προφορά: IPA: devls /ˈdɛvəl/ devl , SAMPA: /"dEv@l/        

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • διάβολος   
  (Noun  m)
   
  wicked or naughty person
   
  person, especially a man; used to express a particular opinion of him
   
  a creature of hell
 • δαίμονας   
  (Noun  m)
   
  bad part of the conscience
   
  wicked or naughty person
 • Διάβολος   
  (Noun  m)
   
  the devil: the chief devil
 • ζιζάνιο   
  (Noun  n)
   
  wicked or naughty person
 • θκιάολος   
 • σατανάς   

Άλλες έννοιες:

 
(religion, Christian Science) An evil or erroneous entity.
 
To make someone rather angry or impatient; to cause annoyance.
 
(dialectical, places) barren, unproductive and unused, as in devil strip.
 
annoy or bother
 
To finely grind cooked ham or other meat with spices and condiments.
 
(theology) ( the devil or the Devil ) The chief devil; Satan.
 
euphemistically, with an article: Hell (as an intensifier)
 
To prepare a sidedish of shelled halved boiled eggs to whose extracted yolks are added condiments and spices, which mixture then is placed into the halved whites to be served.
 
grill with cayenne pepper
 
A thing that is awkward or difficult to understand or do.
 
A dust devil.
 
To annoy or bother; to bedevil.
 
A wicked or naughty person, or one who harbors reckless, spirited energy, especially in a mischievous way; usually said of a young child.
 
thing that is awkward or difficult to understand
 
(euphemistically, with an article, as an intensifier) Hell.
 
The bad part of the conscience; the opposite to the angel.
 
A person, especially a man; used to express a particular opinion of him, usually in the phrases poor devil and lucky devil.
 
Title given to the supernatural being, who is believed to be a powerful, evil entity and the tempter of humankind.
 
in Christian Science, an evil or erroneous entity
 
(theology) A creature of hell.
 
To grill with cayenne pepper; to season highly in cooking, as with pepper.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (5)

Devil FruitΦρούτο του διαβόλου
devil may careαπερίσκεπτος
devil's advocateσυνήγορος του διαβόλου
dust devilκουρνιαχτός; ανεμοστρόβιλος
the devilΣατανάς

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "devil", μεταφραστική μνήμη

add example
It is a battle against the devil himselfΕίναι ο πόλεμος απέναντι στον διάβολο τον ίδιο
GTA is the devilΤο GTA είναι το χειρότερο
Reactions to the plan so far suggest that both sides should spend more energy looking at the specifics-- as the saying goes, the devil is in the detailsΟι αντιδράσεις στο σχέδιο μέχρι τώρα δείχνουν ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να δαπανήσουν ενέργεια εξετάζοντας τις λεπτομέρειες – κατά το ρητό, ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες
Madam President, landmines, anti-personnel mines, mines of any kind are the Devil's work and should be neither used nor manufactured.Κυρία Πρόεδρε, οι νάρκες εδάφους, οι νάρκες κατά προσώπων, οι νάρκες γενικά αποτελούν μια διαβολική επινόηση, που ούτε πρέπει να χρησιμοποιούνται ούτε να κατασκευάζονται.
Take the devil childΠάρ ' το διαβολόπαιδο
But what about the devil?Και ο διάβολος
Sometimes I have wondered whether life wouldn' t be much more amusing if we were all devils, and no nonsense about angels and being goodΑναρωτιέμαι αν η ζωή θα ήταν πολύ πιο διασκεδαστική αν ήμασταν όλοι διάβολοι, χωρίς τις ανοησίες περί αγγέλων και καλοσύνης
The poor old devilΑυτή η καημένη γρια
I gotta side with the devil on this oneΝα πάρω το μέρος του Διαβόλου αυτή τη φορά
He said, sorry, White Devil...... but he must kill youΕίπε, συγνώμη, λευκέ διάβολε, αλλά πρέπει να σε σκοτώσει
This may be the Devil' s work, but it was God that sent you a master builderΊσως η φωτιά να ήταν έργο διαβόλου, μα ο Θεός σου έστειλε έναν αρχικτίστη
If you' re frightened of dying and you' re holding on, you' il see devils tearing your life awayΑν φοβάσαι να πεθάνεις και κρατιέσαι... θα δεις δαίμονες να κομματιάζουν τη ζωή σου
Boy' s the spawn of the devil, KimaΤο παιδί του σατανά
Who' s the devil?Μου πρόσφερε μια περιπέτεια στη θάλασσα, χωρίς κανένα κόστος
Kissy devil, isn' t he?Όλο φιλάκια μου είναι, ε; Δες τον
It' s devil' s clawΟνομάζεται " Νύχι Διαβόλου "
These photographs I found in the Devil' s safeΤις φωτογραφίες που βρήκα στην θυρίδα του Διαβόλου
Oh, that little devil!Αα, αυτός ο διαβολάκος!
He' s a mute, sir.Poor devil had his tongue cut out, so he trained the parrot to talk for himΕίναι μουγκός, ο διάβολος του έφαγε τη γλώσσα και αυτος εκπαίδευσε τον παπαγάλο
The truth is that the Devil is hereΗ αλήθεια είναι ότι ο Διάβολος είναι εδώ
Yet again, the Union is putting the devil in the detail.Εδώ η Ένωση βάζει πάλι το δαίμονα στις λεπτομέρειες.
Fiahts like the devilΠολεμάει σαν τον διάβολο
Mr President, I would almost say that it seems like the devil's work, but in the light of recent events there have never been so many good reasons to set up a permanent international criminal court quickly.Κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα σχεδόν ότι πρόκειται για διαβολική σύμπτωση, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχαν τόσοι σοβαροί λόγοι για την ταχεία ίδρυση ενός διεθνούς ποινικού δικαστηρίου.
Handsome devil, isn' t he?Καλός διάολος, έτσι
It ' s said the Pope sent a spy... to see if the Beast is a manifestation of the DevilΕιπώθηκε ότι ο Πάπας έστειλε κατάσκοπο για να δει...... αν το Κτήνος είναι υλοποίηση του Διαβόλου
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1103 φράσεις που ταιριάζουν φράση devil.Βρέθηκαν σε 1,008 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.