Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

We don't have translation of given word, but maybe you have misspelled and you have meant:

Λυπούμαστε, αλλά δεν έχουμε μεταφράσεις για τη λέξη φλαουτο σε Ελληνικά Αγγλικά λεξικό. Παρακαλώ, μπορείτε να προσθέσετε νέα μετάφραση σε Glosbe.

  Προσθήκη μετάφρασης

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (5)

φλάουτα; flute
φλάουτο; flute; pipe
φλάουτο με ράμφος; recorder
φλάουτου
φλάουτων

Παράδειγμα με ποινές "φλαουτο", μεταφραστική μνήμη

add example
Όχι, είναι ο ΦλαούτηςNo, is the flutist
Ο ήχος του φλάουτου...... η μυρωδιά του καπνού...... με γεμίζουν νοσταλγία...... για το χωριό της ΣιγιάμαThe sound of flutes; the scent of misty smoke fill me with a nostalgia for Siyama Village
Ο Μπομπ δεν παίζει μόνο κιθάρα αλλά και φλάουτο.Bob plays not only the guitar but also the flute.
Αλλά αν δεν ξανακούσουμε το φλάουτο, το κάστρο είναι καταδικασμένοBut if we do not hear the flute, the castle is doomed
Και πότε ήταν η τελευταία φορά... που κάποιος έπαιξε το φλάουτό σουAnd when was the last time... anyone played on your flute?
Πάρτε του το φλάουτο, από κει παίρνει την δύναμή του" Get the flute off him, that' s where he gets his power. "
Λίγο αργότερα άρχισε το φλάουτο... κάπως έτσι τράβηξα τη σκανδάληSome time after the flute began,I pulled the trigger like this
Το φλάουτό σου λύγισεYour flute is bent
’ στα, πού έβαλες το κοντσέρτο για φλάουτοAsta, where did you put that piccolo part?
Η Χάνα, η Λίζελ, κι η όμορφη ξαδέλφη μου η Σόφι, που έπαιζε το φλάουτο, κι είχα πάντοτε πάνω μου τη φωτογραφία της κι είχε εξαναγκαστεί να κρύβεται στο σκοτάδι κάπου εδώ κοντάHannah, Liesel, and my beautiful cousin Sofi, who played the flute, and whose photo I carried and had now been forced into hiding somewhere in the darkness nearby
Ο Ρούντι νόμιζε ότι είχατε μάθημα φλάουτου απόψεRudy thought he had a flute lesson tonight
Εδώ λέει ότι μπορείς να παίξεις εκκλησιαστικό όργανο και φλάουτο και μπορείς να τραγουδήσεις παραπάνω από ικανοποιητικάAnd you can play, it says, the organ and the flute...... and can sing more than moderately well
Πριν μία στιγμή, έπαιζα το φλάουτό μουWell...... moment ago I was playin ' my flute
Κοίτα να δοκιμάσεις φλάουτοHey, maybe you should try a flute
Κάποιος παίζει φλάουτο κάθε βράδυSomeone plays the flute every night
Ωστόσο, στη δυτική Σκωτία ο αγγλικός όρος για την καταγγελία δυσλειτουργιών (whistle-blowing) παραπέμπει στα φλάουτα και αυτό δεν αρέσει και τόσο στη δική μου περιφέρεια.However, whistle-blowing has a different ramification in the west of Scotland: it tends to indicates flutes and that does not go down too well in my part of the world.
Έχω ακούσει γι' αυτό το φλάουτοI' ve heard about that flute
Κόκκινοι μανδύες, φλάουτα και τα τοιαύταRed cloaks, flutes and all
Μπαμπά, θα μου έφτιαχνες το φλάουτο!Papa, you were going to fix my flute!
Έχει βάλει κάποιον να του παίζει φλάουτο το βράδυHe has someone play a flute at night
Θεώρησα ότι ένας εχθρός μπορεί να πάει εκεί και να ακούσει το φλάουτοI thought an enemy lord might go there to listen to the flute
Τίποτα, ούτε ένας σκίουρος με φλάουτο δεν εμφανίστηκεNothing, not even a squirrel with a flute has turned up
μουσικά όργανα οποιουδήποτε μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων, όπως πιάνα, εκκλησιαστικά όργανα, βιολιά, κιθάρες, τύμπανα, τρομπέτες, κλαρινέτα, φλάουτα, φλογέρες, αυλοί, αρμόνικες κ.λπmusical instruments of all sizes, including electronic musical instruments, such as pianos, organs, violins, guitars, drums, trumpets, clarinets, flutes, recorders, harmonicas, etc
Τη Δευτέρα ( ‧ Αυγούστου), ο Βούλγαρος οργανοπαίκτης ξύλινου φλάουτου Τεοντόσι Σπάσοφ άνοιξε το Βαλκανικό Φεστιβάλ Φλάουτου στο πολιτιστικό κέντρο Πάλε της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (Β- ΕOn Monday (August ‧ th), Bulgarian wooden-flute player Teodosii Spasov opened the Balkan Flute Festival in the cultural centre of Pale, Bosnia and Herzegovina (BiH
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 47 φράσεις που ταιριάζουν φράση φλαουτο.Βρέθηκαν σε 0,382 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.