Μεταφράσεις σε Κινεζικά:

Λυπούμαστε, αλλά δεν έχουμε μεταφράσεις για τη λέξη δαιμονας σε Ελληνικά Κινεζικά λεξικό. Παρακαλώ, μπορείτε να προσθέσετε νέα μετάφραση σε Glosbe.

  Προσθήκη μετάφρασης

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Κινεζικά. (2)

δαίμονας邪魔; 惡魔
δαίμονας εκτυπωτή γραμμής行式打印机后台程序; 線上印表機服務精靈

Παράδειγμα με ποινές "δαιμονας", μεταφραστική μνήμη

add example
Ο δαίμονας Bluetooth του KDENameKDE 藍芽守護程式Name
Ένας δαίμονας για το διαδίκτυο ο οποίος ξεκινάει τις υπηρεσίες δικτύου όταν απαιτείταιComment按需启动网络服务的守护进程Comment
Τερματισμός του δαίμονα (ξεχνάει όλους τους κωδικούς πρόσβασης停止服务进程(忘记所有的密码
Έναρξη του δαίμονα KPilot正在启动 KPilot 守护进程
Δαίμονας πελάτη υπενθύμισης του KOrganizerCommentKOrganizer 提醒守护进程的客户端Comment
Ενημέρωση του δαίμονα ότι το επόμενο HotSync θα είναι ένας πλήρης συγχρονισμός (αμφίδρομος έλεγχος των δεδομένων告诉守护进程下次同步是完全同步(在两端都检查数据) 。
Έξοδος από το KPilot, (και σταμάτημα του δαίμονα αν έχει οριστεί αυτό退出 KPilot(同时若配置允许, 也中止守护进程) 。
Δαίμονας PwManagerCommentPwManager 守护进程Comment
Μερικά από τα προς εκτύπωση αρχεία δεν είναι αναγνώσιμα από το δαίμονα εκτύπωσης του KDE. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε σαν άλλος χρήστης. Για να συνεχίσει η εκτύπωση, χρειάζεται ο κωδικός πρόσβασης του υπερχρήστηKDE 打印守护进程无法读取某些要打印的文件。 如果您试图用非当前登录的用户身份打印, 可能会发生这种情况。 如果要继续打印, 您需要提供 root 的密码 。
Αποτυχία επικοινωνίας με το δαίμονα καθολικών συντομεύσεων του KDE和 KDE 全局快捷键守护进程连接失败
Δαίμονας KPilotKPilot 守护进程
Το πρόγραμμα του δαίμονα ' % ‧ ' απέτυχε守护程序 “ % ‧” 运行失败 。
KDE δαίμονας κειμένου-σε-ομιλίαNameKDE 语音合成守护进程Name
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των cookies, γιατί ο δαίμονας cookie δεν ήταν δυνατό να εκκινηθεί因为 cookie 守护进程无法被启动, 无法启用 cookie 。
Άρθρωμα δαίμονα KSSL για το KDEDNameKDED 使用的 SSL 伺服程式模組Name
Άρθρωμα δαίμονα KWalletCommentKWallet 守护进程模块Comment
Διεύθυνση Η διεύθυνση στην οποία ανταποκρίνεται ο δαίμονας CUPS. Αφήστε το κενό ή χρησιμοποιήστε έναν αστερίσκο (*) για να καθορίσετε μία τιμή θύρας για ολόκληρο το υποδίκτυο. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc地址 这是 CUPS 守护进程正在监听的地址。 您可以设置它为空或者使用 一个星号 (*) 并指定特定端口值, 这样就可以监听整个子网了 。 Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Δαίμονας BeagleNameBeagle 守护进程Name
Διαχείριση ενέργειας υλικού με χρήση του δαίμονα HAL του freedesktop. orgName使用 freedesktop. org HAL 守护程序的硬件电源管理Name
Αν επιλεγεί, το Festival θα εκκινήσει και αυτή η φωνή θα φορτωθεί μόλις ξεκινήσει ο δαίμονας κειμένου-σε-ομιλίας (KTTSD). Ενεργοποιήστε το αν η φωνή έχει μεγάλο χρόνο φόρτωσης στο Festival (για παράδειγμα, οι φωνές multisyn), σε άλλη περίπτωση αφήστε το απενεργοποιημένο勾選此選項的話, 在 KTTSD 啟動時, 會同時啟動 Festival 並載入此聲音。 如果這個聲音載入到 Festival 的時間較長( 如 MultiSyn ) , 請勾選此選項, 否則請不要勾選 。
Δαίμονας Write του KDECommentKDE Write 守护程序Comment
Εισάγετε τον αριθμό θύρας στην οποία ένας δαίμονας ksysguard περιμένει για συνδέσεις输入 ksysguard 守护进程监听连接的端口号 。
Δαίμονας ειδοποιήσεων του KDENameKDE 通知守护程序Name
Σφάλμα: Δεν ανιχνεύθηκε ενεργός δαίμονας Zeroconf στον υπολογιστή σας. Παρακαλώ εκκινήστε το Avahi ή το mDNSd αν επιθυμείτε την περιήγηση υπηρεσιών απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας στο τοπικό σας δίκτυο错误 : 在您的电脑中检测不到活动的 Zeroconf 守护进程。 如果您想要浏览远程桌面服务, 请先启动 Avahi 或 mDNSd 程序 。
Άρθρωμα δαίμονα KSSLCommentKSSL 伺服程式模組Comment
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 72 φράσεις που ταιριάζουν φράση δαιμονας.Βρέθηκαν σε 1,422 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.