Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • πολυέλαιος   
    (  m)
     
    branched, often ornate, lighting fixture suspended from the ceiling
  • πολύφωτο   
    (  n)

Άλλες έννοιες:

 
A branched, often ornate, lighting fixture suspended from the ceiling
 
A decorative, sometimes ornate, light fixture suspended from a ceiling, usually having branched supports for a number of lights.
 
(auction) A fictional bidder used to increase the price at an auction. Also called a wall.

Picture dictionary

πολύφωτο, πολυέλαιος
πολύφωτο, πολυέλαιος

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "chandelier", μεταφραστική μνήμη

add example
en Lot ‧, then.A chandelier in pieces
el Παρτίδα ‧ λοιπόν: ένας κομματιασμένος πολυέλαιος
en And the chandeliers?
el Κι οι πολυέλαιοι
en The storm entered and knocked down the chandelier?
el Η καταιγίδα μπήκε μέσα και έριξε τον πολυέλαιο
en CPA ‧.‧.‧: Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings
el CPA ‧.‧.‧: Πολυέλαιοι και άλλα ηλεκτρικά φωτιστικά εξαρτήματα οροφής ή τοίχου
en There' s no reason why the chandelier should not be working
el Δεν υπάρχει λόγος για να μη δουλεύει ο πολυέλαιος
en Your chandelier, which landed on me!
el Ο πολυέλαιός σου, που προσγειώθηκε πάνω μου!
en What happened was mouldy plaster and a really heavy chandelier
el Αυτό που συνέβη ήταν μουχλιασμένος γύψος κι ένας πραγματικά βαρύς πολυέλαιος
en Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings
el Πολυέλαιοι και άλλα ηλεκτρικά φωτιστικά εξαρτήματα οροφής ή τοίχου
en How can we afford this?I didn' t budget for chandeliers and Olympic pools
el Έχουμε λεφτά; Δεν υπολόγισα πολυελαίους και πισίνες
en Crystal Chandeliers
el Κρυσταλλινοι πολυελαιοι
en Crystal chandeliers, cocktail bars...... white pianos?
el Κρυστάλλινους πολυελαίους, μπαρ...... λευκά πιάνα
en I must move the coffin or the chandelier
el Πρέπει να μεταφέρω το φέρετρο ή τον πολυέλαιο
en My chandelier!
el Ο πολυέλαιός μου!
en They make great chandeliers
el Κάνουν ωραία πολύφωτα!
en On the chandelier hangs
el Πάνω στον πολυέλαιο κρέμεται
en A chandelier in the high rise shattered from the gunfire
el Ένας πολυέλαιος στην οροφή που θρυμματίζεται από τους πυροβολισμούς
en The Chandelier Ballroom was the ultimate discovery
el Η " Αίθουσα των Πολυελέων " ήταν η τελευταία ανακάλυψη
en Odie, you were supposed to let go of the chandelier
el Όντι, έπρεπε ν ' αφήσεις τον πολυέλαιο
en How about raising the chandeliers?- Ridiculous
el Δεν ανεβάζουμε τους πολυελαίους;- Γελοίο
en We' re told, ladies and gentlemen, that this is the very chandelier...... which figures in the famous disaster
el Μας έχουν πει κυρίες και κύριοι, ότι αυτός είναι ο ίδιος πολυέλαιος, που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην γνωστή καταστροφή
en CPA ‧.‧.‧: Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings
el CPA ‧.‧.‧: Πολυέλαιοι και άλλα ηλεκτρικά φωτιστικά εξαρτήματα οροφής
en They just want sir' s room and the chandelier
el Θέλουν το δωμάτιο του κυρίου & τον πολυέλαιο
en Rudge wants to put a roof in to hang them from the chandeliers
el Ο Ρατζ θέλει να βάλει πολυέλαιους για να κρεμάσει εκεί κόσμο
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 36 φράσεις που ταιριάζουν φράση chandelier.Βρέθηκαν σε 0,453 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.