Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • abuse             
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  insulting speech
   
  insulting speech

Άλλες έννοιες:

 
abuse (verbal), insulting behaviour
 
Nominative plural form of βρισιά .
 
Accusative plural form of βρισιά .
 
Vocative plural form of βρισιά .

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (1)

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "βρισιές", μεταφραστική μνήμη

add example
el Αντέδρασα σε όλες τις βρισιές που με αποκάλεσες
en Did I react to the names that you called me?
el Αρκετά κoντά για να ακoύμε τις βρισιές
en Close enough to hear some pretty outrageous Ianguage.Great!
el Ακούστε, όλοι. ́Ολα αυτά τα " Φιλενάδα, σε παρακαλώ " και τις βρισιές... δεν τα πάω
en Look, you all.All this, " Girl, please " and cursing, it ain' t me
el Πρέπει να καλυτερέψω τις βρισιές μου
en I need to work on my insults
el Δε φταίω εγώ που δεν αντέχεις τις βρισιές
en It' s not my fault.You only understand insults
el Γιατί δεν αφήνεις τις βρισιές
en Why don' t you leave the trash- talking back home?
el Ξεσπάσματα στη μορφή συνεχών μουρμουρητών και χλευασμών, φωνάζοντας βωμολοχίες και βρισιές
en Outbursts in the form of constant murmurs and derision...... shouting profanity and abuse
el Οι βρισιές ανακαλύφθηκαν από χαζούς που δεν μπορούσαν να απαντήσουν έξυπνα
en Curse words were invented by people too stupid to think of an intelligent response
el " Πρέπει να συνεργαστούμε στενά και δεν πρέπει με κανένα τρόπο να ανεχτούμε βρισιές, κατηγορίες και λιθοβολισμούς εναντίον των εταίρων μας, " δήλωσε την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός του Κοσσυφοπεδίου Χασίμ Θάτσι
en " We have to co-operate closely, and in no way should we tolerate swearing, accusations and throwing stones at our partners, " Kosovo Prime Minister Hashim Thaci said on Wednesday
el Επαναλαμβάνω ότι έχουμε ένα φιλμ στο οποίο φαίνεται καθαρά ότι οι βρισιές που απευθύνονται σ' εκείνον που πέταξε το νερό ειπώθηκαν αφού ρίχθηκε το νερό.
en I would stress that the incident was recorded on film, and it is clear from this film that the bad language aimed at the person who threw the water was delivered after the water had been thrown.
el Κάποια μέρα μου έλεγε διάφορες βρισιές... και την χτύπησα
en One day, she was calling me these bad names... with her face in my face.And I hit her
el Κοίτα τις βρισιές που μπορώ να σου πω
en Look at the names I can call you
el Μη πεις βρισιές
en Don' t use any profanity
el Βρισίδια, βρισιές, βλαστήμιες, τα γνωστά μπινελίκια
en Curse words
el Συγγνώμη για τις βρισιές της
en And I' m sorry she told you to, " bite me. "
el Ποιος είναι ο ‧ος κανόνας;- Όχι βρισιές
en Nothing bad words
el Ακόμα, δεν είμαι καλός στις βρισιές
en I' m still not great at smack talk
el Συνέχισε χωρίς βρισιές
en Finish it up without the lip
el Κατάφερα να βάλω και μερικά αστεία ανάμεσα στις βρισιές
en I manage to stick in some jokes between the curses
el Τους ζήτησε να συνεχίσουν τις βρισιές προς τον Μάϊκλ
en The king requested that the verbal abuse directed towards Michael continue
el Δεν είσαι άξιος ούτε για τις βρισιές που ξέρω
en You' re not even good enough for the cuss words I know
el Πόσες βρισιές;- Ναι, εδώ είμαι
en How many f- bombs?- Yeah, I' m here
el Οι επευφημίες και οι κραυγές, οι βρισιές και τα βαριά παράπονα αποτελούν μέρος του σκηνικού
en Cheering and screaming, swearing and harsh complaints are part of the scenery
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 38 φράσεις που ταιριάζουν φράση βρισιές.Βρέθηκαν σε 0,215 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.