προφορά: IPA: ˈfeərɪteɪl

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • παραμύθι   
  (Noun  n)
   
  a folktale
   
  A folktale featuring fairies or similar fantasy characters.
   
  a folktale
   
  a folktale
 • διήγημα   
 • ιστορία   

Άλλες έννοιες:

 
A folktale featuring fairies or similar characters.

Picture dictionary

παραμύθι
παραμύθι

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (1)

fairy-tale
παραμυθένιος

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "fairy tale", μεταφραστική μνήμη

add example
en Some fairy tales are true
el Κάποια παραμύθια είναι αληθινά
en And speaking of stories, a fairy tale just tried to slice our heads off
el Και μιας και μιλάμε για ιστορίες, ένα παραμύθι προσπάθησε να μας κόψει τα κεφάλια
en Look, ancient texts aren' t fairy tales
el ΚοίΤα, Τα αρχαία κείμενα, δεν είναι ισΤορία νεράιδων
en The problem is fairy tales don' t come true
el Το πρόβλημα είναι, πως τα παραμύθια δεν βγαίνουν αληθινά
en After I retire I propose to write a novel about this to do them real justice - maybe a fairy tale, who knows!
el Όταν συνταξιοδοτηθώ, προτείνω να γράψω εν προκειμένω ένα μυθιστόρημα για να παρουσιάσω την κατάσταση όπως πραγματικά είναι - ίσως ένα παραμύθι, ποιος ξέρει!
en Madam President, after the fairy tales from the Italian members of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), perhaps we could come back down to earth. The facts are that proceedings were brought against Italy, and quite rightly so.
el Κυρία Πρόεδρε, μετά τα παραμύθια που ακούσαμε από τους ιταλούς βουλευτές της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), είναι ίσως καιρός να επιστρέψουμε στον πλανήτη Γη. " πραγματικότητα είναι ότι κινήθηκε διαδικασία κατά της Ιταλίας, και για πολύ βάσιμους λόγους.
en A fairy tale?
el Ένα παραμύθι
en One fateful day, we learned some fairy tales were written in blood
el Μια μοιραία μέρα...... μάθαμε ότι κάποια παραμύθια ήταν γραμμένα με αίμα
en Now, Lizzy, seeing is believing, and without proof, it' s just a fairy tale
el Λίζι, πιστεύουμε όταν βλέπουμε, και χωρίς αποδείξεις είναι απλώς ένα παραμύθι
en Like in a fairy tale
el Όπως στα παραμύθια
en What other fairy- tales do you have to tell us?
el Τι άλλα παραμύθια έχεις να μας πεις?
en Let me also say that the fairy tale of the dying forests of Europe we have been told for decades really was a fairy tale, a tale told more for political effect than for any other reason.
el Επιτρέψτε μου να πω ακόμα ότι το παραμύθι που μας έλεγαν για δεκαετίες για τον θάνατο των δασών της Ευρώπης ήταν πραγματικά ένα παραμύθι, ένας μύθος που λεγόταν μάλλον για πολιτικούς παρά για οποιουσδήποτε άλλους λόγους.
en Fairy tales usually start with “once upon a time...” and end with “...and they lived happily ever after”.
el Τα παραμύθια ξεκινούν συνήθως με τη φράση "μια φορά κι έναν καιρό..." και τελειώνουν με το "...κι έζησαν αυτοί καλά, κι εμείς καλύτερα".
en Club members presented their work in the form of Lego buildings, cars, film scenes and fairy tale scenes
el Τα μέλη της λέσχης παρουσίασαν τα έργα τους με μορφή κτιρίων, αυτοκινήτων, σκηνές από ταινίες και σκηνές από παραμύθια με Lego
en I thought that was a fairy tale
el Νόμιζα πως αυτό ήταν παραμύθι
en Are there any such limits, or are we in that Grimm's fairy tale, the Emperor's New Clothes? The one where everyone says, wow, he looks great, the President has got brilliant clothes, until someone comes along - a little child - and says that the President is in the altogether!
el Σας ερωτώ σοβαρά: υπάρχει όριο για το απρόσβλητο; Υπάρχει κάποιο όριο όπως η λογική, η νοημοσύνη ή το αυτονόητο όταν σκέφτεται κανείς; Υπάρχουν αυτά, ή μήπως είμαστε μέσα σε ένα παραμύθι των αδελφών Γκριμ, "Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα»; Όλοι λένε: κοίτα, τι ωραίος που είναι, ο Πρόεδρος έχει πολύ ωραία ρούχα, μέχρι να έρθει κάποιος - ένα μικρό παιδί - και να πει: μα αυτός είναι εντελώς γυμνός!
en They tried to blind Cavaldi with their fairy tales and devouring trees and flying wolves
el Προσπάθησαν να με τυφλώσουν... με παραμύθια, ζωντανά δέντρα και ιπτάμενους λύκους
en It' s a fairy tale
el Τι είναι αυτό;- Ένα παραμύθι
en It is as if we were thinking that the Lisbon Strategy, of which this Institute was supposed to form a significant part, is just another piece of paper, and that these are just more politicians' fairy tales.
el Μοιάζει να νομίζαμε ότι η στρατηγική της Λισαβόνας, σημαντικό τμήμα της οποίας επρόκειτο να αποτελέσει το υπό συζήτηση Ινστιτούτο, ήταν απλώς ένα κομμάτι χαρτιού, και ότι τα θέματα που συζητάμε δεν είναι τίποτε περισσότερο από παραμύθια πολιτικών.
en He is my character preferred in the fairy tales
el Είναι ο αγαπημένος μου ήρωας
en A little rusty on your fairy tales, I see
el Βλέπω, δεν γνωρίζεις τόσο καλά τα παραμύθια
en Oh, you' re not buying into Taggart' s crazy firebird fairy tales?
el Δεν πιστεύω να έχαψες τις τρελοϊστορίες του Τάγκαρτ για το πουλί της φωτιάς
en (DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, fairy tales usually begin with the words 'once upon a time'.
el (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, συνήθως τα παραμύθια αρχίζουν με το "μια φορά κι έναν καιρό".
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1021 φράσεις που ταιριάζουν φράση fairy tale.Βρέθηκαν σε 1,876 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.