Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • πολυέλαιος   
  • πολύφωτο   

Άλλες έννοιες:

 
branched, often ornate, lighting fixture suspended from the ceiling
 
A branched, often ornate, lighting fixture suspended from the ceiling
 
(auction) A fictional bidder used to increase the price at an auction. Also called a wall.
 
A decorative, sometimes ornate, light fixture suspended from a ceiling, usually having branched supports for a number of lights.

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "chandelier", μεταφραστική μνήμη

add example
We' re told, ladies and gentlemen, that this is the very chandelier...... which figures in the famous disasterΜας έχουν πει κυρίες και κύριοι, ότι αυτός είναι ο ίδιος πολυέλαιος, που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην γνωστή καταστροφή
The storm entered and knocked down the chandelier?Η καταιγίδα μπήκε μέσα και έριξε τον πολυέλαιο
A chandelier in the high rise shattered from the gunfireΈνας πολυέλαιος στην οροφή που θρυμματίζεται από τους πυροβολισμούς
Facetted glass , plates , balls , pear-shaped drops , flower-shaped pieces , pendants and similar anieles for trimming chandeliers :Γυαλιά σε σχήμα πολυέδρου , πλακιδίου , σφαίρας , αμυγδάλου , ανθέων και άλλα ανάλογα τεμάχια γυαλιού ( πρίσματα ) για πολυελαίους :
To the new chandelier! to the hearΣτον καινούργιο πολυέλαιο!
Kandi' s not the brightest bulb in the chandelier...... but even she' s gonna wake up...... wonder what she' s doing shacked up with a penniless putz...... who' s twice her age' Ακου τι λες.Με επιβεβαιώνεις. Ξέχνα το
Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittingsΠολυέλαιοι και άλλα ηλεκτρικά φωτιστικά εξαρτήματα οροφής ή τοίχου
CPA ‧.‧.‧: Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittingsCPA ‧.‧.‧: Πολυέλαιοι και άλλα ηλεκτρικά φωτιστικά εξαρτήματα οροφής ή τοίχου
They make great chandeliersΚάνουν ωραία πολύφωτα!
Odie, you were supposed to let go of the chandelierΌντι, έπρεπε ν ' αφήσεις τον πολυέλαιο
How about raising the chandeliers?- RidiculousΔεν ανεβάζουμε τους πολυελαίους;- Γελοίο
CPA ‧.‧.‧: Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittingsCPA ‧.‧.‧: Πολυέλαιοι και άλλα ηλεκτρικά φωτιστικά εξαρτήματα οροφής
Lot ‧, then.A chandelier in piecesΠαρτίδα ‧ λοιπόν: ένας κομματιασμένος πολυέλαιος
And the chandeliers?Κι οι πολυέλαιοι
The Chandelier Ballroom was the ultimate discoveryΗ " Αίθουσα των Πολυελέων " ήταν η τελευταία ανακάλυψη
My chandelier!Ο πολυέλαιός μου!
Crystal ChandeliersΚρυσταλλινοι πολυελαιοι
I' il give you the chandelierΘα σου δώσω τον πολυέλαιο
And Mobilier-- the chandelier for your carΠολυέλαιος για το αμάξι σας
There' s no reason why the chandelier should not be workingΔεν υπάρχει λόγος για να μη δουλεύει ο πολυέλαιος
What happened was mouldy plaster and a really heavy chandelierΑυτό που συνέβη ήταν μουχλιασμένος γύψος κι ένας πραγματικά βαρύς πολυέλαιος
Rudge wants to put a roof in to hang them from the chandeliersΟ Ρατζ θέλει να βάλει πολυέλαιους για να κρεμάσει εκεί κόσμο
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 40 φράσεις που ταιριάζουν φράση chandelier.Βρέθηκαν σε 0,451 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.