Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • settler     
  (Noun  ) (noun   )
   
  someone who settles in a new location, especially one who makes a previously uninhabited place his home
   
  someone who settles in a new location, especially one who makes a previously uninhabited place his home
 • planter   
  (noun   )

Παράδειγμα με ποινές "έποικος", μεταφραστική μνήμη

add example
el Κύριε Πρόεδρε, η αναφορά στον διάλογο μεταξύ των δύο κοινοτήτων της Κύπρου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ μάς υπενθυμίζει ότι 26 χρόνια μετά την εισβολή του τουρκικού στρατού στο νησί, η κατοχή του 40% σχεδόν του εδάφους με 35.000 στρατιώτες, με βαριά οπλικά συστήματα, η εγκατάσταση πάνω από 50.000 εποίκων συνεχίζεται ακόμα κατά πλήρη παράβαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πάνω στο ζήτημα αυτό.
en Mr President, the reference to dialogue between the two Cypriot communities under the aegis of the UNO reminds us of the fact that, 26 years after the invasion of the island by the Turkish army, nearly 40% of the territory is still occupied by 35 000 soldiers, heavy weaponry is still being used and over 50 000 colonists are still present, in total violation of the resolutions by the Security Council of the United Nations on this matter.
el Ανακαλύψαμε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα που προκαλείται από φανατικά, αδιάλλακτα άτομα, με αρχές που θέτουν υπεράνω όλων, τα οποία υπάρχουν βέβαια και στις δύο πλευρές, αν και η τάση αυτή φαίνεται να είναι πιο έντονη μεταξύ των θρησκευτικά φανατικών εποίκων που συχνά δεν διαμένουν στη χώρα αυτή από πολύ καιρό.
en What we found was an explosive atmosphere generated by fanatical people who are incapable of reaching compromises and for whom principles rule the day. They are there on both sides, I might add, although there appear to be more of them amongst the fundamentalist settlers, many of whom are still fairly new to the country.
el Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, μαζί με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στην οποία συμμετείχαν βουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες, επισκεφτήκαμε την οικογένεια al-Kurd στο σπίτι της, και γίναμε αυτόπτες μάρτυρες του εκφοβισμού και της βίας που υφίσταται καθημερινά από τους εποίκους, οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί σε κάποια από τα σπίτια.
en Only last week, with the European Parliament's delegation in the occupied Palestinian territories, made up of MEPs from all the political groups, we visited the al-Kurd family in their house, and were direct witnesses of the bullying and violence that they were subjected to daily by the settlers, who were already in some of the houses.
el Είστε έποικοι ή απλά διερχόμενοι επισκέπτες
en Are you folks settlers, or are you just trappers passin ' through?
el Οι αυτόχθονες γεωργοί αισθάνονται ότι απειλούνται από τους εποίκους που αναζητούν βοσκότοπους για τα ζώα τους.
en Indigenous farmers feel threatened by settlers looking for pasture for their livestock.
el Οι τουρκοκύπριοι έχουν εξεγερθεί εναντίον της οικονομικής δυσπραγίας που τους έχει επιβάλει η τουρκική κατοχή, εναντίον της παρουσίας των εποίκων οι οποίοι αλλοιώνουν τη σύνθεση του πληθυσμού και τους οδηγούν στην εξαφάνιση, εναντίον της επέλασης του Ισλάμ με την ανέγερση εκατοντάδων τζαμιών και με τους θρησκευτικούς δασκάλους που στέλνει ο κύριος Ερντογάν στην κατεχόμενη Κύπρο και αγωνίζονται με τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας για να επιβιώσουν.
en The Turkish Cypriots are protesting against the economic adversity imposed on them by the Turkish occupation, against the presence of colonisers who alter the demographic of the population, and are causing them to disappear, and against the onslaught of Islam, with hundreds of mosques being built and religious teachers being sent by Erdoğan to occupied Cyprus, and they are fighting for survival under the flag of the Republic of Cyprus.
el Οι στρατιωτικές εισβολές δεν έχουν σταματήσει, ούτε άλλωστε και οι καθημερινές συλλήψεις και, ορισμένες φορές, οι δολοφονίες πολιτών, ο εκφοβισμός που πραγματοποιείται από τους εποίκους, οι ένοπλες επιδρομές τους και ο εμπρησμός σπιτιών που συνέβη στη Χεβρώνα, στη Ναμπλούς και σε άλλες περιοχές. Όπως επίσης και οι τρομοκρατικές επιθέσεις που διεξάγονται από εποίκους κατά των αγροτών κατά την περίοδο της συγκομιδής της ελιάς, η οποία θεωρείται από το λαό μας ως το σύμβολο της ειρήνης και της ζωής, όχι απλώς ένα μέσο διαβίωσης για δεκάδες χιλιάδες παλαιστινιακές οικογένειες.
en Military incursions have not stopped, nor have the daily arrests and sometimes assassinations of citizens; the bullying by settlers and their armed incursions and burning of homes which happened in Hebron, Nablus and other areas; and the terrorist attacks conducted by settlers against farmers in the olive season, which is considered by our people the symbol of peace and life, and not just the livelihood for tens of thousands of Palestinian families.
el Όταν οι έποικοι θέλησαν να χτίσουν το πρώτο σπίτι στη Σινόλα, ζήτησαν άδεια
en When the Anglo first wished to build a house in Sinola, he asked
el Πρώτα εξυπηρετούνται οι Γάλλοι, μετά εσείς οι έποικοι των αποικιών... και εμάς τους ιθαγενείς μάς ξεχνάτε
en The French reward themselves, then you white Africans, and we Natives are forgotten
el Υποθέτουμε ότι η κερασιά εισήχθη στην περιοχή από τους Άραβες και προσαρμόστηκε στο περιβάλλον όταν η περιοχή επανακτήθηκε από τους νέους έποικους
en Legend has it that the cherry tree was introduced by the Arabs and that, after the Reconquest, the new settlers found that it had adapted to the land
el Η Τουρκία, σύμφωνα με την ICG, θα πρέπει να εφαρμόσει την Τελωνειακή Ένωση με όλα τα ‧ κράτη- μέλη της ΕΕ, να ξεκινήσει περιορισμένη απομάκρυνση των Τουρκικών στρατευμάτων από το βόρειο τμήμα της Κύπρου και να δεσμευθεί στον επαναπατρισμό αριθμού εποίκων στην Τουρκία
en Turkey, according to the ICG, should implement the Customs Union with all ‧ member states, begin a limited withdrawal of Turkish troops from Cyprus 's north and commit to repatriating a number of Turkish settlers
el Λοχια, που ειναι ο κοντινοτερος εποικος
en Sergeant!Where' s the next homestead?
el Φαίνεται να απομακρυνόμαστε κι άλλο από τη λύση των δύο κρατών -είτε εξαιτίας των πυραυλικών επιθέσεων στην Ashkelon είτε εξαιτίας 530 νέων σπιτιών εποίκων που μόλις ανακοινώθηκαν στο Givat Ze'ev, κοντά στη Ραμάλα.
en We seem to be getting further away from a two-state solution - whether it is the rocket attacks on Ashkelon or whether it is the 530 new settler homes just announced in Givat Ze'ev, near Ramallah.
el Βρισκόμαστε ενώπιον ενός σοβαρού παγώματος της ειρηνευτικής διαδικασίας και μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι νέα εδάφη κατεχόμενα από εποίκους ήταν η απάντηση στο αίτημα που προωθήθηκε από τις συμφωνίες του Όσλο, δηλαδή "ειρήνη έναντι εδαφών».
en We are faced with a serious deadlock in the peace process, and we were able to see that the settlement of new land was the response to the request put forward by the Oslo Accords, which was 'peace for land' .
el Θα μπορούσαμε να πιστέψουμε κάπως περισσότερο στην ειλικρίνεια των συντακτών αυτού του ψηφίσματος όταν εκφράζουν τη λύπη τους "για τις δολοφονίες, τις πράξεις βίας · σε σχέση με τις καταλήψεις" , αν καταδεχόντουσαν τουλάχιστον να υπενθυμίσουν τις σφαγές του παρελθόντος με τις οποίες μια χούφτα εποίκων είχε απογυμνώσει τον πληθυσμό αυτής της χώρας από τη γη του και τις δεκαετίες αποικιακής βίας και απαρτχάιντ για να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση.
en We might have more faith in the sincerity of the authors of this motion in 'deploring the recent murders, beatings and intimidation associated with the ...occupation' if they at least deigned to recall the past massacres in which a handful of colonists dispossessed the indigenous population of its land and the decades of colonial violence and apartheid used to preserve this situation.
el Θυμάμαι κάποτε, όταν για κάποιον λόγο βρέθηκα στη Βόρεια Κύπρο, είχα έναν τουρκοκύπριο οδηγό που μιλούσε καλά ελληνικά και μου είπε: "τρέφω μεγάλη συμπάθεια για τους ελληνόφωνους κυπρίους συμπολίτες μου και το πρόβλημά μας δεν είναι οι ελληνοκύπριοι, αλλά ο τουρκικός στρατός και οι έποικοι που μεταφέρθηκαν τεχνητά στη χώρα".
en I recall how, on one occasion when I was in Northern Cyprus, I had a Turkish Cypriot driver who spoke good Greek, and said: 'I have deep sympathy with my Greek-speaking fellow-Cypriots, and it is not the Greek Cypriots that are our problem, but the Turkish army and the settlers that have been brought into the country artificially.'
el Θέμα: Τούρκοι έποικοι στην Κύπρο
en Subject: Turkish settlers in Cyprus
el Από τα τέλη του ‧ου αιώνα, στην περιοχή της Wielkopolską (ιδίως στο δυτικό τμήμα της) αναπτύχθηκε το σημαντικό μεταναστευτικό ρεύμα Olęderski (Olędrzy ονομάζονταν οι έποικοι που έφταναν από τη Δυτική ή την Νοτιοδυτική Ευρώπη στην περιοχή της Wielkopolską
en Beginning at the end of the eighteenth century, there was a colonising movement concentrated on the area of Wielkopolska (particularly western Wielkopolska) called the Olęderski movement (the name Olędrzy was used for colonisers from Western and South-Western Europe
el η οποία οφείλεται στη ... εποίκους στη Δυτική Όχθη
en which stems from ... the West Bank
el Σε αυτούς τους οικισμούς ζουν σήμερα περί τις 500.000 έποικοι.
en Around 500 000 settlers are living in these settlements today.
el Οι βολές παλαιστινίων ακτιβιστών κατά των Ισραηλινών, εποίκων ή στρατιωτικών, οι οποίες προέρχονται από οικισμούς που τελούν υπό παλαιστινιακό έλεγχο, αλλά και η υπερβολική και δυσανάλογη προσφυγή του Ισραήλ στη βία απλώς τροφοδοτούν τον κύκλο της βίας.
en Shooting at Israelis, whether Jewish settlers or soldiers, by Palestinians activists from Palestinian-controlled zones, and also the excessive and disproportionate use of force by Israel only fuels the cycle of violence.
el Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή που η ειρηνευτική διαδικασία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, θύμα προμελετημένων επιθέσεων και διαφόρων προκλήσεων, δεν θα υπενθυμίσουμε εδώ το άνοιγμα ενός τούνελ στην αραβική χώρα, τους επαναλειπτικούς αποκλεισμούς που εμποδίζουν την κυκλοφορία όλου του πληθυσμού, την εγκατάσταση νέων εξτρεμιστικών εποίκων, τις ομαδικές τιμωρίες, τους νεκρούς που προκάλεσαν οι απόπειρες δολοφονίας και την καταστολή.
en Mr President, at a time when the peace process is in a critical state, victim of premeditated aggression and multiple provocation, we will not dwell here on the opening of a tunnel in the Arab town, the repeated cordoning off which prevents an entire population from moving around, the installation of new extremist colonists, the collective reprisals, the deaths resulting from attacks, and the repression.
el Η διακυβέρνηση της νήσου, η απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων, οι περιουσίες των ελληνοκυπρίων που εγκατέλειψαν τις εστίες και τα χωράφια τους και το δικαίωμα παραμονής των τούρκων εποίκων είναι προβλήματα που απαιτούν σημαντική προσπάθεια για την επίλυσή τους και την αντιμετώπιση των κινδύνων ανατροπής κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και από τις δύο πλευρές
en Governance of the island, the removal of Turkish forces, property claims by Greek Cypriots who fled their homes and farms and the right of Turkish settlers to stay are problems that will require considerable work to solve and pose the risk of upsetting entrenched interests on either side
el Λίγες μέρες αργότερα, τουρκοκύπριοι συνδικαλιστές βροντοφώναζαν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, ότι η τουρκική πολιτική ηγεσία δεν βρίζει μόνο τους ευρωβουλευτές που υπερψήφισαν την έκθεση της κ. Oomen-Ruijten, αλλά και τους τουρκοκύπριους που σε ογκώδη συλλαλητήρια στην κατεχόμενη Κύπρο, διαμαρτύρονταν εναντίον της καταπίεσης που ασκεί πάνω τους η παρουσία 40.000 τούρκικου στρατού, καθώς και ανυπολόγιστου αριθμού τούρκων εποίκων.
en A few days later, Turkish Cypriot trade union leaders rallying outside the European Parliament in Brussels chanted that the Turkish political leadership does not only insult the MEPs who voted in favour of Mrs Oomen-Ruijten's report; it also insults the Turkish Cypriots who turned out in force in occupied Cyprus to protest against the repression exerted over them by the 40 000 Turkish troops and countless numbers of Turkish settlers.
el Βασική αιτία του προβλήματος είναι η υπερβολική αύξηση του πληθυσμού στο Μπαγκλαντές και παράλληλα το γεγονός ότι οι έποικοι συχνά προέρχονται από πολύ φτωχές οικογένειες που ελπίζουν σε μία καλύτερη ζωή.
en The basic cause of the problem is overpopulation in Bangladesh and the settlers often come from very poor families who hope for a better life.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 84 φράσεις που ταιριάζουν φράση έποικος.Βρέθηκαν σε 0,401 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.