Μεταφράσεις σε Λατινικά:

  • malum granatum   
    (Noun  n)
  • apyrenum   
    (noun   neuter )
  • punica malus   

Picture dictionary

apyrenum
apyrenum

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Λατινικά. (9)

ροδιά
punica malus

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "ρόδι", μεταφραστική μνήμη

add example
No translation memories found.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 0 φράσεις που ταιριάζουν φράση ρόδι.Βρέθηκαν σε 1,626 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.