Μεταφράσεις σε Γαλλικά:

  • hospitalisme   
    (noun   )

Παράδειγμα με ποινές "ιδρυματισμός", μεταφραστική μνήμη

add example
el Πάσχει από " ιδρυματισμό "
fr Il est " institutionnalisé "
el Επιδοκιμάζω, επίσης, τη σθεναρή υπεράσπιση των παιδιών σε σχέση με την εμπορία, τον ιδρυματισμό, την πορνογραφία και την αναπηρία.
fr Je me réjouis également de la solide défense des enfants en ce qui concerne la traite, le placement en institut, la pornographie et le handicap.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2 φράσεις που ταιριάζουν φράση ιδρυματισμός.Βρέθηκαν σε 0,266 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.