προφορά: IPA: devls /ˈdɛvəl/ devl , SAMPA: /"dEv@l/        

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • διάβολος   
  (Noun  m)
   
  wicked or naughty person
   
  person, especially a man; used to express a particular opinion of him
   
  a creature of hell
 • δαίμονας   
  (Noun  m)
   
  bad part of the conscience
   
  wicked or naughty person
 • Διάβολος   
  (Noun  m)
   
  the devil: the chief devil
 • ζιζάνιο   
  (Noun  n)
   
  wicked or naughty person
 • θκιάολος   
 • σατανάς   

Άλλες έννοιες:

 
(religion, Christian Science) An evil or erroneous entity.
 
To make someone rather angry or impatient; to cause annoyance.
 
(dialectical, places) barren, unproductive and unused, as in devil strip.
 
annoy or bother
 
To finely grind cooked ham or other meat with spices and condiments.
 
(theology) ( the devil or the Devil ) The chief devil; Satan.
 
euphemistically, with an article: Hell (as an intensifier)
 
To prepare a sidedish of shelled halved boiled eggs to whose extracted yolks are added condiments and spices, which mixture then is placed into the halved whites to be served.
 
grill with cayenne pepper
 
A thing that is awkward or difficult to understand or do.
 
A dust devil.
 
To annoy or bother; to bedevil.
 
A wicked or naughty person, or one who harbors reckless, spirited energy, especially in a mischievous way; usually said of a young child.
 
thing that is awkward or difficult to understand
 
(euphemistically, with an article, as an intensifier) Hell.
 
The bad part of the conscience; the opposite to the angel.
 
Title given to the supernatural being, who is believed to be a powerful, evil entity and the tempter of humankind.
 
A person, especially a man; used to express a particular opinion of him, usually in the phrases poor devil and lucky devil.
 
in Christian Science, an evil or erroneous entity
 
(theology) A creature of hell.
 
To grill with cayenne pepper; to season highly in cooking, as with pepper.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (5)

Devil FruitΦρούτο του διαβόλου
devil may careαπερίσκεπτος
devil's advocateσυνήγορος του διαβόλου
dust devilκουρνιαχτός; ανεμοστρόβιλος
the devilΣατανάς

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "devil", μεταφραστική μνήμη

add example
You ' re coming downtown.-the Devil gypped me for a burger! tell your story to the sergeantΘα έρθεις στο τμήμα.Πες τα στον υπαστυνόμο
But,like they say, the devil' s in the detailsΑλλά... όπως λένε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες
Speak of the Devil and he doth appear.Κατά φωνή...
The virtue of the Devil is in his loinsΗ αρετή του Διαβόλου είναι στα σκέλια του
You' re the devilΕίσαι ο διάβολος
I don' t know anything about the " Devil' s Breath, " thoughΔεν ξέρω τίποτα για την " πνοή του διαβόλου "
To turn aside a vow to God, and to writhe in the pit of fornication, is to follow the devil willingly into the mouth of HellΠαραβαίνοντας τον όρκο στο Θεό και υποπίπτοντας σ ' αυτές τις αμαρτίες...... ακολουθούμε τον Διάβολο οικειο- θελώς μέσα στο στόμα της κόλασης
Working a minimum wage job, living in a dumpy apartment, and doing the devil' s dirty workΔουλεύεις για πενταροδεκάρες, μένεις σε ένα αχούρι, και κάνεις τις βρωμο- δουλειές του διαβόλου
Looks like the devil got to him firstΜάλλον ο Διάβολος τον βρήκε πρώτος
Also known as devil' s dungΕπίσης γνωστό ως δαιμονικό λίπασμα
However, we must all be careful: if the devil is in the details, we are in danger of becoming blind to these details sometimes.Τις υποστηρίζω πλήρως. Ας είμαστε όμως όλοι μας προσεκτικοί: μη διυλίζουμε τον κώνωπα με κίνδυνο να καταπιούμε την κάμηλο.
You' re the devilΕίσαι ο σατανάς
Go to the devil! please, it comes with meΝα πας στο διάολο!
Have- Cooter, what you done, made a deal with the devil?Σκούτερ, τι έκανες; Συμφωνία με τον διάολο
I' ve had five of them, but the Devil says I' ve had sixΓια ‧ ευχές.Εκανα τις ‧. Αυτή λέει ότι έκανα
They' re the devils!Είναι διάβολοι!
I have killed the Devil' s servant!Σκότωσα τον υπηρέτη του Διαβόλου!
As usual, of course, the devil is in the detail.Βέβαια, ως συνήθως, ο διάολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, όπως λέμε στην πατρίδα μου.
Tell your friend to go to the devilΠες στο φίλο σου να πάει στο διάολο
It' s devil' s work!Είναι του διαβόλου δουλειά!
A proverb says that "the devil is in the details”.Μια παροιμία λέει "ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες".
It was not the devilΔεν ήταν ο διάβολος
In Poland we have a saying, 'when man hurries, the devil smiles'.Στην Πολωνία έχουμε ένα ρητό, "όταν βιάζεται ο άνθρωπος, γελά ο διάβολος".
This may be the Devil' s work, but it was God that sent you a master builderΊσως η φωτιά να ήταν έργο διαβόλου, μα ο Θεός σου έστειλε έναν αρχικτίστη
Perhaps I should nail my soul to the Devil' s altarΊσως πρέπει να καθηλώσω τη ψυχή μου στο βωμό του Διαβόλου
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1103 φράσεις που ταιριάζουν φράση devil.Βρέθηκαν σε 1,341 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.