προφορά: IPA: ˈfeərɪteɪl

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • παραμύθι   
  (Noun  n)
   
  a folktale
   
  A folktale featuring fairies or similar fantasy characters.
   
  a folktale
 • διήγημα   
 • ιστορία   

Άλλες έννοιες:

 
A folktale featuring fairies or similar characters.

Picture dictionary

παραμύθι
παραμύθι

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (1)

fairy-taleπαραμυθένιος

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "fairy tale", μεταφραστική μνήμη

add example
Only Lex Luthor could put together a fairy- tale wedding in less than ‧ hoursΜόνο ο Λεξ θα οργάνωνε παρα- μυθένιο γάμο σε ‧ μέρες
The lies and demagogic statements by the representatives of the bourgeois governments, the forces of the European one-way street, that the European Union and EMU will act as a shield against crisis, the fairy tales about the European market of 480 million, the big European family, Community solidarity and other such idealistic talk have failed.Χρεοκοπούν τα ψέματα, οι δημαγωγικές δηλώσεις των εκπροσώπων των αστικών κυβερνήσεων, των δυνάμεων του ευρωμονόδρομου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΟΝΕ θα αποτελέσουν ασπίδα κατά των κρίσεων, τα παραμύθια για την ευρωπαϊκή αγορά των 480 εκατομμυρίων, τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, την κοινοτική αλληλεγγύη και άλλα τέτοια ιδεολογήματα. "
Ever since I was little, I had this fairy- tale idea of the perfect weddingΑπό μικρή ονειρευόμουν τον τέλειο γάμο
Yeah, but I bet you were read fairy tales at bedtime... not like what my dad didΝαι, αλλά βάζω στοίχημα πως εσένα σου διάβαζαν παραμύθια το βράδυ, αντιθέτως με τον πατέρα μου
You want me to follow orders, fine, but just stop spinning these fairy talesΘέλεις να εκτελέσω τις εντολές σου, καλώς, αλλά σταμάτα να λες αυτά τα παραμύθια
(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, fairy tales usually begin with the words 'once upon a time'.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, συνήθως τα παραμύθια αρχίζουν με το "μια φορά κι έναν καιρό".
How much time are you gonna waste on that stupid fairy tale?Πόσο χρόνο θα σπαταλήσεις εσύ σ ' αυτό το παραμύθι
But, Sam, you know, fairy tales aren' t just about finding handsome princesΑλλά Σαμ, ξέρεις. Τα παραμύθια δεν είναι μόνο το να βρίσκεις όμορφους πρίγκηπες
I need to catch up on my fairy talesΝα « ξεσκονίσω » τις γνώσεις μου για τα παραμύθια
It' s a fairy taleΤι είναι αυτό;- Ένα παραμύθι
Fairy- tales, rulesMου μιλάς για παραμύθια, κανόνες
It' s just like fairy talesΕίναι σαν στα παραμύθια
It was a fairy tale, CarlaΗταν παραμυθι, Καρλα
In Novi Sad, some ‧ people attended the presentation of a collection of poetry written by former Bosnian-Serb leader Radovan Karadzic, titled " From Crazy Spearhead to Black Fairy Tale "Στο Νόβι Σαντ, περίπου ‧ άτομα παραβρέθηκαν στην παρουσίαση μιας συλλογής ποιημάτων τα οποία έγραψε ο πρώην σερβοβόσνιος αρχηγός Ράντοβαν Κάραντζιτς, με τίτλο " Από την τρελή αιχμή του δόρατος στο μαύρο παραμύθι "
And that fairy tale to send llsa away with himΚ αι το παραμύθι στην ' Ισλα
Club members presented their work in the form of Lego buildings, cars, film scenes and fairy tale scenesΤα μέλη της λέσχης παρουσίασαν τα έργα τους με μορφή κτιρίων, αυτοκινήτων, σκηνές από ταινίες και σκηνές από παραμύθια με Lego
Try " fairy tale "Δοκίμασε τα παραμύθια
But I believe in music...... the way that some people believe in fairy talesΑλλά εγώ πιστεύω στη μουσική...... όπως μερικοί πιστεύουν στα παραμύθια με νεράιδες
It was a great shock in a way, but also fun to see the snow and something new, like in a fairy tale' Ηταν ίσως ταραχή, αλλά και χαρά που έβλεπα το χιόνι...... κάτι καινούργιο, κάτι σαν από παραμύθι
Grams, you' re the one that says fairy tales are based in truthΓιαγιά, εσύ υποστηρίζεις ότι τα παραμύ- θια βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα
Ever since I was little, I had this fairy- tale idea of the perfect weddingΑπό τότε που ήμουνα μικρή, είχα την ιδέα ενός ονειρικού γάμου
Fairy tales usually begin with the sentence "Once upon a time" and end with "...and if they didn't die, then they still live today."Τα παραμύθια ξεκινούν συνήθως με τη φράση "μια φορά κι έναν καιρό..." και τελειώνουν με το "...κι έζησαν αυτοί καλά, κι εμείς καλύτερα".
Love is best in fairy talesΗ αγάπη είναι καλύτερη στα παραμύθια
If we do not impose any restrictions on this aggressive monopoly, the Treaty of Lisbon's provisions on energy solidarity may as well be shelved alongside fairy tales.Αν δεν επιβάλλουμε κανέναν περιορισμό σε αυτό το επιθετικό μονοπώλιο, οι διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για την ενεργειακή αλληλεγγύη μπορούν κάλλιστα να μπουν στο ίδιο ράφι με τα παραμύθια.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1021 φράσεις που ταιριάζουν φράση fairy tale.Βρέθηκαν σε 0,96 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.