Μεταφράσεις σε Λατινικά:

  • malum granatum   
    (Noun  n)
  • apyrenum   
    (noun   neuter )
  • punica malus   

Picture dictionary

apyrenum
apyrenum

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Λατινικά. (9)

ζαμενής της Ρόδουhemorrhois nummifer
Κολοσσός της ΡόδουColossus Rhodi
ρόδαrota
ροδήrosa
ροδιάpunica malus
ρόδοrosa
ρόδοςrhodus
ΡόδοςRhodus
Το όνομα του ΡόδουNomen Rosae

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "ρόδι", μεταφραστική μνήμη

add example
No translation memories found.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 0 φράσεις που ταιριάζουν φράση ρόδι.Βρέθηκαν σε 2,877 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.