Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • πολυέλαιος   
  • πολύφωτο   

Άλλες έννοιες:

 
branched, often ornate, lighting fixture suspended from the ceiling
 
A branched, often ornate, lighting fixture suspended from the ceiling
 
(auction) A fictional bidder used to increase the price at an auction. Also called a wall.
 
A decorative, sometimes ornate, light fixture suspended from a ceiling, usually having branched supports for a number of lights.

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "chandelier", μεταφραστική μνήμη

add example
On the chandelier hangsΠάνω στον πολυέλαιο κρέμεται
Your chandelier got all broke up.- I knowΞέρω ότι ο πολυέλαιος σου έχει σπάσει το πρωί
Crystal chandeliers, cocktail bars...... white pianos?Κρυστάλλινους πολυελαίους, μπαρ...... λευκά πιάνα
Facetted glass , plates , balls , pear-shaped drops , flower-shaped pieces , pendants and similar anieles for trimming chandeliers :Γυαλιά σε σχήμα πολυέδρου , πλακιδίου , σφαίρας , αμυγδάλου , ανθέων και άλλα ανάλογα τεμάχια γυαλιού ( πρίσματα ) για πολυελαίους :
Crystal ChandeliersΚρυσταλλινοι πολυελαιοι
They just want sir' s room and the chandelierΘέλουν το δωμάτιο του κυρίου & τον πολυέλαιο
Get the chandelier swinging, OdieΚούνα τον πολυέλαιο, Όντι
We' re told, ladies and gentlemen, that this is the very chandelier...... which figures in the famous disasterΜας έχουν πει κυρίες και κύριοι, ότι αυτός είναι ο ίδιος πολυέλαιος, που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην γνωστή καταστροφή
Lot ‧, then.A chandelier in piecesΠαρτίδα ‧ λοιπόν: ένας κομματιασμένος πολυέλαιος
They make great chandeliersΚάνουν ωραία πολύφωτα!
Kandi' s not the brightest bulb in the chandelier...... but even she' s gonna wake up...... wonder what she' s doing shacked up with a penniless putz...... who' s twice her age' Ακου τι λες.Με επιβεβαιώνεις. Ξέχνα το
How can we afford this?I didn' t budget for chandeliers and Olympic poolsΈχουμε λεφτά; Δεν υπολόγισα πολυελαίους και πισίνες
Odie, you were supposed to let go of the chandelierΌντι, έπρεπε ν ' αφήσεις τον πολυέλαιο
What happened was mouldy plaster and a really heavy chandelierΑυτό που συνέβη ήταν μουχλιασμένος γύψος κι ένας πραγματικά βαρύς πολυέλαιος
How about raising the chandeliers?- RidiculousΔεν ανεβάζουμε τους πολυελαίους;- Γελοίο
To the new chandelier! to the hearΣτον καινούργιο πολυέλαιο!
At that time, in about 2000, I was a lecturer in Art History in Lisbon, and there, in an anthology of modern artists, was his enormous chandelier, the size of a room, overturned and broken.Εκείνη την περίοδο, περίπου το 2000, ήμουν λέκτορας της Ιστορίας της Τέχνης στη Λισαβόνα και εκεί σε μια συλλογή έργων σύγχρονων καλλιτεχνών βρισκόταν και ο τεράστιος πολυέλαιός του, μεγέθους ενός δωματίου, αναποδογυρισμένος και σπασμένος.
CPA ‧.‧.‧: Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittingsCPA ‧.‧.‧: Πολυέλαιοι και άλλα ηλεκτρικά φωτιστικά εξαρτήματα οροφής ή τοίχου
A chandelier in the high rise shattered from the gunfireΈνας πολυέλαιος στην οροφή που θρυμματίζεται από τους πυροβολισμούς
My chandelier!Ο πολυέλαιός μου!
Rudge wants to put a roof in to hang them from the chandeliersΟ Ρατζ θέλει να βάλει πολυέλαιους για να κρεμάσει εκεί κόσμο
CPA ‧.‧.‧: Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittingsCPA ‧.‧.‧: Πολυέλαιοι και άλλα ηλεκτρικά φωτιστικά εξαρτήματα οροφής
I' il give you the chandelierΘα σου δώσω τον πολυέλαιο
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 40 φράσεις που ταιριάζουν φράση chandelier.Βρέθηκαν σε 0,358 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.