Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • guide         
    (verb, noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (2)

ξεναγός
docent; tour guide; cicerone; guide

Παράδειγμα με ποινές "ξεναγώ", μεταφραστική μνήμη

add example
el Γιατι να κανεις τον ξεναγο... και να μην ακολουθησεις τα βηματα του μπαμπα... και να γινεις αντιπροεδρος της εταιριας; Δε σε καταλαβαινω
en Why be a messenger boy for tourists when you could follow your daddy' s footsteps, and be vice president of the Great Southern Hawaiian Fruit?I fail to comprehend you
el Τους ξεναγούσε στο ράντσο;-Δεν ήταν απλή ξενάγηση
en Look at him go.Oh, great--now l-I' ve lost my ring. What, was he giving them
el Πισάρ, ξενάγησε τους κυρίους στο εργοστάσιο
en Pichard please show the gentleman around the plant
el Για εκείνους που είναι νέοι στο σερβικό πολιτισμό και την αρχιτεκτονική, η ευκολότερη διαδρομή είναι να κάνετε μία μονοήμερη επίσκεψη με ένα ξεναγό
en For those who are new to Serbian culture and architecture, the easiest route is to book a full-day visit with a guide
el Θα ήθελα να αδράξω αυτήν την ευκαιρία για να επαινέσω τον δρα Matesanz, ο οποίος υπήρξε εξαιρετικός ξεναγός κατά την επίσκεψή μας στη Μαδρίτη.
en I would like to take this opportunity to praise Dr Matesanz, who was our excellent guide during our visit to Madrid.
el Διέπονται, επίσης, από την παρούσα οδηγία οι υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, όπως είναι οι υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού, περιλαμβανομένων των ξεναγών, οι υπηρεσίες αναψυχής, τα αθλητικά κέντρα και τα πάρκα αναψυχής, και, κατά τον βαθμό που δεν αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, οι υπηρεσίες υποστήριξης κατ' οίκον, όπως η παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα
en Consumer services are also covered, such as those in the field of tourism, including tour guides; leisure services, sports centres and amusement parks; and, to the extent that they are not excluded from the scope of application of the Directive, household support services, such as help for the elderly
el υπηρεσίες οδηγών ορειβασίας, ξεναγών κ.λπ
en services of mountain guides, tour guides, etc
el Ειναι ο ξεναγος των κοριτσιων της διδας Πρεντις
en He' s the guide for Miss Prentace' s girls
el Θα σε ξεναγήσω στο σχολείο
en It' s my job here to give you the tour
el Θα γινομουν καλος ξεναγος
en I' d be a good tourist guide
el Ο Ρικ είναι πολυάσχολος... θα σας ξεναγήσω εγώ
en Actually, Rick' s got a pretty heavy workload tomorrow... but I would be delighted to show you around the mountain
el Μου ζήτησε να σας ξεναγήσω
en He' s asked me to show you around
el Ξενάγησέ τον στη γειτονιά
en Show him the neighborhood
el Υπηρεσίες ξεναγών
en tourist guides services
el Ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοί
en Travel attendants, conductors and guides
el Να σας ξεναγήσω
en May I show you around?
el Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
en Tourist guide services
el Εσύ είσαι ο ξεναγός
en You' re the tour guide.Where do we go?
el Ξενάγησέ με ... στο μέλλον της Κάρα Άντερς
en Give me a tour... of the future life of Kara Anders
el Παρ' όλα αυτά, μας ξενάγησε ευχάριστα σε 140 άρθρα, 17 παραρτήματα και εννέα προσαρτήματα των προτάσεων σχετικά με το REACH, και μπορεί δικαίως να νιώθει αναζωογονημένος που μας οδηγεί προς ένα νέο και συνεκτικό σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης των κινδύνων που δημιουργούν οι χημικές ουσίες.
en However, he has led us gamely through 140 articles, 17 annexes and nine appendices of the REACH proposals, and he can feel justifiably exhilarated to be bringing us towards a new, coherent system to identify and manage the risk of chemicals.
el Σήμερα το πρωί όμως διαπίστωσα ότι ήδη ξεναγούνται στα νέα κτίρια ομάδες επισκεπτών.
en Now I have just discovered this morning that groups of visitors are already being shown round the new buildings.
el Να παρκάρω πρώτα, και θα σε ξεναγήσω
en Let me park, and I' il give you the tour
el Αυτες στις οποιες εδωσα την ιστορια: ξεναγος καβγαδισε...Κι ολοι μπηκαν φυλακη
en The ones I gave the story to, one of your guides had a fight and everybody went to jail
el να αποφυλακίσουν όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και κρατουμένους συνείδησης, περιλαμβανομένων των ηγετών του κινήματος της ‧ης Οκτωβρίου ‧, τους Χριστιανούς που έχουν φυλακισθεί για το γεγονός ότι δεν απαρνήθηκαν την πίστη τους, τους Χμονγκ και, συγκεκριμένα, τους Tho Moua και Pa Fue Khang, ξεναγούς που χρησιμοποίησαν ευρωπαίοι δημοσιογράφοι και οι οποίοι συνελήφθησαν το ‧·
en release all political prisoners and prisoners of conscience, including the leaders of the Movement of ‧ October ‧, Christians imprisoned for not having renounced their faith, the Hmong and, in particular, Thao Moua and Pa Phue Khang, the guides employed by visiting European journalists and arrested in
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 160 φράσεις που ταιριάζουν φράση ξεναγώ.Βρέθηκαν σε 0,338 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.