικές προϋποθέσεις δεοντολογίας της πολυκομματικής δημοκρατίας και του σεβασμού της αντιπολίτευσηςH. considerando che i negoziati avviati domenica ‧ ottobre ‧ tra il governo e le due principali formazioni dell'opposizione si sono interrotte a causa del rifiuto da parte del partito di maggioranza di trovare un accordo sulle regole minime di condotta della democrazia multipartitica e rispetto per l'opposizione
τουλάχιστον έξι δρομολόγια μετ' επιστροφής συνολικά, από το Σάββατο έως την Κυριακή·dal sabato alla domenica, almeno sei voli complessivi di andata e ritorno
Σε αυτή την περίπτωση θα έρθω την Κυριακή μετά από αυτή και θα πάμε τότε τον περίπατο μαςIn tal caso verrò la domenica dopo per la gita
κατά τη χειμερινή αεροναυτική περίοδο ΙΑΤΑ, τουλάχιστον πέντε δρομολόγια μετ' επιστροφής εβδομαδιαίως, εκ των οποίων τρία από Παρασκευή έως Κυριακή, με δυνατότητα μεταφοράς τουλάχιστον ‧ επιβατών προς κάθε κατεύθυνση την εκάστοτε ημέρα·durante la stagione aeronautica invernale IATA, almeno cinque voli settimanali di andata e ritorno, di cui tre dal venerdì alla domenica, per consentire ad almeno ‧ passeggeri di effettuare un volo in ambedue le direzioni in ognuno dei giorni in questione
Πάρε την πρώτη και την τρίτη ΚυριακήTu ci andrai la prima e la terza settimana del mese
Παρεμβαίνει ο Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος καταδικάζει την κράτηση στο Ισραήλ Παλαιστίνιων βουλευτών μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Νομοθετικού Συμβουλίου, και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή τους (Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι διατύπωσε ένα παρόμοιο αίτημα την προηγούμενη εβδομάδα ενώπιον της Κνεσέτ, αλλά ότι η καλή θέληση θα πρέπει να είναι αμοιβαίαInterviene Kyriacos Triantaphyllides, il quale condanna la detenzione in Israele di parlamentari palestinesi, tra cui il presidente del Consiglio legislativo, e chiede la loro immediata liberazione (Il Presidente comunica di aver formulato una simile richiesta la settimana scorsa dinanzi alla Knesset, ma precisa che la buona volontà deve essere reciproca
Ωστόσο, εάν μία από τις ημέρες αυτές είναι Σάββατο ή Κυριακή, η αποδοχή αυτή θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε στις ‧ ΙανουαρίουSe uno di tali giorni è un sabato o una domenica, l
Έχω στα χέρια μου μια πρόταση ψηφίσματος η οποία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων σχετικά με την επέτειο της Ματωμένης Κυριακής.Ho davanti a me una risoluzione su quella domenica di sangue, che sarà proposta oggi alla Camera dei comuni.
Παρεμβαίνουν οι Karin Jöns, Anne E. Jensen, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jens-Peter Bonde, Csaba Őry, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Δημήτριος Παπαδημούλης, Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Ieke van den Burg, Carlo Fatuzzo, Proinsias De Rossa, Gabriele Stauner, Monica Maria Iacob-Ridzi, Piia-Noora Kauppi, Avril Doyle, Günter Gloser και Vladimír ŠpidlaIntervengono Karin Jöns, Anne E. Jensen, Kyriacos Triantaphyllides, Jens-Peter Bonde, Csaba Őry, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Ieke van den Burg, Carlo Fatuzzo, Proinsias De Rossa, Gabriele Stauner, Monica Maria Iacob-Ridzi, Piia-Noora Kauppi, Avril Doyle, Günter Gloser e Vladimír Špidla
Εάν κοιτάξετε το ημερολόγιο του Κοινοβουλίου για το 1997 θα διαπιστώσετε ότι η 8η και η 15η Σεπτεμβρίου είναι στην πραγματικότητα Κυριακές, ημέρες τέλους της εβδομάδος, όχι ημέρες αρχής της εβδομάδος.Se si osserva l'agenda del Parlamento del 1996, si può notare che i giorni 8 e 15 settembre sono due domeniche e come tali cadono alla fine e non all'inizio della settimana.
Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι την επόμενη Κυριακή θα ηγούμαι μιας αποστολής, με την ιδιότητα μου ως Προέδρου της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, στη Γάζα, τη Ραμάλα, το Sderot και την Ιερουσαλήμ για δυόμιση μέρες.Onorevoli deputati, vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che la prossima domenica, in quanto presidente dell'Assemblea parlamentare euro-mediterranea, guiderò una delegazione a Gaza, Ramallah, Sderot e Gerusalemme per due giorni e mezzo.
Φεβρουαρίου-‧ Οκτωβρίου: τουλάχιστον δύο καθημερινές πτήσεις με επιστροφή από Δευτέρα ως Παρασκευή, μία πτήση το Σάββατο και μια την Κυριακήdal ‧o febbraio al ‧ ottobre: almeno due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì, uno il sabato e uno la domenica
(RO) Στη Ρουμανία έχει κερδίσει η δεξιά τις εκλογές επειδή έλαβε μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και μεγαλύτερο ποσοστό στις εκλογές της Κυριακής.(RO) In Romania la sinistra ha vinto le elezioni perché ha ricevuto il maggior numero di voti e la più alta percentuale nelle elezioni di domenica.
Κάθε Κυριακή, στους λόγους που εκφωνούν τάσσονται υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής ?Ενωσης. Τώρα που είναι Δευτέρα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένες αποφάσεις προκειμένου να συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών μας!È ora giunto il momento di dimostrare coi fatti che vogliamo davvero migliorare la realtà di vita dei cittadini europei.
Φυσικά, θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως μια εξαίρεση για όσους μπορούν να αποδείξουν ότι εξαιτίας της διαμονής τους σε κράτος της περιφέρειας, π.χ. Φινλανδία ή Ελλάδα, οφείλουν να αναχωρήσουν οπωσδήποτε την Κυριακή.Eventualmente si potrebbe fare un'eccezione per coloro che possono dimostrare che a causa della loro residenza in una località periferica, ad esempio in Finlandia o in Grecia, sono dovuti partire già domenica.
την Κυριακή, εκτός εάν η Δευτέρα είναι αργία, μετά τις ‧ μ.μ. προς την κατεύθυνση Κορσική- Παρίσιla domenica, tranne quando il lunedì è festivo, a partire dalle ore ‧.‧ nella direzione Corsica-Parigi
Αυτό σημαίνει επίσης ότι όλες οι χώρες που θεσπίζουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ή αλλαγές στη δημοσιονομική πολιτική, ή επανεξετάζουν, για παράδειγμα, το ενδεχόμενο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και τις Κυριακές, πρέπει να εξετάσουν και κατά πόσον αυτά τα μέτρα διευκολύνουν την ανάπτυξη του συστήματος απασχόλησης και συμβάλλουν στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.Questo significa, oltretutto, che tutti i paesi che introducono riforme strutturali o modifiche nella politica fiscale o che, ad esempio, rivedono l'apertura domenicale dei negozi, devono verificare inoltre se misure di quel tipo favoriscono lo sviluppo dell'occupazione e l'aumento del tasso di occupazione.
Παρεμβαίνουν οι Johannes Voggenhuber, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Jim Allister, Jacques Toubon, Carlos Carnero González, Alexander Lambsdorff, Angelika Beer, Mary Lou McDonald, Jan Tadeusz Masiel, Gerard Batten, György Schöpflin, Jo Leinen, István Szent-Iványi, Cem Özdemir, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mario Borghezio, Paul Marie Coûteaux, Reinhard Rack, Richard Corbett, Ignasi Guardans Cambó, Milan Horáček, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jacek Protasiewicz, Csaba Sándor Tabajdi, Μάριος Ματσάκης, Γιώργος Δημητρακόπουλος και Inger SegelströmIntervengono Johannes Voggenhuber, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Georgios Karatzaferis, Jim Allister, Jacques Toubon, Carlos Carnero González, Alexander Lambsdorff, Angelika Beer, Mary Lou McDonald, Jan Tadeusz Masiel, Gerard Batten, György Schöpflin, Jo Leinen, István Szent-Iványi, Cem Özdemir, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mario Borghezio, Paul Marie Coûteaux, Reinhard Rack, Richard Corbett, Ignasi Guardans Cambó, Milan Horáček, Kyriacos Triantaphyllides, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jacek Protasiewicz, Csaba Sándor Tabajdi, Marios Matsakis, Giorgos Dimitrakopoulos e Inger Segelström
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 779 φράσεις που ταιριάζουν φράση κυριακή.Βρέθηκαν σε 1,412 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.