προφορά: IPA: ˈfeərɪteɪl

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • παραμύθι   
  (Noun  n)
   
  a folktale
   
  A folktale featuring fairies or similar fantasy characters.
 • διήγημα   
 • ιστορία   

Άλλες έννοιες:

 
A folktale featuring fairies or similar characters.

Picture dictionary

παραμύθι
παραμύθι

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "fairy tale", μεταφραστική μνήμη

add example
We must not forget, however that miracles happen only in fairy tales.Δεν πρέπει να λησμονούμε, ωστόσο, ότι τα θαύματα συμβαίνουν μόνο στα παραμύθια.
That' s enough fairy tales for one nightΑρκετές ιστορίες για μια νύχτα
Allegro ; Bulgarian for foreigners ; Dinocrocs ; EBAFLS ; EU & I ; L Europe ensemble ’ ; Fairy tales ; INLET ; Join the club ; Learning by moving ; Lingoland ; Listen and touch ; Lolipop ; Mission Europe ; SoccerLingua ; Speech bubbles ; Staging early ; Taste the languageAllegro · Bulgarian for foreigners ( Βουλγαρικά για ξένους ) · Dinocrocs ( = εινόκροκοι ) · Ebafls · EU & I · Europe Ensemble · Fairy Tales ( Παρα-ύ θια ) · Inlet · Join the Club · Learning by moving ( Μετακινούαστε και αθαίνουε ) · Lingo land · Listen and touch ( Ακούω και αγγίζω ) · Lolipop · Mission Europe ( Αpiοστολή Ευρώpiη ) · SoccerLingua · Speech bubbles · Staging early ( Σκηνική αναpiαράσταση σε νεαρή ηλικία ) · Taste the Language ( Γευθείτε τη γλώσσα ) .
So you think he' s staging these murdersBased on old fairy tales?Πιστεύεις ότι σκηνοθετεί αυτούς τους φόνους, βασιζόμενος σε παλιά παραμύθια
I wish I could tell you that...... but prison is no fairy-tale worldΜακάρι να μπορούσα να το πω...Οι φυλακές όμως δεν είναι ένας παραμυθένιος κόσμος
Are we telling fairy tales?It happened because we' re hereΠαραμύθια λέμε τώρα; Έγινε επειδή έτυχε να είμαστε εδώ
It was a- a fairy tale narrated by his teacherΉταν ένα παραμύθι που το αφηγούταν ο δάσκαλός του
Made up for people who believe in fairy tales like... you know, like... like Santa ClausEπινoήθηκαν γι' ανθρώπoυς πoυ πιστεύoυν σε παραμύθια.. όπως o ' Αι-Βασίλης
There' s one about the kid with the apple tree, or the flying horse... or the fairy tales with the deer and stuff in ' emΕίναι αυτό με τη μηλιά, με το ιπτάμενο άλογο... και το άλλο με το ελάφι
Don' t throw it all away chasing fairy talesΜην τα πετάξεις όλα κυνηγώντας παραμύθια
Plus, you carried me out of the toiletLike I was a fairy tale princessΕπιπλέον, με κουβάλησες από την τουαλέτα σαν να ήμουν πριγκίπισσα παραμυθιού
What' s this fairy tale thatyou' re living in?Σε ποιο παραμύθι ζεις εσύ
Your fairy tales?Το παραμύθι σου
Who else has enough power to turn fairy tales against us?Ποιος άλλος έχει τη δύναμη να στρέψει τα παραμύθια εναντίον μας
He' s my favorite fairy tale heroΕίναι ο αγαπημένος μου ήρωας
Oh, you' re not buying into Taggart' s crazy firebird fairy tales?Δεν πιστεύω να έχαψες τις τρελοϊστορίες του Τάγκαρτ για το πουλί της φωτιάς
Fairy tales usually begin with the sentence "Once upon a time" and end with "...and if they didn't die, then they still live today."Τα παραμύθια ξεκινούν συνήθως με τη φράση "μια φορά κι έναν καιρό..." και τελειώνουν με το "...κι έζησαν αυτοί καλά, κι εμείς καλύτερα".
No one falls for the fairy tale that there' s a " real life " in a " real world " and that " real life " is more important than lovingΚανείς δεν πιστεύει τα παραμύθια ότι υπάρχει " αληθινή ζωή " σε έναν " αληθινό κόσμο " και ότι η " αληθινή ζωή " είναι πιο σημαντική από την αγάπη
Some fairy tales are trueΚάποια παραμύθια είναι αληθινά
Hans Christian Andersen wrote wonderful fairy tales, and I can't help but remember one of them as I listen to and look at Mr Santer and Mr Spring - ' The Emperor's New Clothes' .Mου έρχεται στο μυαλό ένα, καθώς σας ακούω και σας βλέπω σήμερα εδώ, κύριε Σαντέρ και κύριε Σπρινγκ: »Tα καινούρια ρούχα του βασιλιά».
You' re chasing a fairy tale, lexΚυνηγάς ένα παραμύθι, Λεξ
Amelia Pond, like a name in a fairy taleΑμίλια Πόντ, όνομα από παραμύθι
It' s like a fairy taleΕίναι τόσο ωραίο, σαν παραμύθι!
You return... with a yarn that Hans Christian Andersen would call a fairy taleΕπιστρέφετε με μία απίθανη ιστορία ... που ο Χανς Κρίστιαν Αντερσεν θα αποκαλούσε παραμύθι με νεράιδες
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1070 φράσεις που ταιριάζουν φράση fairy tale.Βρέθηκαν σε 2,183 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.