Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • πολυέλαιος   
  (Noun  m)
   
  branched, often ornate, lighting fixture suspended from the ceiling
   
  branched, often ornate, lighting fixture suspended from the ceiling
 • πολύφωτο   
  (Noun  n)

Άλλες έννοιες:

 
A branched, often ornate, lighting fixture suspended from the ceiling
 
A decorative, sometimes ornate, light fixture suspended from a ceiling, usually having branched supports for a number of lights.
 
(auction) A fictional bidder used to increase the price at an auction. Also called a wall.

Picture dictionary

πολυέλαιος, πολύφωτο
πολυέλαιος, πολύφωτο

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "chandelier", μεταφραστική μνήμη

add example
en I must move the coffin or the chandelier
el Πρέπει να μεταφέρω το φέρετρο ή τον πολυέλαιο
en And Mobilier-- the chandelier for your car
el Πολυέλαιος για το αμάξι σας
en Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings
el Πολυέλαιοι και άλλα ηλεκτρικά φωτιστικά εξαρτήματα οροφής ή τοίχου
en They just want sir' s room and the chandelier
el Θέλουν το δωμάτιο του κυρίου & τον πολυέλαιο
en And the chandeliers?
el Κι οι πολυέλαιοι
en Crystal chandeliers, cocktail bars...... white pianos?
el Κρυστάλλινους πολυελαίους, μπαρ...... λευκά πιάνα
en How can we afford this?I didn' t budget for chandeliers and Olympic pools
el Έχουμε λεφτά; Δεν υπολόγισα πολυελαίους και πισίνες
en Kandi' s not the brightest bulb in the chandelier...... but even she' s gonna wake up...... wonder what she' s doing shacked up with a penniless putz...... who' s twice her age
el ' Ακου τι λες.Με επιβεβαιώνεις. Ξέχνα το
en CPA ‧.‧.‧: Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings
el CPA ‧.‧.‧: Πολυέλαιοι και άλλα ηλεκτρικά φωτιστικά εξαρτήματα οροφής ή τοίχου
en The Chandelier Ballroom was the ultimate discovery
el Η " Αίθουσα των Πολυελέων " ήταν η τελευταία ανακάλυψη
en How about raising the chandeliers?- Ridiculous
el Δεν ανεβάζουμε τους πολυελαίους;- Γελοίο
en Do you think that chandelier falling was an accident?
el Νομίζετε πως, η πτώση του φωτιστικού ήταν ατύχημα
en She hung herself from the chandelier
el Κρεμάστηκε από τον πολυέλαιο
en There' s no reason why the chandelier should not be working
el Δεν υπάρχει λόγος για να μη δουλεύει ο πολυέλαιος
en CPA ‧.‧.‧: Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings
el CPA ‧.‧.‧: Πολυέλαιοι και άλλα ηλεκτρικά φωτιστικά εξαρτήματα οροφής
en My chandelier!
el Ο πολυέλαιός μου!
en Your chandelier got all broke up.- I know
el Ξέρω ότι ο πολυέλαιος σου έχει σπάσει το πρωί
en To the new chandelier! to the hear
el Στον καινούργιο πολυέλαιο!
en The storm entered and knocked down the chandelier?
el Η καταιγίδα μπήκε μέσα και έριξε τον πολυέλαιο
en Get the chandelier swinging, Odie
el Κούνα τον πολυέλαιο, Όντι
en Rudge wants to put a roof in to hang them from the chandeliers
el Ο Ρατζ θέλει να βάλει πολυέλαιους για να κρεμάσει εκεί κόσμο
en A chandelier in the high rise shattered from the gunfire
el Ένας πολυέλαιος στην οροφή που θρυμματίζεται από τους πυροβολισμούς
en At that time, in about 2000, I was a lecturer in Art History in Lisbon, and there, in an anthology of modern artists, was his enormous chandelier, the size of a room, overturned and broken.
el Εκείνη την περίοδο, περίπου το 2000, ήμουν λέκτορας της Ιστορίας της Τέχνης στη Λισαβόνα και εκεί σε μια συλλογή έργων σύγχρονων καλλιτεχνών βρισκόταν και ο τεράστιος πολυέλαιός του, μεγέθους ενός δωματίου, αναποδογυρισμένος και σπασμένος.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 36 φράσεις που ταιριάζουν φράση chandelier.Βρέθηκαν σε 0,58 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.