προφορά: IPA: spur.ˈji.ti

Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • eat like a bird   
   
  τρώω σαν το σπουργίτι
   
  τρώω σαν το σπουργίτι
 • sparrow     
  (noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (4)

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "σπουργίτι", μεταφραστική μνήμη

add example
el Είσαι ένα ζωηρό σπουργίτι
en You' re a highballin ' sparrow
el Μετα τιμής Τζόν Μάρτιν Εκδόσεις Μαύρο σπουργίτι
en Sincerely, John Martin, Black Sparrow Press
el Όταν συγκρίνουμε την παρούσα ζωή του ανθρώπου στη γη με εκείνο τον χρόνο του οποίου δεν έχουμε καμία γνώση, μου φαίνεται όπως η γρήγορη πτήση ενός μοναχικού σπουργιτιού μέσω μιας αίθουσας δείπνου, μια χειμωνιάτικη μέρα
en When we compare the present life of man on earth with that time of which we have no knowledge, it seems to me like the swift flight of a single sparrow through a banqueting hall on a winter' s day
el Κάτι που αφορά τα σπουργίτια
en Something about sparrows
el Και τα σπουργίτια
en What about sparrows?
el Το να θέλουμε να εναρμονίσουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τις φορολογικές διατάξεις κ.ο.κ., με στόχο την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι σαν να πυροβολούμε σπουργίτια με κανόνια.
en The desire to harmonize education systems, social security arrangements, fiscal regulations, etcetera, out of consideration for the free movement of the workforce is tantamount to taking a mallet to crack a peanut.
el Ακόμα έχετε σπουργίτια έξω
en You still have sparrows out here
el Θες βοήθεια Σπουργίτι; Θες να κρατάμε τα πόδια της
en You need help Sparrow?Want me to hold your legs
el Εσύ παραπονιόσουν για τους ήχους πουλιών που άκουγες, και..... εμείς χτυπηθήκαμε από τα τόσα σπουργίτια
en You complaining about those bird sounds, and...... us getting hit by those sparrows
el Το μικρό σπουργίτι
en The Little Sparrow
el Μπορείς να κοιμηθείς όπου σ ' αρέσει, αλλά εγώ σίγουρα δεν σκοπεύω να κουρνιάσω... σε ένα δέντρο σαν ένα καταδικασμένο σπουργίτη
en You can sleep where you like, but I certainly don' t intend to roost... in a tree like a confounded sparrow
el Σπουργίτια συνεθλίβησαν κάτω από τους τροχούς του καθώς κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα κατά μήκος της Allée de la Robertsau, προσπερνώντας σαν τον άνεμο τα οχήματα που κινούνταν αργά στις ουρές που σχηματίζονταν στην κίνηση με ταχύτητες άνω των 100 χιλ./ώρα και αναγκάζοντας τους έκπληκτους πεζούς να τρέχουν να προφυλαχθούν μακριά από την διάβαση πεζών.
en Sparrows were crushed beneath his wheels as he roared along the Allée de la Robertsau, blasting past slow-moving vehicles in traffic queues at speeds of more than 100 km/hour and forcing startled pedestrians to leap to safety off the zebra crossing.
el Πες μου σε παρακαλώ ότι κάνεις γυμναστική τρεις ώρες τη μέρα και τρως σαν σπουργίτι
en Please tell me you work out three hours a day and eat like a gerbil
el Είχαμε τελειώσει με το χειρουργείο...... όταν ένα μεγάλο και τρομοκρατημένο σμήνος από σπουργίτια, χιλιάδες από δαύτα...... ήρθαν και κάλυψαν όλο το νοσοκομείο
en We' d just finished your surgery...... when this enormous flock of sparrows, thousands of them...... came swarming down onto the hospital
el Θα εκτρέψουμε το σπουργίτι καθώς πηγαίνει στο μουσείο
en Will divert sparrow en route to the museum
el Και μετά οι δυό τους τρίβονταν μεταξύ τους σαν δυό σπουργίτια.. "
en " And the two of them would hang by their bellies like two sparrows. "
el Σπουργίτι, σπουργίτι
en Sparrow, Sparrow
el Ο πατέρας μου είπε ότι ένα σπουργίτι μπορεί να γίνει φοίνικας
en My father said a sparrow could become a phoenix
el Ο Ζαν Λουκ τρόμαξε όλα τα σπουργίτια στον κήπο
en All the sparrows in the garden have been scared off by Jean- Luc.Of course
el Τριγυρίζει στο δρόμο σα σπουργίτι και αρπάζει τα κορίτσια
en Out on the street, he' s like a sparrow, pecking around and picking up the girls
el Έτσι, για πλάκα, ρίξε μια ματιά στα βιβλία σου αν βρεις κάτι για τα σπουργίτια
en Just for fun, see if you can find anything in your books about sparrows
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 67 φράσεις που ταιριάζουν φράση σπουργίτι.Βρέθηκαν σε 0,336 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.