προφορά: IPA: ˈfeərɪteɪl

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • παραμύθι   
  (Noun  n)
   
  a folktale
   
  A folktale featuring fairies or similar fantasy characters.
   
  a folktale
 • διήγημα   
 • ιστορία   

Άλλες έννοιες:

 
A folktale featuring fairies or similar characters.

Picture dictionary

παραμύθι
παραμύθι

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (1)

fairy-tale
παραμυθένιος

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "fairy tale", μεταφραστική μνήμη

add example
en You weave a pretty fairy tale, crooked neck
el Η φαντασία σου καλπάζει, γερο- σακάτη
en How much time are you gonna waste on that stupid fairy tale?
el Πόσο χρόνο θα σπαταλήσεις εσύ σ ' αυτό το παραμύθι
en I thought that was a fairy tale
el Νόμιζα πως αυτό ήταν παραμύθι
en This is the fairy tale; the reality is somewhat different.
el Αυτό ήταν το παραμύθι -η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.
en Yeah, if somebody is using fairy tales for evil, it could rewrite them, corrupt them for every future generation
el Σωστά, αν κάποιος χρησιμοποιεί τα παραμύθια για κακό σκοπό, μπορεί να τα ξαναγράψει και να διαφθείρει τις επόμενες γενιές
en It is as if we were thinking that the Lisbon Strategy, of which this Institute was supposed to form a significant part, is just another piece of paper, and that these are just more politicians' fairy tales.
el Μοιάζει να νομίζαμε ότι η στρατηγική της Λισαβόνας, σημαντικό τμήμα της οποίας επρόκειτο να αποτελέσει το υπό συζήτηση Ινστιτούτο, ήταν απλώς ένα κομμάτι χαρτιού, και ότι τα θέματα που συζητάμε δεν είναι τίποτε περισσότερο από παραμύθια πολιτικών.
en It is your obligation. Forget the fairy tales and all the talk about respect for human rights and observance of a state of law and the importance that you attach to them.
el Μπορείτε να το κάνετε; Αυτή είναι η υποχρέωσή σας και αφήστε τα παραμύθια και την ανάπτυξη του θέματος του σεβασμού και της σημασίας που δίνετε στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου.
en Sounds like a fairy tale, doesn' t it?
el Ακούγεται σαν παραμύθι, ε
en Now, Lizzy, seeing is believing, and without proof, it' s just a fairy tale
el Λίζι, πιστεύουμε όταν βλέπουμε, και χωρίς αποδείξεις είναι απλώς ένα παραμύθι
en He is my character preferred in the fairy tales
el Είναι ο αγαπημένος μου ήρωας
en Like many fairy tales, our story begins with a king, a man named Nikolai
el Όπως σε πολλά παραμύθια, η ιστορία μας ξεκινά με έναν βασιλιά...... που τον λένε Νικολάι
en Mr President, in this magical world of the European Union, we never let reality intrude on our dreams, and from one summit to the next we go on regaling each other with fascinating fairy tales, such as the Lisbon Strategy or the European Constitution.
el – Κύριε Πρόεδρε, στον υπέροχο κόσμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αφήνουμε ποτέ την αλήθεια να παρεισφρήσει στα όνειρά μας, και, από τη μια Σύνοδο Κορυφής στην άλλη, συνεχίζουμε να αφηγούμαστε μεταξύ μας όμορφα παραμύθια, όπως η στρατηγική της Λισαβόνας ή το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.
en Oh, you' re not buying into Taggart' s crazy firebird fairy tales?
el Δεν πιστεύω να έχαψες τις τρελοϊστορίες του Τάγκαρτ για το πουλί της φωτιάς
en This is like a fairy tale
el Είναι σαν παραμύθι
en The Commission is therefore doing well to repudiate all these lovely fairy-tales of the past and to work on that 3% of immigration that can still be useful, where there can be good grounds for people to enter the EU.
el Επιτροπή επομένως καλά θα κάνει επομένως να απαρνηθεί όλα αυτά τα θαυμάσια παραμύθια του παρελθόντος και να δουλέψει με αυτό το 3% της μετανάστευσης που μπορεί ακόμη να είναι χρήσιμο, όπου μπορούν να υπάρχουν καλοί λόγοι για να υποδεχτούμε ανθρώπους στην ΕΕ. "
en Only Lex Luthor could put together a fairy- tale wedding in less than ‧ hours
el Μόνο ο Λεξ θα οργάνωνε παρα- μυθένιο γάμο σε ‧ μέρες
en You talk about fairy tales
el Μιλάς για παραμύθια
en And that fairy tale to send llsa away with him
el Κ αι το παραμύθι στην ' Ισλα
en I read fairy tales to my baby just like you read to me
el Διαβάζω παραμύθια στο μωρό μου, όπως έκανες και εσύ σε μένα
en Sadly, however, the answer that he has given me on this matter obliges me to express pity for him, because all he has done is repeat the fairy tales that we have been fed for the last 15 years.
el Ατυχώς όμως, η απάντηση που έδωσε σ'αυτό το θέμα με υποχρεώνει να δώσω συλλυπητήρια στον κύριο Προεδρεύοντα, διότι δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να επαναλάβει όσα παραμύθια ακούμε 15 χρόνια.
en This isn' t some fairy tale where she wakes up and you get to be the handsome prince who saved her
el Δεν είναι παραμύθι να ξυπνήσει και εσύ να είσαι ο πρίγκιπας που την έσωσε
en This is no Tinseltown fairy tale, folks
el Αυτό δέν είναι παραμύθι παιδιά
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1021 φράσεις που ταιριάζουν φράση fairy tale.Βρέθηκαν σε 1,227 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.