Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • guide         
    (verb, noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (2)

ξεναγόςdocent; tour guide; cicerone; guide
χαρακτήρας ξεναγούagent character

Παράδειγμα με ποινές "ξεναγώ", μεταφραστική μνήμη

add example
Γιατι να κανεις τον ξεναγο... και να μην ακολουθησεις τα βηματα του μπαμπα... και να γινεις αντιπροεδρος της εταιριας; Δε σε καταλαβαινωWhy be a messenger boy for tourists when you could follow your daddy' s footsteps, and be vice president of the Great Southern Hawaiian Fruit?I fail to comprehend you
Τους ξεναγούσε στο ράντσο;-Δεν ήταν απλή ξενάγησηLook at him go.Oh, great--now l-I' ve lost my ring. What, was he giving them
Πισάρ, ξενάγησε τους κυρίους στο εργοστάσιοPichard please show the gentleman around the plant
Για εκείνους που είναι νέοι στο σερβικό πολιτισμό και την αρχιτεκτονική, η ευκολότερη διαδρομή είναι να κάνετε μία μονοήμερη επίσκεψη με ένα ξεναγόFor those who are new to Serbian culture and architecture, the easiest route is to book a full-day visit with a guide
Θα ήθελα να αδράξω αυτήν την ευκαιρία για να επαινέσω τον δρα Matesanz, ο οποίος υπήρξε εξαιρετικός ξεναγός κατά την επίσκεψή μας στη Μαδρίτη.I would like to take this opportunity to praise Dr Matesanz, who was our excellent guide during our visit to Madrid.
Διέπονται, επίσης, από την παρούσα οδηγία οι υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, όπως είναι οι υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού, περιλαμβανομένων των ξεναγών, οι υπηρεσίες αναψυχής, τα αθλητικά κέντρα και τα πάρκα αναψυχής, και, κατά τον βαθμό που δεν αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, οι υπηρεσίες υποστήριξης κατ' οίκον, όπως η παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομαConsumer services are also covered, such as those in the field of tourism, including tour guides; leisure services, sports centres and amusement parks; and, to the extent that they are not excluded from the scope of application of the Directive, household support services, such as help for the elderly
υπηρεσίες οδηγών ορειβασίας, ξεναγών κ.λπservices of mountain guides, tour guides, etc
Ειναι ο ξεναγος των κοριτσιων της διδας ΠρεντιςHe' s the guide for Miss Prentace' s girls
Θα σε ξεναγήσω στο σχολείοIt' s my job here to give you the tour
Θα γινομουν καλος ξεναγοςI' d be a good tourist guide
Ο Ρικ είναι πολυάσχολος... θα σας ξεναγήσω εγώActually, Rick' s got a pretty heavy workload tomorrow... but I would be delighted to show you around the mountain
Μου ζήτησε να σας ξεναγήσωHe' s asked me to show you around
Ξενάγησέ τον στη γειτονιάShow him the neighborhood
Υπηρεσίες ξεναγώνtourist guides services
Ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοίTravel attendants, conductors and guides
Να σας ξεναγήσωMay I show you around?
Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγώνTourist guide services
Εσύ είσαι ο ξεναγόςYou' re the tour guide.Where do we go?
Ξενάγησέ με ... στο μέλλον της Κάρα ΆντερςGive me a tour... of the future life of Kara Anders
Παρ' όλα αυτά, μας ξενάγησε ευχάριστα σε 140 άρθρα, 17 παραρτήματα και εννέα προσαρτήματα των προτάσεων σχετικά με το REACH, και μπορεί δικαίως να νιώθει αναζωογονημένος που μας οδηγεί προς ένα νέο και συνεκτικό σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης των κινδύνων που δημιουργούν οι χημικές ουσίες.However, he has led us gamely through 140 articles, 17 annexes and nine appendices of the REACH proposals, and he can feel justifiably exhilarated to be bringing us towards a new, coherent system to identify and manage the risk of chemicals.
Σήμερα το πρωί όμως διαπίστωσα ότι ήδη ξεναγούνται στα νέα κτίρια ομάδες επισκεπτών.Now I have just discovered this morning that groups of visitors are already being shown round the new buildings.
Να παρκάρω πρώτα, και θα σε ξεναγήσωLet me park, and I' il give you the tour
Αυτες στις οποιες εδωσα την ιστορια: ξεναγος καβγαδισε...Κι ολοι μπηκαν φυλακηThe ones I gave the story to, one of your guides had a fight and everybody went to jail
να αποφυλακίσουν όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και κρατουμένους συνείδησης, περιλαμβανομένων των ηγετών του κινήματος της ‧ης Οκτωβρίου ‧, τους Χριστιανούς που έχουν φυλακισθεί για το γεγονός ότι δεν απαρνήθηκαν την πίστη τους, τους Χμονγκ και, συγκεκριμένα, τους Tho Moua και Pa Fue Khang, ξεναγούς που χρησιμοποίησαν ευρωπαίοι δημοσιογράφοι και οι οποίοι συνελήφθησαν το ‧·release all political prisoners and prisoners of conscience, including the leaders of the Movement of ‧ October ‧, Christians imprisoned for not having renounced their faith, the Hmong and, in particular, Thao Moua and Pa Phue Khang, the guides employed by visiting European journalists and arrested in
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 160 φράσεις που ταιριάζουν φράση ξεναγώ.Βρέθηκαν σε 0,669 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.