Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • Μερένγκε   
     
    One of the music genres that appears under Genre classification in Windows Media Player library. Based on ID3 standard tagging format for MP3 audio files. Winamp genre ID # 142.

Παράδειγμα με ποινές "Merengue", μεταφραστική μνήμη

add example
en She can' t even do the merengue
el Δεν μπορεί να κάνει ούτε το merengue
en Merengue, boys!
el Μερένγκε, παιδιά!
en Merengue and all this other stuff that' s coming out now is gonna kill you, me, Fania and everything
el Η Μερένγκε και όλα αυτά που έρχονται στην επιφάνεια θα σκοτώσουν εσένα, εμένα, τη Φάνια και τα πάντα
en Call this... ' salsa '... a sauce, like gumbo...... a mix of mambo, rumba, plena, jazz, merengue
el Πες το... " σαλσα "... μια σαλτσα, οπως το γκαμπο...... μια μιξη μαμπο με ρουμπα, πλενα, τζαζ μερενγκε
en I was rolling with my boys down at Club Merengue and they called last call
el Ήμουν με τους φίλους μου στο Κλαμπ Μερένγκε και κάποια στιγμή έκλειναν
en There' s a merengue class in the gazebo in the next few minutes
el Γίνεται merengue μάθημα στο κίοσκι σε λίγη ώρα
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 6 φράσεις που ταιριάζουν φράση Merengue.Βρέθηκαν σε 0,388 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.