προφορά: IPA: çe.ʎi.ˈðo.ɲi

Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • swallow     
  (verb, noun   )
   
  A passerine bird in the family Hirundinidae, characterised by its adaptation to aerial feeding.
   
  bird
 • martin   
  (noun   )

Picture dictionary

swallow
swallow
swallow
swallow

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (1)

ένα χελιδόνι δε φέρνει την άνοιξηone swallow doesn't make a summer

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "χελιδόνι", μεταφραστική μνήμη

add example
Πάντα λυπόμουν που μας εγκατέλειπαν τα χελιδόνια μας... και ξεχειμώνιαζαν στις καπιταλιστικές χώρεςI always felt a little hurt when our swallows deserted us... in the winter for capitalistic countries
Η Πολυνησια μιλησε σε καποια χελιδονιαPolynesia spoke to some swallows
Για να καταφέρει να διατηρήσει ταχύτητα στον αέρα... ένα χελιδόνι πρέπει να ανοιγοκλείσει τα φτερά του ‧ φορές το δευτερόλεπτο, σωστάIn order to maintain air-speed velocity...... a swallow needs to beat its wings ‧ times every second, right?
Αίτηση χαρακτηρισμού του φαρμάκου Ειδικό απόσταγμα ρίζας χελιδονίου (Ukrain) ως ορφανού φαρμάκουRequest for designation of the medicinal product Chelidonii radix special liquid extract (Ukrain) as an orphan medicinal product
Είναι η εποχή του χρόνου που τα χελιδόνια επιστρέφουν στο ΣπρίνγκφιλντIt' s the time of year when the swallows return to Springfield
Κύριε Πρόεδρε, στο θέμα της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο συνάδελφός μου έχει μιλήσει για την αύξηση της υποστήριξης ανάμεσα στο Ιρλανδικό εκλογικό σώμα για τη Συνθήκη, αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη.Mr President, on the theme of the Lisbon Treaty, my colleague has spoken about the increase in support among the Irish electorate for the Treaty, but I would warn that one swallow does not make a summer.
Να θυμάσαι ότι το όνομα του είναι Μερτσχάλα, ΧελιδόνιRemember, his name is Mertskhala, or Swallow
Κατά τη γνώμη μου, το πρώτο αίτημα της Τσεχικής Δημοκρατίας στην ιστορία για επιχορήγηση από το ΕΤΠ αποτελεί το πρώτο χελιδόνι της άνοιξης που θα ακολουθήσουν και άλλα, επειδή και η τσεχική βιομηχανία έχει πληγεί από την παγκοσμιοποίηση και την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, οι δε τσέχοι εργαζόμενοι που απολύθηκαν αξίζουν ευρωπαϊκή βοήθεια στις προσπάθειές τους να επιτύχουν σε μια αγορά εργασίας γεμάτη προκλήσεις.In my opinion, the first Czech request in history for a grant from the EGF is the first swallow, after which others will follow, because Czech industry too has been hit by globalisation and the worldwide financial crisis, and Czech workers who have been laid off deserve European assistance in their efforts to succeed in a challenging labour market.
Δεν μ ' ενδιαφέρει.-Θα τα κατάφερνε ένα αφρικάνικο χελιδόνιI’ m not interested.-it could be carried by an African swallow
Βέβαια, ένα χελιδόνι δε φέρνει αναγκαστικά την άνοιξη, αλλά η Λευκορωσία είναι μια μεγάλη και σημαντική χώρα, γείτονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμφισβήτητα οποιεσδήποτε θετικές εξελίξεις μας χαροποιούν. " απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, η άρση ορισμένων περιορισμών της ελευθερίας του τύπου και ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ενέργεια, το περιβάλλον και άλλα θέματα είναι θετικές αλλαγές.Of course, the first cuckoo does not necessarily indicate the arrival of spring, but Belarus is a great and important state, a neighbour of the European Union, and undoubtedly we are delighted by any positive changes. The release of political prisoners, the repeal of certain restrictions on press freedom and dialogue with the European Union on energy, environmental and other matters are positive changes.
Κι αν την κουβαλήσουν δυο χελιδόνια μαζίSupposing two swallows carried it together?
Πάντα λυπόμουν... όταν τα χελιδόνια μας άφηναν το χειμώνα για τις καπιταλιστικές χώρεςÉ aÉways feÉt a ÉittÉe hurt... when our swaÉÉows deserted us in winter for capitaÉistic countries
' Ενα αφρικάνικο χελιδόνι, ίσωςAn African swallow, maybe
Ναι μεν η εκλογή του προέδρου Κhatami αποτέλεσε θετική εξέλιξη, πλήν όμως ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη.The election of President Khatami was a positive development, but one swallow does not make a summer.
Προσοχή λοιπόν στην ανάλυση της στατιστικής του ΟΟΣΑ σε θέματα χρηματοοικονομικών ροών, διότι οι χρηματοοικονομικές ροές δεν αντιστοιχούν πάντοτε σε διαδικασίες ανάπτυξης, διότι πρόκειται απλώς για «κεφάλαια-χελιδόνια», που πάνε κι έρχονται ανάλογα με το κρύο και τη ζέστη των επιτοκίων.Let us turn then to the OECD statistics on financial flows because such flows are not always equivalent to development processes as they may simply consist of fleeting capital which comes and goes depending on interest rates.
Όμως αυτοί είναι άντρες, ούτε χελιδόνια, ούτε κοράκιαBut they' re men, not sparrows, not crows!
Πώς και ξέρεις τόσα πολλά για τα χελιδόνιαHow do you know so much about swallows?
Αλλά, βέβαια, τα αφρικάνικα χελιδόνια δεν είναι αποδημητικάBut then, of course, African swallows are non-migratory
' Ενα χελιδόνι δε φέρνει την άνοιξηBut one swallow does not a summer make
Σου περισσεύει κάτι για δύο άστεγους φουκαράδες... που ψάχνουν για δουλειά σαν δυο χελιδόνια που θέλουν να ζεσταθούνCould you just spare two homeless chaps... what' s looking for work a couple of swallows to warm them up?
Τα χελιδόνια επέστρεψαν στη φωλιά τουςThe swallows have returned to capistrano
Θέμα: Θανάτωση χελιδονιών στην ΚύπροSubject: Killing of swallows in Cyprus
Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής C ‧, της ‧ης Δεκεμβρίου ‧, με την οποία το φάρμακο Ειδικό απόσταγμα ρίζας χελιδονίου δεν χαρακτηρίστηκε ως ορφανό φάρμακο, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) ‧/‧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ‧ης Δεκεμβρίου ‧, για τα ορφανά φάρμακα (ΕΕ ‧, L ‧, σApplication for annulment of Commission Decision C ‧, of ‧ December ‧ refusing the designation of the medicinal product Chelidonii radix special liquid extract as an orphan medicinal product under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on orphan medicinal products (OJ ‧ L ‧, p
Μέχρι να γίνει το σώμα σας ευκίνητο, ικανοί να γλιστράτε σα χελιδόνιBy then you' il be light as a bird, able to walk on rooftops and water
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 31 φράσεις που ταιριάζουν φράση χελιδόνι.Βρέθηκαν σε 0,498 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.