Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • bust     
    (verb, noun   ) [sculpture]

Picture dictionary

bust
bust

Παράδειγμα με ποινές "προτομή", μεταφραστική μνήμη

add example
el Η προτομή του Κροάτη γλύπτη Ιβάν Μέστροβιτς " Mali Slavan " πωλήθηκε έναντι ‧ λιρών σε δημοπρασία του Sotheby' s στο Λονδίνο στις ‧ Ιουνίου
en Croatian sculptor Ivan Mestrovic 's bust " Mali Slavan " sold for ‧ pounds at a Sotheby 's auction in London on June ‧ nd
el Η Μίντυ φτιάχνει μια προτομή για την Κρύσταλ
en Uh, mindy' s in the break room fashioning a wonderful clay bust of crystal
el Ο Γιορντάνοφ είναι συγγραφέας βιβλίου με θέμα την κατασκευή επακριβών ανθρωπολογικών προτομών
en Yordanov is the author of a book about making accurate anthropological busts
el Το κέρμα αναπαριστά την προτομή της Αυτού Αγιότητας του Πάπα Βενέδικτου του ‧ου
en The coin portrays the bust of His Holiness Pope Benedict XVI
el Βρήκαμε αυτή την ημιτελειωμένη προτομή στο σπίτι της καλλιτέχνιδος
en We found this unfinished bust at a blind artist' s home
el Οι επιγραφές HENRI * ‧ ADOLPHE + ‧ έχουν χαραχθεί κάτω από τις αντίστοιχες προτομές τους
en The text HENRI * ‧ ADOLPHE + ‧ is inscribed below their respective effigies
el Ο διευθυντής του Κέντρου Ανθρωπολογίας στην Ακαδημία Επιστημών της Βουλγαρίας, Γιορντάν Γιορντάνοφ, παρουσίασε την Πέμπτη ( ‧ Μαρτίου) ανθρωπολογικό ομοίωμα της προτομής του Βασιλιά Σαμουήλ της Βουλγαρίας, ο οποίος κυβέρνησε από το ‧ μέχρι το
en The Anthropology Centre director at the Bulgarian Science Academy, Yordan Yordanov, presented on Thursday (March ‧ th) an anthropological replica of the bust of Bulgarian King Samuel, who ruled Bulgaria between ‧ and
el Η προτομή Ρωμαίου αθλητή ανακαλύφθηκε στην αρχαία πόλη Απολλωνία, κοντά στη Φιέρι της Αλβανίας
en The bust of a Roman athlete has been uncovered in the ancient city of Apollonia, near Fieri in Albania
el Εφτά προτομές, επί
en half- lengths at
el Αριστερά της προτομής εμφαίνεται η επιγραφή Bartolomeo Borghesi, ενώ το γράμμα R και τα αρχικά του χαράκτη E.L.F. βρίσκονται το ένα επάνω στο άλλο. Η επιγραφή San Marino αναγράφεται δεξιά της προτομής
en To the left of the bust is the inscription Bartolomeo Borghesi, and one above the other are the letter R and the engraver's initials E.L.F.. To the right of the bust is the word San Marino
el Κάτω από τις προτομές αναγράφεται το έτος έκδοσης
en Under the effigies appears the year mark
el Στην περιφέρεια του κέρματος, τα ‧ αστέρια της ΕΕ που περιßάλλουν το σχέδιο είναι τοποθετημένα ανάμεσα στα γράμματα της λέξης « LËTZEBUERG » και στο έτος έκδοσης, « ‧ », το οποίο αναγράφεται στο κέντρο κάτω από τις προτομές με το γράμμα « S » στα αριστερά και το λογότυπο του νομισματοκοπείου στα δεξιά
en On the outer ring of the coin, the ‧ stars of the EU surrounding the design are placed between the letters of the word « LËTZEBUERG » and the year of issue ‧ with the latter centred below the effigies and flanked by the letter « S » on the left and the logo of the mint on the right
el Ανακαλύφθηκε επίσης η βάση προτομής πολεμιστή από χαλκό
en The foot of a warrior 's bust made of bronze was also discovered
el Στα δεξιά του εσωτερικού μέρους της επιφάνειας του κέρματος, φαίνεται η προτομή της Αυτού Υψηλότητας του Μεγάλου Δούκα Henri, ο οποίος κοιτάζει προς τα αριστερά, προεξέχοντας πάνω από την απεικόνιση του Ανακτόρου των Μεγάλων Δουκών στα αριστερά του εσωτερικού μέρους
en The coin depicts on the right hand of its inner part the effigy of His Royal Highness, the Grand-Duke Henri, looking to the left and superimposed on the picture of the grand-ducal Palace on the left hand side of the inner part
el Οι προτομές του Μεγάλου Δούκα Ερρίκου του Λουξεμβούργου και του Βασιλέως Αλβέρτου ΙΙ του Βελγίου απεικονίζονται, προφίλ, στο κέντρο του σχεδίου
en The effigies of Grand-Duke Henri of Luxembourg and King Albert ‧ of Belgium are depicted in profile in the centre of the design
el Στην αριστερή πλευρά του εσωτερικού μέρους του κέρματος απεικονίζεται η προτομή της βασιλικής υψηλότητας του Μεγάλου Δούκα Henri, που στρέφει το βλέμμα του προς τα δεξιά, προεξέχοντας πάνω από την προτομή του τέως Μεγάλου Δούκα Adolphe, η οποία βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του εσωτερικού μέρους
en The coin depicts on the left-hand side of its inner part the effigy of His Royal Highness, the Grand Duke Henri, looking to the right, and superimposed on the effigy of the former Grand Duke Adolphe on the right-hand side of the inner part
el Έκαναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής ενός εγκληματία που υποδέχθηκε τα φασιστικά στρατεύματα εισβολής στο Košice.
en They unveiled a bust of a criminal who welcomed the fascist troops invading Košice.
el Μεταλλικά ρινίσματα και μια προτομή δεν αποδεικνύουν φόνο
en Metal shavings and a sculpture don' t prove murder
el Ξέρω ότι έχεις την προτομή του ιδρυτή μας
en I know you have our founder' s bust
el Τώρα, το μουσείο φαίνεται να έχει αποδεχτεί αυτό που οι Τούρκοι αρχαιολόγοι ισχυρίζονταν από πάντα: ότι οι αρχαιοκάπηλοι πήραν κρυφά την προτομή του Ηρακλή και λαθραία τη μετέφεραν έξω από τη χώρα
en Now, the museum appears to have accepted what Turkish archaeologists always claimed: that looters secretly took Herakles ' bust and smuggled it out the country
el Το κέρμα απεικονίζει στα αριστερά του εσωτερικού μέρους, την προτομή της Αυτού Υψηλότητος του Μεγάλου Δουκός Ερρίκου υπερκείμενη της προτομής της Μεγάλης Δουκίσσης Σαρλότ, αμφότερες στραμμένες προς τα αριστερά
en The coin depicts, on the left-hand side of its inner part, the effigy of His Royal Highness, the Grand-Duke Henri superimposed on the effigy of the Grand-Duchess Charlotte, both looking to the left
el Η επιγραφήBENEDICTI ‧ P.M. AETATIS ANNO ‧ CITTA' DEL VATICANO είναι χαραγμένη γύρω από την προτομή
en The legend BENEDICTI ‧ P.M. AETATIS ANNO ‧ CITTA' DEL VATICANO is engraved around the portrait
el Έφτιαξε τις προτομές στο Ράσμορ ώστε να σβήσει τα σημάδια ... που οδηγούν στη Χρυσή Πόλη
en He carved Mount Rushmore to erase the map' s landmarks in order to protect the City of Gold
el Πρόσφατα, προτομή Ρωμαίου αυτοκράτορα ανακαλύφθηκε στον ίδιο χώρο
en Recently, a bust of a Roman aristocrat was discovered at the spot
el Εκατέρωθεν της προτομής, εμφανίζονται αριστερά τα αρχικά D.L. του σχεδιαστή και δεξιά το σήμα του νομισματοκοπείου R. Η επιγραφή CITTA' DEL VATICANO ακολουθούμενη από τη χρονολογία ‧ είναι τοποθετημένη ημικυκλικά επάνω από την προτομή
en Either side of the portrait are, to the left, the designer's initials DL and, to the right, the mint mark R. The legend CITTÀ DEL VATICANO followed by the year ‧ is engraved in a semi-circle above the portrait
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 43 φράσεις που ταιριάζουν φράση προτομή.Βρέθηκαν σε 0,54 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.