Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

We don't have translation of given word, but maybe you have misspelled and you have meant:

Λυπούμαστε, αλλά δεν έχουμε μεταφράσεις για τη λέξη φλαουτο σε Ελληνικά Αγγλικά λεξικό. Παρακαλώ, μπορείτε να προσθέσετε νέα μετάφραση σε Glosbe.

  Προσθήκη μετάφρασης

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (8)

εγκάρσιο φλάουτο
flute; transverse flute
παλαιός τύπος φλάουτου
fipple flute; fipple pipe; recorder; vertical flute
φλάουτο
; flute; pipe; transverse flute; fipple flute; fipple pipe; recorder; vertical flute

Παράδειγμα με ποινές "φλαουτο", μεταφραστική μνήμη

add example
el Ο γερο- Σνοουπ θα παιξει φλαουτο
en Old Snope is playing his flute solo
el Όπως για παράδειγμα να παίζεις φλάουτο
en Like play the flute
el Κόκκινοι μανδύες, φλάουτα και τα τοιαύτα
en Red cloaks, flutes and all
el Καθώς επίσης, και αυτό το τραγούδι μ' εμένα να παίζο φλάουτο για το οποίο θα σκεφτείς οτι ειναι εντελώς απαίσιο
en And there' s also, like, this song of me playing the flute which you' re gonna think is totally God- awful
el Ο Ρούντι νόμιζε ότι είχατε μάθημα φλάουτου απόψε
en Rudy thought he had a flute lesson tonight
el Κάτσε κάτω και παίξε το φλάουτο σου
en Sit down and play your flute
el Και παίζει το φλάουτο του για σένα
en And he' il toot his flute for you
el Αν προτιμούσα το φλάουτο περισσότερο απ τις μπανάνες θα χα πέσει κιόλας στα πόδια του
en If I prefer bananas not figs, I would have ready falls at his feet
el Τώρα έχει δάσκαλο που παίζει φλάουτο
en Now she' s the tutor, who studied the flute in town
el Τίποτα, ούτε ένας σκίουρος με φλάουτο δεν εμφανίστηκε
en Nothing, not even a squirrel with a flute has turned up
el Παίξε το φλάουτο
en Play the bamboo flute
el Και πότε ήταν η τελευταία φορά... που κάποιος έπαιξε το φλάουτό σου
en And when was the last time... anyone played on your flute?
el Σφυρίζει σαν φλαούτο κι έχει γεύση φρούτο
en The toot of a flute with the flavour of fruit
el Και όταν είχε πανσέληνο, αυτός ο Κίρσνα έπαιζε το φλάουτό του δίπλα στο ποτάμι και καλούσε τις γκόπις
en And when the moon was full, this Krishna would play his flute by the river and call the gopis to him
el Το φλάουτό σου λύγισε
en Your flute is bent
el μουσικά όργανα οποιουδήποτε μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων, όπως πιάνα, εκκλησιαστικά όργανα, βιολιά, κιθάρες, τύμπανα, τρομπέτες, κλαρινέτα, φλάουτα, φλογέρες, αυλοί, αρμόνικες κ.λπ
en musical instruments of all sizes, including electronic musical instruments, such as pianos, organs, violins, guitars, drums, trumpets, clarinets, flutes, recorders, harmonicas, etc
el Ο Μπομπ δεν παίζει μόνο κιθάρα αλλά και φλάουτο.
en Bob plays not only the guitar but also the flute.
el Μπαμπά, θα μου έφτιαχνες το φλάουτο!
en Papa, you were going to fix my flute!
el Αν προτιμούσα το φλάουτο περισσότερο απ τις μπανάνες θα χα πέσει κιόλας στα πόδια του
en He' s my preferred fruit for the banana not the fig, I would have already fallen at his feet
el Αλλά αν δεν ξανακούσουμε το φλάουτο, το κάστρο είναι καταδικασμένο
en But if we do not hear the flute, the castle is doomed
el Πάρτε του το φλάουτο, από κει παίρνει την δύναμή του
en " Get the flute off him, that' s where he gets his power. "
el Την ονειρευόμουν στη σκηνή της αίθουσας συναυλιών της Ν. Υ., να παίζει το φλάουτό της, μόνο για μένα
en I dreamed of seeing Sofi on the concert stage in New York City, playing her flute, just for me
el Κάθε γκόπι ήταν ερωτευμένη με τον Κίρσνα, ένα πολύ ωραίο θεό, που έπαιζε φλάουτο, λες και έφευγε από τη μόδα
en Each gopi was in love with Krishna, a good lookin ' hunk of a god, who played the flute like it was going out of style
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 47 φράσεις που ταιριάζουν φράση φλαουτο.Βρέθηκαν σε 0,341 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.