Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • porn film   

Παράδειγμα με ποινές "πορνοταινία", μεταφραστική μνήμη

add example
el Δεν είναι πορνοταινία
en It' s not a sex tape
el Τώρα αντί να παίρνω μέρος σε πορνοταινία, είναι σαν να ακούω τους σχολιασμούς του σκηνοθέτη
en Now instead of living in a porno, t' s like I' m listening to the director' s audio commentary
el Από πότε η βιομηχανία πορνοταινιών είναι κακή
en Since when is the porn business bad?
el Και να σας κρατάω το φανάρι σε μια παρακμιακή πορνοταινία
en And be the third wheel to a soft- core porn trip to the movies?
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 4 φράσεις που ταιριάζουν φράση πορνοταινία.Βρέθηκαν σε 0,227 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.