Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • bust     
    (verb, noun   ) [sculpture]

Picture dictionary

bust
bust

Παράδειγμα με ποινές "προτομή", μεταφραστική μνήμη

add example
el Έφτιαξε τις προτομές στο Ράσμορ ώστε να σβήσει τα σημάδια ... που οδηγούν στη Χρυσή Πόλη
en He carved Mount Rushmore to erase the map' s landmarks in order to protect the City of Gold
el Εκατέρωθεν της προτομής, εμφανίζονται αριστερά τα αρχικά D.L. του σχεδιαστή και δεξιά το σήμα του νομισματοκοπείου R. Η επιγραφή CITTA' DEL VATICANO ακολουθούμενη από τη χρονολογία ‧ είναι τοποθετημένη ημικυκλικά επάνω από την προτομή
en Either side of the portrait are, to the left, the designer's initials DL and, to the right, the mint mark R. The legend CITTÀ DEL VATICANO followed by the year ‧ is engraved in a semi-circle below the portrait
el Το κέρμα αναπαριστά την προτομή της Αυτού Αγιότητας του Πάπα Βενέδικτου του ‧ου
en The coin portrays the bust of His Holiness Pope Benedict XVI
el Αριστερά της προτομής εμφαίνεται η επιγραφή Bartolomeo Borghesi, ενώ το γράμμα R και τα αρχικά του χαράκτη E.L.F. βρίσκονται το ένα επάνω στο άλλο. Η επιγραφή San Marino αναγράφεται δεξιά της προτομής
en To the left of the bust is the inscription Bartolomeo Borghesi, and one above the other are the letter R and the engraver's initials E.L.F.. To the right of the bust is the word San Marino
el Ανακαλύφθηκε επίσης η βάση προτομής πολεμιστή από χαλκό
en The foot of a warrior 's bust made of bronze was also discovered
el Κάτω από τις προτομές εμφανίζεται το έτος κοπής ‧ Στα αριστερά και στα δεξιά του έτους αναγράφονται το γράμμα « S » και το σήμα του νομισματοκοπείου αντίστοιχα
en The year of issue ‧ appears below the effigies, flanked by the letter « S » and the mintmark
el Οι προτομές του Μεγάλου Δούκα Ερρίκου του Λουξεμβούργου και του Βασιλέως Αλβέρτου ΙΙ του Βελγίου απεικονίζονται, προφίλ, στο κέντρο του σχεδίου
en The effigies of Grand-Duke Henri of Luxembourg and King Albert ‧ of Belgium are depicted in profile in the centre of the design
el Η Μίντυ φτιάχνει μια προτομή για την Κρύσταλ
en Uh, mindy' s in the break room fashioning a wonderful clay bust of crystal
el Η επιγραφήBENEDICTI ‧ P.M. AETATIS ANNO ‧ CITTA' DEL VATICANO είναι χαραγμένη γύρω από την προτομή
en The legend BENEDICTI ‧ P.M. AETATIS ANNO ‧ CITTA' DEL VATICANO is engraved around the portrait
el Στην περιφέρεια του κέρματος, τα ‧ αστέρια της ΕΕ που περιßάλλουν το σχέδιο είναι τοποθετημένα ανάμεσα στα γράμματα της λέξης « LËTZEBUERG » και στο έτος έκδοσης, « ‧ », το οποίο αναγράφεται στο κέντρο κάτω από τις προτομές με το γράμμα « S » στα αριστερά και το λογότυπο του νομισματοκοπείου στα δεξιά
en On the outer ring of the coin, the ‧ stars of the EU surrounding the design are placed between the letters of the word « LËTZEBUERG » and the year of issue ‧ with the latter centred below the effigies and flanked by the letter « S » on the left and the logo of the mint on the right
el Δεξιά της προτομής εμφανίζεται το έτος κοπής « ‧ » και το σήμα του νομισματοκοπείου « R »
en To the right of his portrait are the year (" ‧ ") and the mint mark (" R "
el Προτομή του εκλιπόντα Προέδρου της πΓΔΜ Μπόρις Τραϊκόφσκι αποκαλύφθηκε στις ‧ Νοεμβρίου μπροστά από την αθλητική αίθουσα των Σκοπίων, η οποία φέρει το όνομά του
en A bust of the late Macedonian President Boris Trajkovski was unveiled on November ‧ th in front of Skopje 's sports hall, named after him
el Στα δεξιά του εσωτερικού μέρους της επιφάνειας του κέρματος, φαίνεται η προτομή της Αυτού Υψηλότητας του Μεγάλου Δούκα Henri, ο οποίος κοιτάζει προς τα αριστερά, προεξέχοντας πάνω από την απεικόνιση του Ανακτόρου των Μεγάλων Δουκών στα αριστερά του εσωτερικού μέρους
en The coin depicts on the right hand of its inner part the effigy of His Royal Highness, the Grand-Duke Henri, looking to the left and superimposed on the picture of the grand-ducal Palace on the left hand side of the inner part
el Τα δυο αξιοθέατα του μικρού μουσείου είναι η λευκή μαρμάρινη προτομή...... η οποία ενσαρκώνει την ακτινοβόλα νιότη...... μιας πριγκίπισσας που πέθανε με
en " The two highlights of this mini- museum" are a white marble bust embodying the radiant youth " of a princess who died at
el Περιγραφή: Στο κέντρο του κέρματος, πάνω από το έτος έκδοσης « ‧ », απεικονίζονται προφίλ (από αριστερά προς τα δεξιά) οι προτομές του Μεγάλου ∆ούκα Ερρίκου του Λουξεμßούργου και του Βασιλέως Αλßέρτου Β » του Βελγίου
en Description: The effigies of Grand Duke Henri of Luxembourg and King Albert ‧ of Belgium are depicted in profile (from left to right) in the centre of the coin, above the year of issue
el Οι επιγραφές HENRI * ‧ ADOLPHE + ‧ έχουν χαραχθεί κάτω από τις αντίστοιχες προτομές τους
en The text HENRI * ‧ ADOLPHE + ‧ is inscribed below their respective effigies
el Το κέρμα απεικονίζει στα αριστερά του εσωτερικού μέρους, την προτομή της Αυτού Υψηλότητος του Μεγάλου Δουκός Ερρίκου υπερκείμενη της προτομής της Μεγάλης Δουκίσσης Σαρλότ, αμφότερες στραμμένες προς τα αριστερά
en The coin depicts, on the left-hand side of its inner part, the effigy of His Royal Highness, the Grand-Duke Henri superimposed on the effigy of the Grand-Duchess Charlotte, both looking to the left
el Ξέρω ότι έχεις την προτομή του ιδρυτή μας
en I know you have our founder' s bust
el Εκατέρωθεν της προτομής, εμφανίζονται αριστερά τα αρχικά D.L. του σχεδιαστή και δεξιά το σήμα του νομισματοκοπείου R. Η επιγραφή CITTA' DEL VATICANO ακολουθούμενη από τη χρονολογία ‧ είναι τοποθετημένη ημικυκλικά επάνω από την προτομή
en Either side of the portrait are, to the left, the designer's initials DL and, to the right, the mint mark R. The legend CITTÀ DEL VATICANO followed by the year ‧ is engraved in a semi-circle above the portrait
el Η προτομή του Κροάτη γλύπτη Ιβάν Μέστροβιτς " Mali Slavan " πωλήθηκε έναντι ‧ λιρών σε δημοπρασία του Sotheby' s στο Λονδίνο στις ‧ Ιουνίου
en Croatian sculptor Ivan Mestrovic 's bust " Mali Slavan " sold for ‧ pounds at a Sotheby 's auction in London on June ‧ nd
el Στις 14 Μαρτίου, μια κοινοτική λέσχη στην πόλη Košice έκανε τα αποκαλυπτήρια μιας προτομής του János Esterházy, ενός εγκληματία πολέμου που καταδικάστηκε σε θάνατο το 1947, επειδή συνεργάστηκε με το φασιστικό καθεστώς.
en On 14 March, a community club of some kind in Košice unveiled a bust of János Esterházy - a war criminal condemned to death in 1947 for collaborating with fascism.
el Ο διευθυντής του Κέντρου Ανθρωπολογίας στην Ακαδημία Επιστημών της Βουλγαρίας, Γιορντάν Γιορντάνοφ, παρουσίασε την Πέμπτη ( ‧ Μαρτίου) ανθρωπολογικό ομοίωμα της προτομής του Βασιλιά Σαμουήλ της Βουλγαρίας, ο οποίος κυβέρνησε από το ‧ μέχρι το
en The Anthropology Centre director at the Bulgarian Science Academy, Yordan Yordanov, presented on Thursday (March ‧ th) an anthropological replica of the bust of Bulgarian King Samuel, who ruled Bulgaria between ‧ and
el Περίπου. ’ κου, έχεις ακόμα εκείνη την ιατρική προτομή
en Something like that.Listen, do you still have that medical bust?
el Πρόσφατα, προτομή Ρωμαίου αυτοκράτορα ανακαλύφθηκε στον ίδιο χώρο
en Recently, a bust of a Roman aristocrat was discovered at the spot
el Τώρα, το μουσείο φαίνεται να έχει αποδεχτεί αυτό που οι Τούρκοι αρχαιολόγοι ισχυρίζονταν από πάντα: ότι οι αρχαιοκάπηλοι πήραν κρυφά την προτομή του Ηρακλή και λαθραία τη μετέφεραν έξω από τη χώρα
en Now, the museum appears to have accepted what Turkish archaeologists always claimed: that looters secretly took Herakles ' bust and smuggled it out the country
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 43 φράσεις που ταιριάζουν φράση προτομή.Βρέθηκαν σε 0,206 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.