Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 
Nominative masculine plural form of αληθής .
 
Accusative masculine plural form of αληθής .
 
Vocative masculine plural form of αληθής .
 
Nominative feminine plural form of αληθής .
 
Accusative feminine plural form of αληθής .
 
Vocative feminine plural form of αληθής .

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (35)

Αλ Ναΐρ
Alpha Gruis
άλας
sal; salt
Τροποποιημένη απόκλιση Άλαν
MDEV: Modified allan DEViation; Modified allan DEViation

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "αληθείς", μεταφραστική μνήμη

add example
el Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. ‧/‧ της Επιτροπής, της ‧ης Μαΐου ‧, για την ‧η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν
en Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ May ‧ amending for the ‧th time Council Regulation (EC) No ‧/‧ imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
el Εγγυώμαι ότι οι ανωτέρω πληροφορίες είναι, εξ όσων γνωρίζω, πλήρεις, αληθείς και σωστές
en I certify that the above information is complete, true and correct to the best of my knowledge and belief
el Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ της Επιτροπής, της ‧ης Οκτωβρίου ‧, που τροποποιεί για πεντηκοστή τέταρτη φορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ amending for the ‧th time Council Regulation (EC) No ‧/‧ imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No
el Αλ, δεν πειράζει
en Al, it' s all right
el Θα επέτρεπε επίσης στα στελέχη της Αλ Κάιντα της Βόρειας Αφρικής σε αυτές τις χώρες να εισέρχονται ευκολότερα στην Ευρώπη και να πραγματοποιούν τρομοκρατικές επιθέσεις.
en It would also allow North African al-Qaeda operatives in these countries to more easily enter Europe and carry out terrorist attacks.
el Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων που έχουν προστεθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στα άρθρα ‧, ‧ και ‧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ της Επιτροπής
en Notice for the attention of the person added to the list referred to in Articles ‧, ‧ and ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, by virtue of Commission Regulation (EC) No
el Αυτό το καλοκαίρι, οι Κροάτες αναμένουν την άφιξη του Κουαμπούς μπιν Σαίντ αλ Σαίντ, σουλτάνο του Ομάν-- ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο
en This summer, Croatians have been awaiting the arrival of Qaboos bin Said al Said, the sultan of Oman-- one of the wealthiest people in the world
el Επικαλούμενη το ημικρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anatolia, η Αγγλόφωνη εφημερίδα Turkish Daily News (TDN) δημοσίευσε την Τετάρτη ότι η αστυνομία αναζητά ένα ακόμα άτομο, τον Χαϊντάρ Κ., ο οποίος θεωρείται ότι ήταν υπεύθυνος για τις επαφές με αρχηγούς της αλ- Κάιντα σε Ιράκ και Αφγανιστάν
en Citing the semi-official Anatolia news agency, the English-language Turkish Daily News (TDN) said on Wednesday that police are looking for another person, Haydar K, who is believed to have been in charge of contacts with al-Qaeda leaders in Iraq and Afghanistan
el Τον διάλεξα να ιππεύσει τον Αλ Χατάλ
en I have chosen him to ride Al- Hattal
el Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ισχυρισμοί υγείας είναι αληθείς, σαφείς, αξιόπιστοι και χρήσιμοι στον καταναλωτή για την επιλογή μιας υγιεινής δίαιτας, η διατύπωση και η παρουσίαση των ισχυρισμών αυτών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη γνώμη της Αρχής και στις μετέπειτα διαδικασίες
en In order to ensure that health claims are truthful, clear, reliable and useful to the consumer in choosing a healthy diet, the wording and the presentation of health claims should be taken into account in the opinion of the European Food Safety Authority and in subsequent procedures
el Άλλα συστατικά: δινάτριο άλας όξινο φωσφορικό επταένυδρο, νάτριο φωσφορικό δισόξινο διένυδρο, γλυκίνη, poloxamer ‧, φαινόλη, ύδωρ για ενέσιμα
en Other ingredients: disodium hydrogen phosphate heptahydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, glycine, poloxamer ‧, phenol, water for injections
el Εν τω μεταξύ, οι λαϊκές εξεγέρσεις και η απαιτήση για δημοκρατία και βασικά δικαιώματα στη Μέση Ανατολή έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι σε όλη την περιοχή έχουν στραφεί κατά της βίαιης τακτικής της αλ- Κάιντα και προτιμούν την απείθεια κατά της αρχής και την ειρηνική διαμαρτυρία
en Meanwhile, the popular uprisings and demands for democracy and basic rights in the Middle East have shown that people across the region turned against al-Qaeda 's violent tactics of al-Qaeda in favour of civil disobedience and peaceful protest
el " Ηταν η μεγ αλ ύτερη απερισκεψία της ζωής του
en It was the worst blunder of his life
el Από δω ο Χάμρι Αλ- Ασάντ
en This is Hamri Al- Assad
el Εάν φτάσαμε εδώ σήμερα και βιαστήκαμε να φτάσουμε, και εάν το αποσμητικό μας μας υποσχέθηκε ότι δεν θα έχουμε ιδρώσει για 14 ώρες, αλλά είμαστε εντούτοις γεμάτοι ιδρώτα το απόγευμα, τότε θα μείνουμε πιθανότατα έκπληκτοι και θα πούμε ότι οι πληροφορίες δεν είναι καθόλου αληθείς.
en If we got here today, having rushed to get here, and if our deodorant promised us this morning that we would be sweat-free for 14 hours, but we are nevertheless totally covered in sweat this evening, then we are likely to be very surprised and say that there is no truth to the claim at all.
el Ευθύνεται ο Χαμρί Αλ- Ασάντ
en It' s Hamri Al- Assad
el Ρουμπ Αλ- Καλίλ
en The Rub Al- Khali
el Ναι, ' Αλαν, σε καταλαβαίνω
en Yes, Alan, I understand you
el Κάθε καψάκιο περιέχει ‧ mg atazanavir (ως θειικό άλας
en Each capsule contains ‧ mg of atazanavir (as sulphate
el Αυτός που τηλεφώνησε, επιβεβαιώνει... ότι είναι η Σπούκστριτ σε συνεργασία με την Αλ- Κάιντα
en This is a nightmare
el Ο Αλ Γκορ κερδίζει την Φλόριντα.Η Φλόριντα υποτίθεται ότι ήταν πολιτεία του Μπους
en CNN announces that we call Florida in the Al Gore column
el Σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, η αλ- Κάϊντα και μια μικρότερη οργάνωση που συνδέεται, έχουν αναλάβει την ευθύνη των εκρήξεων
en According to Turkish officials, al-Qaeda and a smaller group linked to it, have claimed responsibility for the blasts
el Επιτρέπεται ωστόσο η χρήση πρόσθετων γεωγραφικών ενδείξεων που είναι αληθείς, όπως ιστορικο-γεωγραφικά ονόματα, ονόματα κοινοτήτων, κτημάτων, αγροκτημάτων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που αναφέρονται στην εκτροφή, τη σφαγή και τη συσκευασία του προϊόντος, εφόσον δεν έχουν εγκωμιαστικό περιεχόμενο και δεν παραπλανούν τον καταναλωτή
en However, additional authentic place names may be used, such as historical/geographical names or the names of municipalities, undertakings, holdings and estates. with reference to the rearing, slaughtering and packing of the product, provided these are not of a laudatory nature and are not likely to mislead the consumer
el Παρόλα αυτά, ο αλ- Ασάντ, έχει δείξει ότι δεν έχει διάθεση να εφαρμόσει οποιαδήποτε πραγματική αλλαγή
en Al-Assad, however, has shown himself in no mood to implement any real change
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2259 φράσεις που ταιριάζουν φράση αληθείς.Βρέθηκαν σε 0,563 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.