Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • guide         
    (verb, noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (2)

ξεναγός
docent; tour guide; cicerone; guide

Παράδειγμα με ποινές "ξεναγώ", μεταφραστική μνήμη

add example
el Θα δούλευες στο βανάκι με τα λουκάνικα στη Μάντισον, ή θα ήσουν ξεναγός στο μέγαρο του Έλβις
en Working the weinermobile in Madison or giving tours at Graceland?
el Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνον σε ομάδες (το πολύ έως δεκαέξι ατόμων) που συνοδεύονται από αναγνωρισμένο ξεναγό ή εκπαιδευτή που είναι μέλος είτε της NKB (Ένωση ιδιοκτητών κανό Ολλανδίας) ή της TKBN (Ένωση ιδιοκτητών τουριστικών κανό Ολλανδίας
en access is only permitted in a group (maximum ‧ persons) led by a certified tour guide or instructor affiliated to either the NKB (Dutch Canoe Association) or the TKBN (Dutch Tourist Canoeing Association
el Προτιμούν να γίνουν μάνατζερ και προς έκπληξη πολλών ξεναγοί
en Rather, they want to become managers and, interestingly, tourist guides
el Μπορώ να γίνω ο ξεναγός σου αν θέλεις
en I can be your guide.I can take you there if you want
el Και το παρτι της μητερας σου; Τωρα εγω ειμαι ο ξεναγος
en What about your mother' s party?- I' m the guide now
el Όλα αυτά με το μισθό ξεναγού
en Uh... all this on just a tour guide' s salary?
el Αφηστε καποιον που πραγματικα ξερει το Παρισι να είναι ο ξεναγος σας
en Let someone who really knows Paris be your guide
el Θα φορέσω τα ορθοπεδικά μου και θα σε ξεναγήσω
en I' il slip into my orthopedics and give you a little tour.Arthritic knees
el Κοριτσια, ο ξεναγος μας
en Girls, our guide
el Πρέπει να τον ξεναγήσω
en I think I' il just show him around
el Θα ηθελα να σας ξεναγησω μια που ειμαστε εδω
en I' d like you to take him around soon as we' re through
el Άσε με να σε ξεναγήσω αλλά θα είσαι στις απόρρητες άδειες
en Let me show you around but you gotta be in the classified access list
el Διέπονται, επίσης, από την παρούσα οδηγία οι υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, όπως είναι οι υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού, περιλαμβανομένων των ξεναγών, οι υπηρεσίες αναψυχής, τα αθλητικά κέντρα και τα πάρκα αναψυχής, και, κατά τον βαθμό που δεν αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, οι υπηρεσίες υποστήριξης κατ' οίκον, όπως η παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα
en Consumer services are also covered, such as those in the field of tourism, including tour guides; leisure services, sports centres and amusement parks; and, to the extent that they are not excluded from the scope of application of the Directive, household support services, such as help for the elderly
el Να σας ξεναγήσω
en May I show you around?
el Το Συμβούλιο δεν δέχθηκε, ως μη αναγκαία, την τροπολογία ‧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που προσέθετε το επάγγελμα του ξεναγού στο Παράρτημα ΙΙ για την Ελλάδα
en The Council has not accepted, as unnecessary, the European Parliament's amendment ‧ adding the profession of tourist guide to Annex ‧ for Greece
el Ξέρω ότι θα σου άρεσε να κάτσω και να σε ξεναγήσω στο ράντσο
en I know you want me to hang around and tell you history of the ranch
el Σήμερα το πρωί όμως διαπίστωσα ότι ήδη ξεναγούνται στα νέα κτίρια ομάδες επισκεπτών.
en Now I have just discovered this morning that groups of visitors are already being shown round the new buildings.
el Είχα μια ομάδα επισκεπτών, που κάθονταν στα θεωρεία των ακροατών, εγώ δε επρόκειτο να τους ξεναγήσω στο Κοινοβούλιο.
en I had a group of visitors who were sitting up in the gallery, and I was going to show them around Parliament.
el Ο Ρικ είναι πολυάσχολος... θα σας ξεναγήσω εγώ
en Actually, Rick' s got a pretty heavy workload tomorrow... but I would be delighted to show you around the mountain
el Ο ξεναγός μας άλλαξε δουλειά
en Our tour guide got a new job
el Θα σε ξεναγήσω αργότερα
en I' il show you around later
el Εκτος κι αν βρει αλλο ξεναγο
en Unless she goes to another guide
el Επίσης στα νέα: Το Κόσσοβο θα διαθέτει ομάδα ξεναγών για τους τουρίστες και η γυναικεία ομάδα χάντμπολ της ΠΓΔΜ κερδίζει αγώνα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων
en Also in the news: Kosovo will have a team of tourist guides, and Macedonia 's handball team wins a match at the ‧ omen 's Junior World Championship
el Τιμη μου να εχω τετοιο ξεναγο
en I would love you as a guide
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 160 φράσεις που ταιριάζουν φράση ξεναγώ.Βρέθηκαν σε 0,389 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.