Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • settler     
  (Noun  ) (noun   )
   
  someone who settles in a new location, especially one who makes a previously uninhabited place his home
   
  someone who settles in a new location, especially one who makes a previously uninhabited place his home
 • planter   
  (noun   )

Παράδειγμα με ποινές "έποικος", μεταφραστική μνήμη

add example
Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, μαζί με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στην οποία συμμετείχαν βουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες, επισκεφτήκαμε την οικογένεια al-Kurd στο σπίτι της, και γίναμε αυτόπτες μάρτυρες του εκφοβισμού και της βίας που υφίσταται καθημερινά από τους εποίκους, οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί σε κάποια από τα σπίτια.Only last week, with the European Parliament's delegation in the occupied Palestinian territories, made up of MEPs from all the political groups, we visited the al-Kurd family in their house, and were direct witnesses of the bullying and violence that they were subjected to daily by the settlers, who were already in some of the houses.
Θα παμε στου εποικουRight, we' il make for the homestead
Ερωτάται το Συμβούλιο αν θεωρεί ότι η ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και σ; αυτή την περίπτωση τί μέτρα προτίθεται να πάρει για να αντιμετωπίσει τις τουρκικές απειλές εναντίον της σε περίπτωση εγκατάστασης του αμυντικού αντιαεροπορικού συστήματος, αν επιδοκιμάζει την πρόταση της αποστρατιωτικοποίησης της νήσου υπό διεθνείς εγγυήσεις με την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής και των εποίκων στα πλαίσια μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και αν ο στόχος αυτός εμπεριέχεται στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η ΕΕ στην περιοχή.Does the Council believe that it is the inalienable right of the Republic of Cyprus to strengthen its defence capability and, if so, what measures will it take in response to Turkish threats against Cyprus should it install the anti-aircraft defence system? Does the Council support the proposal to demilitarize the island under international guarantees with Turkey withdrawing its occupying troops and settlers in the context of a just and viable settlement of the situation in Cyprus on the basis of UN resolutions?
Στην κορυφή αυτής της βασικής διαίρεσης βρίσκεται μια ιστορική διαίρεση, επειδή στην περιοχή όπου λαμβάνουν χώρα οι ταραχές οι Χριστιανοί θεωρούνται αυτόχθονες και οι Μουσουλμάνοι θεωρούνται έποικοι.On top of this basic division lies a historical division, because in the region where the disturbances are taking place the Christians are considered to be local people and the Muslims are thought of as strangers.
Θύματα αυτής της πολιτικής είναι και οι ίδιοι ακόμα οι Τουρκοκύπριοι, που φεύγουν διωγμένοι από τους εποίκους και τον στρατό κατοχής.The Turkish Cypriots, persecuted as they are by the settlers and the occupation army, are themselves also victims of this policy.
Δεν επιτρέπεται να συνεχίσει να αποστέλλει στο βόρειο τμήμα του νησιού εποίκους οι οποίοι δημιουργούν ασφυκτικό κλοιό γύρω από την τουρκοκυπριακή κοινότητα.It cannot continue sending to the northern part of the island settlers who are stifling the Turkish Cypriot community.
Από τα τέλη του ‧ου αιώνα, στην περιοχή της Wielkopolską (ιδίως στο δυτικό τμήμα της) αναπτύχθηκε το σημαντικό μεταναστευτικό ρεύμα Olęderski (Olędrzy ονομάζονταν οι έποικοι που έφταναν από τη Δυτική ή την Νοτιοδυτική Ευρώπη στην περιοχή της WielkopolskąBeginning at the end of the eighteenth century, there was a colonising movement concentrated on the area of Wielkopolska (particularly western Wielkopolska) called the Olęderski movement (the name Olędrzy was used for colonisers from Western and South-Western Europe
Θα μπορούσαμε να πιστέψουμε κάπως περισσότερο στην ειλικρίνεια των συντακτών αυτού του ψηφίσματος όταν εκφράζουν τη λύπη τους "για τις δολοφονίες, τις πράξεις βίας · σε σχέση με τις καταλήψεις" , αν καταδεχόντουσαν τουλάχιστον να υπενθυμίσουν τις σφαγές του παρελθόντος με τις οποίες μια χούφτα εποίκων είχε απογυμνώσει τον πληθυσμό αυτής της χώρας από τη γη του και τις δεκαετίες αποικιακής βίας και απαρτχάιντ για να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση.We might have more faith in the sincerity of the authors of this motion in 'deploring the recent murders, beatings and intimidation associated with the ...occupation' if they at least deigned to recall the past massacres in which a handful of colonists dispossessed the indigenous population of its land and the decades of colonial violence and apartheid used to preserve this situation.
Εκτος κι αν φερουν και εποικουςUnless they bring some of the homesteaders with them
Είστε έποικοι ή απλά διερχόμενοι επισκέπτεςAre you folks settlers, or are you just trappers passin ' through?
Οι βαρύγδουπες δηλώσεις σχετικά με μία αιώνια πρωτεύουσα και η πανηγυρική είσοδος των ενόπλων εποίκων στα κατεχόμενα εδάφη, η αφαίρεση των αδειών παραμονής στην Ιερουσαλήμ, το γεγονός ότι στους Αραβες πολίτες αυτής της πόλης αμφισβητείται ακόμη και το δικαίωμα παραμονής, η κατακράτηση στην Ashdool του εξοπλισμού που θα έδινε τη δυνατότητα να ανοίξει το αεροδρόμιο της Γάζας, είναι παράγοντες που παρεμποδίζουν σοβαρά την οποιαδήποτε νέα πρόοδο.The sensational declarations regarding an "eternal capital' and the thundering arrival of armed settlers in the Occupied Territories, the withdrawal of residence permits in Jerusalem, the fact that Arab citizens of that city find even their right to live there challenged, the blockade of Ashdool with regard to equipment which would enable the opening of Gaza airport: these are so many factors which quite seriously compromise any further progress.
Σε ένα από τα προγράμματα της Χεζμπολάχ, για παράδειγμα, μια φιγούρα μεταμφιεσμένη ως Μίκυ Μάους -σε οποιαδήποτε μορφή- επιτίθεται σε εβραίους εποίκους.In one of Hezbollah's programmes, for example, a figure disguised as Mickey Mouse - in whatever form - attacks Jewish settlers.
από την ισραηλινή κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας το νόμιμο δικαίωμά της να προστατεύει τους πολίτες της, ζητεί να απόσχει από τη δυσανάλογη χρήση βίας, να σταματήσει τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, να σταματήσει την ανέγερση του λεγόμενου τείχους ασφαλείας που επιδεινώνει τις συνθήκες ζωής του παλαιστινιακού πληθυσμού στα κατεχόμενα εδάφη και δυσχεραίνει την εξεύρεση θετικής λύσης στο ζήτημα των συνόρων και να διαλύσει τους οικισμούς εποίκων σύμφωνα με το πρόγραμμα που ορίζεται στον χάρτη πορείας·the Israeli government, while recognising its legitimate right to protect its citizens, to renounce the disproportionate use of force, to end extrajudicial executions, to halt the building of the so-called security wall that aggravates the living conditions of the Palestinian population in the Territories and prejudges a positive solution of the question of the borders, and to dismantle colonies in accordance with the programme established in the road map
Ότι αυτός ο ποινικός κώδικας που ισχύει στα κατεχόμενα εδάφη εφαρμόζεται μόνο στους Παλαιστίνιους και όχι στους εποίκους.That the penal code applied in the occupied territories applies only to Palestinians, and not to the colonists.
η οποία οφείλεται στη ... εποίκους στη Δυτική Όχθηwhich stems from ... the West Bank
Αίμα και δάκρυα χύθηκαν σήμερα καθώς οι Ισραηλινοί άρχισαν την αναγκαστική εκκένωση των Εβραίων εποίκων από τα σπίτια τουςTears and blood were shed today as Israel began the forced evacuation of Jewish settlers from their homes
Ακουσα μόλις χθες από το BBC κάποιον επικεφαλής ενός κόμματος Τουρκοκυπρίων Τουρκοκυπρίων όχι εποίκων που έχουν μείνει οι μισοί στην Κύπρο και έλεγαν: "Επιτέλους, Τούρκοι, αφήστε μας να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού και εσείς θέλετε να μπείτε, αφήστε μας να μπούμε εμείς νωρίτερα".Only yesterday on the BBC I heard the head of a party of Turkish-Cypriots - Turkish-Cypriots, not settlers - half of whom have remained in Cyprus, appealing to the Turks to let them join the European Union. Turkey wanted to join and he felt that it should let them join earlier.
Ορισμένοι θεωρούν και τους δύο λαούς ως επιγόνους ρωμαϊκών φυλών στα Βαλκάνια, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι κατάγονται από εκλατινισμένους εποίκουςBoth peoples are considered by some to represent descendants of Roman peoples in the Balkans, while others argue that they descended from Romanised colonists
Σήμερα έχουν απομείνει ‧ Έλληνες στην Ίμβρο ενώ έχουν εγκατασταθεί σ' αυτήν ‧ Τούρκοι έποικοιAt the present time, there are ‧ Greeks left on Imbros, while ‧ Turkish settlers have been installed
Ο καταυλισμός είναι η προσωποποίηση της απόστασης μεταξύ του Μαρόκου και του λαού της Σαχάρας, ανεξαρτήτως του αριθμού των εποίκων και των στρατιωτών που εισήγαγαν στην περιοχή, από την οποία εκδίωξαν εκατοντάδες γηγενείς κατοίκους.The camp is the epitome of the distance between Morocco and the Saharan people, no matter how many settlers and soldiers they have introduced into the area from which they expelled thousands of genuine inhabitants.
Τουρκία μεταφέρει εποίκους σε αυτό το τμήμα της Κύπρου και συνεπώς είναι υπεύθυνη για σοβαρή δημογραφική αλλοίωση.Turkey is transferring population to this part of Cyprus and is therefore responsible for a severe demographic change.
Αντιθέτως, η εταιρεία Walt Disney εξασφάλισε τα δικαιώματά της επί του Μίκυ Μάους και, στο τέλος της σειράς, ο Μίκυ Μάους σκοτώνεται από έναν εβραίο έποικο.Instead, the Walt Disney company asserted its rights over Mickey Mouse, and at the end of the series, Mickey Mouse was killed off by a Jewish settler.
Αυτό δεν θα είναι δυνατό μέχρις ότου δεν λυθεί το πρόβλημα της εγκατάστασης των ισραηλινών εποίκων στα εδάφη που υπάγονται στην παλαιστινιακή διοίκηση.That will not be possible until the conflict over the Israeli settlements in territories subject to the jurisdiction of the Palestinian Authority has been resolved.
Οι βολές παλαιστινίων ακτιβιστών κατά των Ισραηλινών, εποίκων ή στρατιωτικών, οι οποίες προέρχονται από οικισμούς που τελούν υπό παλαιστινιακό έλεγχο, αλλά και η υπερβολική και δυσανάλογη προσφυγή του Ισραήλ στη βία απλώς τροφοδοτούν τον κύκλο της βίας.Shooting at Israelis, whether Jewish settlers or soldiers, by Palestinians activists from Palestinian-controlled zones, and also the excessive and disproportionate use of force by Israel only fuels the cycle of violence.
Συνεχίζεται η παραμονή Τούρκων εποίκων και κατοχικών στρατευμάτων στο νησί.Turkish colonisers and occupying troops are still on the island.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 84 φράσεις που ταιριάζουν φράση έποικος.Βρέθηκαν σε 1,103 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.