προφορά: IPA: /ˈpiːpiː/ , SAMPA: /"pi:pi:/

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • ούρα   
     
    Liquid excrement consisting of water, salts and urea, which is made in the kidneys, stored in the bladder, then released through the urethra.

Άλλες έννοιες:

 
(hypocoristic, slang) To urinate.
 
(colloquial, usually childish) The penis.
 
(colloquial, usually childish) Urine.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (1)

pee
ουρώ; ούρα; κατουρώ; πι

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "pee-pee", μεταφραστική μνήμη

add example
en Cat pee smell!
el Μυρίζει κάτουρο γάτας!
en I' Ll Stay If You Want To Pee Or Anything
el Θα μείνω, αν θέλεις να πας έξω
en So much for not peeing in my pants
el Κι είπαμε να μην κατουρηθώ!
en They' re a mess.They pee on things
el Τα ανακατεύουν όλα, δαγκώνουν
en What do I have to do?Pee on a stick? Um ... if that’ s your kicks
el Τι να κάνω; Πρέπει να κάνω το τεστ;- Αν έτσι τη βρίσκεις!
en This is T- Rex pee?
el Αυτό είναι υγρό μετάλαξης ζώων
en He likes to watch me pee. ♫ Lee is sitting on a toilet and Toolbox is watching her pee ♫ ♫ P- I- S- S- I- N- G ♫
el Γουστάρει να με βλέπει να κατουράω.Η Λη κάθεται στην τουαλέτα κι ο Τούλμποξ την παίρνει μάτι
en Not to be confused with " hairy pee- pee. "
el Για να μην το μπερδεύει με το " τριχωτό πίπι "
en You do everything I tell you, keep your mouth shut, and try not to pee your pants
el Κάνε ό, τι λέω, μη μιλάς και φρόντισε να μην κατουρηθείς
en Come on, Feef, go pee
el ’ ντε, Feef, άντε να κατουρήσεις
en Why is that little boy peeing on third base?
el Γιατί αυτό το αγόρι κατουράει στην τρίτη βάση
en So he was just driving really fast so we could get to the next station so I could pee
el Πάμε γρήγορα μέχρι τον επόμενο σταθμό, για να κατουρήσω
en What are you gonna do?I' m gonna pee
el Τι θα κάνεις;- Θα κατουρήσω
en Say " shit- pee- dick " ‧ times
el Πες " σκατά- κάτουρο " ‧ φορές
en Should I pee in the car?
el Θες να φας τίποτα
en Matt, did you pee?
el Ματ, έκανες τσίσα
en Well, maybe I wouldn' t act like such a kid if you didn' t ask me if I needed to pee every time we leave the house
el Δε θα έκανα σαν ένα παιδί αν δεν με ρώταγες αν θέλω να κατουρήσω κάθε φορά που φεύγαμε από το σπίτι
en Hey, you pee- pee head!
el Είσαι κεφάλας!
en I really did miss your mind while I was out at Pee Dee, baby
el Ειλικρινά, μου έλειψε το πνεύμα σου στη φυλακή, μωρό
en But she pees on herself
el Μα τα κάνει πάνω της
en Next time you need to pee...Someone goes with you
el Την επόμενη φορά θα έρθει κάποιος μαζί σου
en Want me to pee in a cup?
el Θέλετε να κατουρήσω σε κανένα δοχείο
en Take Pee Pants here
el Ναι, ήταν σαν τις παλιές καλές εποχές
en I gotta pee on her
el Πρέπει να κατουρήσω επάνω της
en Oh, here he is in the pee wee football
el Και εδώ είναι στην ομάδα ποδοσφαίρου
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 311 φράσεις που ταιριάζουν φράση pee-pee.Βρέθηκαν σε 1,473 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.