προφορά: IPA: ˈfeərɪteɪl

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • παραμύθι   
  (Noun  n)
   
  a folktale
   
  A folktale featuring fairies or similar fantasy characters.
 • διήγημα   
 • ιστορία   

Άλλες έννοιες:

 
A folktale featuring fairies or similar characters.

Picture dictionary

παραμύθι
παραμύθι

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "fairy tale", μεταφραστική μνήμη

add example
Allegro ; Bulgarian for foreigners ; Dinocrocs ; EBAFLS ; EU & I ; L Europe ensemble ’ ; Fairy tales ; INLET ; Join the club ; Learning by moving ; Lingoland ; Listen and touch ; Lolipop ; Mission Europe ; SoccerLingua ; Speech bubbles ; Staging early ; Taste the languageAllegro · Bulgarian for foreigners ( Βουλγαρικά για ξένους ) · Dinocrocs ( = εινόκροκοι ) · Ebafls · EU & I · Europe Ensemble · Fairy Tales ( Παρα-ύ θια ) · Inlet · Join the Club · Learning by moving ( Μετακινούαστε και αθαίνουε ) · Lingo land · Listen and touch ( Ακούω και αγγίζω ) · Lolipop · Mission Europe ( Αpiοστολή Ευρώpiη ) · SoccerLingua · Speech bubbles · Staging early ( Σκηνική αναpiαράσταση σε νεαρή ηλικία ) · Taste the Language ( Γευθείτε τη γλώσσα ) .
However, Commissioner, you have just told us a fairy tale to justify the fact that you are discussing an international agreement behind the backs of the peoples and behind the backs of their representatives.Εσείς, όμως, κύριε Επίτροπε, μόλις μας διηγηθήκατε ένα παραμύθι για να δικαιολογήσετε το γεγονός ότι διαβουλεύεστε μία διεθνή συμφωνία πίσω από την πλάτη των λαών και πίσω από την πλάτη των αντιπροσώπων τους.
The whole thing is a fairy taleΟλα παραμυθια ειναι
A fairy' s taleΙστορίες με νεράιδες
I am not going to believe your fairy talesΔεν θα πιστέψω τις αστείες ιστοριούλες σου
I wish I could tell you that...... but prison is no fairy-tale worldΜακάρι να μπορούσα να το πω...Οι φυλακές όμως δεν είναι ένας παραμυθένιος κόσμος
Expect us to stand by while you blame such a blatant crime on fairy tales?Περιμένεις να σε στηρίξουμε όταν κατηγορείς βάσει παραμυθιών
These fairy tales have been told for hundreds of yearsIn hundreds of different formsΑυτά τα παραμύθια λέγονται εδώ και εκατοντάδες χρόνια, σε εκατοντάδες παραλλαγές
[ SAM GlGGLlNG ]Do fairy tales come true, Dad?Γίνονται πραγματικότητα τα παραμύθια μπαμπά?
But I believe in music...... the way that some people believe in fairy talesΑλλά εγώ πιστεύω στη μουσική...... όπως μερικοί πιστεύουν στα παραμύθια με νεράιδες
Only Lex Luthor could put together a fairy- tale wedding in less than ‧ hoursΜόνο ο Λεξ θα οργάνωνε παρα- μυθένιο γάμο σε ‧ μέρες
I thought that was a fairy taleΝόμιζα πως αυτό ήταν παραμύθι
I would like to take this opportunity to express the great joy with which elderly people throughout Europe welcomed the introduction of euro notes and coins, the new currency; they feel as if they are in a fairy tale country, in a land of dreams where there is more money than before.Επί τη ευκαιρία θέλω να ανακοινώσω τη μεγάλη χαρά με την οποία οι ηλικιωμένοι όλης της Ευρώπης καλωσόρισαν την κυκλοφορία του ευρώ, του νέου νομίσματος. έχουν ίσως την αίσθηση ότι βρέθηκαν σε μια παραμυθένια χώρα, σε μια ωραία ονειρική χώρα όπου το χρήμα είναι πιο άφθονο από το παρελθόν.
Like in a fairy taleΌπως στα παραμύθια
Madam President, after the fairy tales from the Italian members of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), perhaps we could come back down to earth. The facts are that proceedings were brought against Italy, and quite rightly so.Κυρία Πρόεδρε, μετά τα παραμύθια που ακούσαμε από τους ιταλούς βουλευτές της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), είναι ίσως καιρός να επιστρέψουμε στον πλανήτη Γη. " πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκε διαδικασία κατά της Ιταλίας, και για πολύ βάσιμους λόγους.
I need to catch up on my fairy talesΝα « ξεσκονίσω » τις γνώσεις μου για τα παραμύθια
If we do not impose any restrictions on this aggressive monopoly, the Treaty of Lisbon's provisions on energy solidarity may as well be shelved alongside fairy tales.Αν δεν επιβάλλουμε κανέναν περιορισμό σε αυτό το επιθετικό μονοπώλιο, οι διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για την ενεργειακή αλληλεγγύη μπορούν κάλλιστα να μπουν στο ίδιο ράφι με τα παραμύθια.
This is like a fairy taleΕίναι σαν παραμύθι
It' s like something out of a fairy taleΕίναι σαν σε παραμύθι
Fairy tales are not all fables, my dearΤα παραμύθια δεν είναι όλα μύθοι, αγάπη μου
Ever since I was little, I had this fairy- tale idea of the perfect weddingΑπό μικρή ονειρευόμουν τον τέλειο γάμο
You' re getting older, soon you' il see that life isn' t like your fairy talesΜεγαλώνεις...... σύντομα θα ανακαλύψεις ότι η ζωή δεν είναι σαν τα παραμύθια
In fairy tales or in life?Στα παραμύθια ή στη ζωή
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1070 φράσεις που ταιριάζουν φράση fairy tale.Βρέθηκαν σε 0,925 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.