Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • πολυέλαιος   
    (  m)
     
    branched, often ornate, lighting fixture suspended from the ceiling
  • πολύφωτο   
    (  n)

Άλλες έννοιες:

 
A branched, often ornate, lighting fixture suspended from the ceiling
 
A decorative, sometimes ornate, light fixture suspended from a ceiling, usually having branched supports for a number of lights.
 
(auction) A fictional bidder used to increase the price at an auction. Also called a wall.

Picture dictionary

πολυέλαιος, πολύφωτο
πολυέλαιος, πολύφωτο

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "chandelier", μεταφραστική μνήμη

add example
en My chandelier!
el Ο πολυέλαιός μου!
en They make great chandeliers
el Κάνουν ωραία πολύφωτα!
en Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings
el Πολυέλαιοι και άλλα ηλεκτρικά φωτιστικά εξαρτήματα οροφής ή τοίχου
en On the chandelier hangs
el Πάνω στον πολυέλαιο κρέμεται
en Your chandelier got all broke up.- I know
el Ξέρω ότι ο πολυέλαιος σου έχει σπάσει το πρωί
en How can we afford this?I didn' t budget for chandeliers and Olympic pools
el Έχουμε λεφτά; Δεν υπολόγισα πολυελαίους και πισίνες
en Odie, you were supposed to let go of the chandelier
el Όντι, έπρεπε ν ' αφήσεις τον πολυέλαιο
en And the chandeliers?
el Κι οι πολυέλαιοι
en Lot ‧, then.A chandelier in pieces
el Παρτίδα ‧ λοιπόν: ένας κομματιασμένος πολυέλαιος
en CPA ‧.‧.‧: Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings
el CPA ‧.‧.‧: Πολυέλαιοι και άλλα ηλεκτρικά φωτιστικά εξαρτήματα οροφής
en We' re told, ladies and gentlemen, that this is the very chandelier...... which figures in the famous disaster
el Μας έχουν πει κυρίες και κύριοι, ότι αυτός είναι ο ίδιος πολυέλαιος, που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην γνωστή καταστροφή
en And Mobilier-- the chandelier for your car
el Πολυέλαιος για το αμάξι σας
en She hung herself from the chandelier
el Κρεμάστηκε από τον πολυέλαιο
en A chandelier in the high rise shattered from the gunfire
el Ένας πολυέλαιος στην οροφή που θρυμματίζεται από τους πυροβολισμούς
en They just want sir' s room and the chandelier
el Θέλουν το δωμάτιο του κυρίου & τον πολυέλαιο
en and crystal chandeliers
el και κρυστάλλινους πολυέλαιους
en Get the chandelier swinging, Odie
el Κούνα τον πολυέλαιο, Όντι
en At that time, in about 2000, I was a lecturer in Art History in Lisbon, and there, in an anthology of modern artists, was his enormous chandelier, the size of a room, overturned and broken.
el Εκείνη την περίοδο, περίπου το 2000, ήμουν λέκτορας της Ιστορίας της Τέχνης στη Λισαβόνα και εκεί σε μια συλλογή έργων σύγχρονων καλλιτεχνών βρισκόταν και ο τεράστιος πολυέλαιός του, μεγέθους ενός δωματίου, αναποδογυρισμένος και σπασμένος.
en The Chandelier Ballroom was the ultimate discovery
el Η " Αίθουσα των Πολυελέων " ήταν η τελευταία ανακάλυψη
en Crystal Chandeliers
el Κρυσταλλινοι πολυελαιοι
en Kandi' s not the brightest bulb in the chandelier...... but even she' s gonna wake up...... wonder what she' s doing shacked up with a penniless putz...... who' s twice her age
el ' Ακου τι λες.Με επιβεβαιώνεις. Ξέχνα το
en Crystal chandeliers, cocktail bars...... white pianos?
el Κρυστάλλινους πολυελαίους, μπαρ...... λευκά πιάνα
en There' s no reason why the chandelier should not be working
el Δεν υπάρχει λόγος για να μη δουλεύει ο πολυέλαιος
en The storm entered and knocked down the chandelier?
el Η καταιγίδα μπήκε μέσα και έριξε τον πολυέλαιο
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 36 φράσεις που ταιριάζουν φράση chandelier.Βρέθηκαν σε 0,902 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.