Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • αλωνιστική μηχανή   

Άλλες έννοιες:

 
(zoology) Any of several large pelagic sharks of the genus Alopias , which have a very long tail; more commonly called thresher sharks.
 
A modern farm machine for threshing grain, now a part of combine harvesters rather than a separate implement.
 
(agriculture, obsolete) A now-obsolete hand tool for threshing, also called a flail.
 
Anything or anyone that threshes.

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "thresher", μεταφραστική μνήμη

add example
These are old corn threshers which have been modified to turn more slowly, so that the beans are not broken, which is what would happen with a combine harvesterΠρόκειται για αλωνιστικές μηχανές σιταριού, των οποίων το εξάρτημα αλωνίσματος έχει μετατραπεί ώστε να περιστρέφεται πιο αργά, για να μην θραύονται οι σπόροι, όπως θα συνέβαινε με μια θεριζοαλωνιστική μηχανή
How I got runned over by a thresherΜε πάτησε μία αλωνιστική
Because their skin is delicate lingots are always threshed in traditional threshers, called boguesesΛόγω εξάλλου της λεπτής υφής του φλοιού του, το lingot εκκοκκίζεται πάντοτε με παραδοσιακές μηχανές, καλούμενες bogueuses
Once they are dry, they are brought indoors, stored in a dry, airy place, then threshed in traditional threshers called bogueses, which do not break the beans, or with a flailΑφού ξηρανθούν, τα Lingot du Nord συγκεντρώνονται, αποθηκεύονται σε χώρο ξηρό και ευάερο, κατόπιν εκκοκκίζονται με παραδοσιακές μηχανές, τις bogueuses, με τις οποίες αποφεύγεται η θραύση των φασολιών, ή με μαστίγιο
CPA ‧.‧.‧: Parts of harvester and threshers n.e.cCPA ‧.‧.‧: Μέρη θεριστικών και αλωνιστικών μηχανημάτων π.δ.κ.α
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 5 φράσεις που ταιριάζουν φράση thresher.Βρέθηκαν σε 0,484 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.