προφορά: IPA: /nɔk.tyʁn/  

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • νυχτερινός   
  • νυκτόβιος   
    (Adjective  m)
  • νυχτόβιος   
  • νυκτερινός   
  • νυκτιάτικος   
  • νυχτιάτικος   
  • νύχτα     
  • ξενύκτης   

Picture dictionary

νυχτιάτικος, νυχτερινός
νυχτιάτικος, νυχτερινός

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Γαλλικά Ελληνικά. (2)

nocturnement
νυχτιάτικα
vie nocturne
νυχτερινή ζωή

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "nocturne", μεταφραστική μνήμη

add example
fr Envisager de fournir des moyens optiques de vision nocturne qui puissent être utilisés pendant les périodes d’obscurité
el Χρησιμοποιούνται ενδεχομένως συσκευές νυκτερινής κατόπτευσης κατά τη νύκτα
fr À la suite du vote d'aujourd'hui, les États membres n'ont plus la possibilité de définir eux-mêmes la période nocturne ni, partant, de maximiser le nombre d'heures de travail pour le transport de passagers et de marchandises en fonction des conditions de jour différentes selon les États membres.
el " σημερινή ψηφοφορία είχε ως αποτέλεσμα τα κράτη μέλη να χάσουν την ευκαιρία να ορίσουν τα ίδια το χρονικό πλαίσιο που θα καθορίζει τη νυχτερινή περίοδο και ως εκ τούτου, την ευκαιρία να μεγιστοποιήσουν τον αριθμό των ωρών εργασίας για τη μεταφορά επιβατών ή αγαθών σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτός της ημέρας στα διάφορα κράτη μέλη.
fr prestation de nuit: toute prestation d’au moins trois heures de travail pendant la période nocturne
el νυκτερινή παροχή υπηρεσίας: κάθε παροχή υπηρεσίας τουλάχιστον τρίωρης διάρκειας κατά τη νυκτερινή περίοδο
fr Les études cliniques chez les patients diabétiques de type ‧ et de type ‧ ont montré un nombre réduit d épisodes d hypoglycémie nocturne avec l insuline lispro comparé à l insuline humaine rapide
el Κλινικές μελέτες σε ασθενείς με τύπου ‧ και τύπου ‧ σακχαρώδη διαβήτη, έδειξαν μειωμένο αριθμό επεισοδίων νυκτερινής υπογλυκαιμίας, με τη λήψη ινσουλίνης lispro συγκριτικά με την ανθρώπινη διαλυτή ινσουλίνη
fr Le mécanisme d action précis de l oxybate de sodium n est pas connu, mais on pense qu il se lie à des molécules spécifiques appelées récepteurs que l on trouve à la surface de certaines cellules du cerveau, qu il modifie alors l activité du cerveau en favorisant le sommeil à ondes lentes (ondes « delta ») et en consolidant le sommeil nocturne
el Ο ακριβής τρόπος δράσης του δεν είναι γνωστός, αλλά θεωρείται ότι προσκολλάται σε συγκεκριμένα μόρια-υποδοχείς στην επιφάνεια ορισμένων κυττάρων του εγκεφάλου
fr Le ‧ septembre ‧,les James ont attaqué un dernier train à Blue Cut et cessé à jamais leurs équipées nocturnes
el Σεπτεμβρίου ‧, η συμμορία Τζέιμς λήστεψε ένα τελευταίο τρένο στο Μπλού Κάτ...... και εγκατέλειψε τη νυχτερινή επιδρομή εντελώς
fr Des restrictions européennes plus sévères, notamment une limitation efficace des activités nocturnes dans tous les aéroports européens, devront voir le jour dans le cadre du Livre vert de la Commission sur le bruit et d'une communication de cette dernière relative à une stratégie contre les nuisances sonores.
el Στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου της Επιτροπής σχετικά με το θόρυβο, καθώς και της ανακοίνωσης της Επιτροπής για μία στρατηγική εναντίον των ενοχλήσεων του θορύβου, θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω ευρωπαϊκά περιοριστικά μέτρα, με σκοπό τον περιορισμό των νυχτερινών πτήσεων σε όλους τους ευρωπαϊκούς αερολιμένες.
fr Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image ou les senseurs transistorisés conçus à cette fin
el Εξοπλισμός νυκτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης και συσκευές ενίσχυσης της εικόνας ή οι αντίστοιχοι αισθητήρες στερεής κατάστασης
fr Ce sont des questions centrales pour l' avenir de l' Union européenne et de la politique de cohésion. C' est pourquoi ce thème, dont nous débattons aujourd' hui en cette heure nocturne, joue un rôle plus important qu' on a pu le penser auparavant.
el Αυτά είναι βασικά ζητήματα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της συνοχής, και ως εκ τούτου το θέμα αυτό, το οποίο επεξεργαζόμαστε σήμερα εδώ σε τόσο προχωρημένη ώρα, διαδραματίζει πολύ πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι ήταν σαφές μέχρι τώρα.
fr Dans sa proposition de modification la Commission propose qu’il y ait une période de travail incluant au moins ‧ heures de travail effectuées durant la période nocturne
el Στην πρόταση τροποποίησης, η Επιτροπή προτείνει να υπάρχει μια περίοδος εργασίας η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας
fr énurésie nocturne, détérioration aiguë réversible de la fonction rénale chez les patients souffrant d insuffisance rénale chronique
el νυκτερινή ενούρηση, παροδική επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
fr Elle ne peut rédiger un livre de recettes, à partir duquel on préparera ensuite un sombre menu au cours de nouvelles réunions nocturnes.
el Δε θα πρέπει να συγγράψει έναν τσελεμεντέ, στη βάση του οποίου να μαγειρευτούν ύποπτες συνταγές κατά τη διάρκεια νέων ολονύκτιων συνεδριάσεων.
fr dème facial, peau sèche, contusion, tendance à l ecchymose, sudation nocturne
el οίδημα προσώπου, ξηροδερμία, μώλωπες, τάση εκχυμώσεων, νυχτερινοί ιδρώτες
fr Quoi qu'il en soit, nous avons traité de cette question d'une manière si étendue que nous ne gagnerons probablement rien à étendre la procédure aux joies de la conciliation nocturne à Bruxelles.
el Παρά ταύτα, έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα τόσο εκτενώς, ώστε δεν θα κερδίσουμε τίποτα περισσότερο παρατείνοντας τη διαδικασία και οδηγούμενοι σε μία μεταμεσονύκτια διαδικασία συνδιαλλαγής στις Βρυξέλλες.
fr Effets indésirables fréquents (pouvant affecter de ‧ à ‧ utilisateurs sur ‧ patients traités): Fatigue, trouble du sommeil, anxiété, sensation d agitation ou rêves anormaux. Tremblements ou engourdissements, comprenant des engourdissements ou des picotements sur la peau. Diarrhée, vomissements, brûlures d estomac, flatulence, douleurs à l estomac. Bourdonnements d oreille (perception de sons dans l oreille lorsqu il n y a aucun son extérieur). Vision trouble. Perception des battements du c ur dans la poitrine (palpitations), bouffées de chaleur, hypersudation, sueurs nocturnes. Problèmes d érection, troubles de l orgasme, baisse du désir sexuel. Eruptions cutanées (avec démangeaisons). Douleurs musculaires, contractions musculaires ou spasmes musculaires. Tendance au bâillement. Manque d appétit, perte de poids
el Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (εμφανίζονται σε ‧ έως ‧ χρήστες στους ‧ ασθενείς υπό θεραπεία) • Κούραση, αϋπνία, άγχος, αίσθημα διέγερσης ή μη φυσιολογικά όνειρα. • Τρόμος και αιμωδία, περιλαμβανομένης αυτής που εντοπίζεται στο δέρμα. • Διάρροια, αδιαθεσία (έμετος), καύσος στομάχου, κοφτή ανάσα, πόνος στομάχου. • Εμβοές (όταν ακούτε ήχους εντός του αυτιού σας αλλά δεν υπάρχει εξωτερικός ήχος) • Θολή όραση. • Αίσθηση έντονων καρδιακών παλμών στο θώρακα, εξάψεις, αυξημένη εφίδρωση, νυχτερινές εφιδρώσεις. • Προβλήματα στύσης ή μειωμένη σεξουαλική ορμή. • (Κνησμώδες) εξάνθημα • Μυϊκός πόνος, μυϊκό σφίξιμο, μυϊκός σπασμός. • Αυξημένο χασμουρητό. • Απώλεια όρεξης, μείωση βάρους
fr Ils sont nocturnes
el Είναι νυκτόβια
fr Ce bilan est très positif, en ce sens que les pertes de sucre dues à la respiration nocturne, directement proportionnelles aux températures nocturnes, sont nettement limitées par le climat particulièrement frais des nuits estivales
el Ο απολογισμός είναι πολύ θετικός, δεδομένου ότι η απώλεια σακχάρων που οφείλεται στη βραδινή αναπνοή- ευθέως ανάλογη με τις θερμοκρασίες που καταγράφονται στις νυχτερινές ώρες- περιορίζεται σαφώς από το ιδιαίτερα δροσερό κλίμα ακόμα και τις καλοκαιρινές νύχτες
fr Nous disposons d'un texte législatif européen d'une réelle importance pour les hommes et les femmes de nos pays, et nous l'enfouissons dans une séance nocturne!
el Όταν έχουμε ένα κείμενο ευρωπαϊκής νομοθεσίας που πραγματικά ενδιαφέρει τους πολίτες, το κρύβουμε στη νυχτερινή συνεδρίαση.
fr Les études cliniques chez les patients diabétiques de type ‧ et de type ‧ ont montré un nombre réduit d épisodes d hypoglycémie nocturne avec l insuline lispro comparé à l insuline humaine rapide.Dans
el Κλινικές μελέτες σε ασθενείς με τύπου ‧ και τύπου ‧ σακχαρώδη διαβήτη, έδειξαν μειωμένο αριθμό επεισοδίων νυκτερινής υπογλυκαιμίας με τη λήψη ινσουλίνης lispro συγκριτικά με την ανθρώπινη διαλυτή ινσουλίνη
fr Il règne vraiment une atmosphère historique dans cette session nocturne du Parlement.
el Μια πραγματικά ιστορική ατμόσφαιρα επικρατεί αργά απόψε στο Κοινοβούλιο.
fr (PT) Il y a trois ou quatre semaines, au Portugal, Prisa, société espagnole qui est un sympathisant avéré du parti socialiste et actionnaire majoritaire de la chaîne de télévision TVI, a ordonné l'annulation du programme nocturne Jornal Nacional de Sexta-Feira.
el (PT) Πριν από τρεις ή τέσσερις εβδομάδες, στην Πορτογαλία, η Prisa -μια ισπανική εταιρεία η οποία είναι γνωστό ότι υποστηρίζει το Σοσιαλιστικό Κόμμα και κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών του τηλεοπτικού σταθμού TVI- έδωσε εντολή να ακυρωθεί η απογευματινή εκπομπή Jornal Nacional de Sexta-Feira.
fr Sans ça, ils ont des problèmes de mâchoire et de vision nocturne
el Θέλoυv εvισχυμέvα εμβόλια κάθε χρόvo, αλλιώς θα πάθoυv τέταvo και υπvoβασία
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 261 φράσεις που ταιριάζουν φράση nocturne.Βρέθηκαν σε 1,071 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.