προφορά: IPA: devls /ˈdɛvəl/ devl , SAMPA: /"dEv@l/        

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • διάβολος   
  (Noun  m)
   
  wicked or naughty person
   
  person, especially a man; used to express a particular opinion of him
   
  a creature of hell
   
  a creature of hell
 • δαίμονας   
  (Noun  m)
   
  bad part of the conscience
   
  wicked or naughty person
   
  bad part of the conscience
 • Διάβολος   
  (Noun  m)
   
  the devil: the chief devil
   
  the devil: the chief devil
 • ζιζάνιο   
  (Noun  n)
   
  wicked or naughty person
   
  wicked or naughty person
 • θκιάολος   
 • σατανάς   
  (  m)

Άλλες έννοιες:

 
To finely grind cooked ham or other meat with spices and condiments.
 
A wicked or naughty person, or one who harbors reckless, spirited energy, especially in a mischievous way; usually said of a young child.
 
(religion, Christian Science) An evil or erroneous entity.
 
Title given to the supernatural being, who is believed to be a powerful, evil entity and the tempter of humankind.
 
in Christian Science, an evil or erroneous entity
 
To grill with cayenne pepper; to season highly in cooking, as with pepper.
 
(theology) ( the devil or the Devil ) The chief devil; Satan.
 
A dust devil.
 
To annoy or bother; to bedevil.
 
thing that is awkward or difficult to understand
 
annoy or bother
 
To make someone rather angry or impatient; to cause annoyance.
 
(dialectical, places) barren, unproductive and unused, as in devil strip.
 
(euphemistically, with an article, as an intensifier) Hell.
 
A person, especially a man; used to express a particular opinion of him, usually in the phrases poor devil and lucky devil.
 
grill with cayenne pepper
 
euphemistically, with an article: Hell (as an intensifier)
 
The bad part of the conscience; the opposite to the angel.
 
A thing that is awkward or difficult to understand or do.
 
To prepare a sidedish of shelled halved boiled eggs to whose extracted yolks are added condiments and spices, which mixture then is placed into the halved whites to be served.
 
(theology) A creature of hell.

Picture dictionary

δαίμονας, σατανάς, διάβολος
δαίμονας, σατανάς, διάβολος

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (5)

Devil Fruit
Φρούτο του διαβόλου
devil may care
απερίσκεπτος
devil's advocate
δικηγόρος του διαβόλου; συνήγορος του διαβόλου
dust devil
κουρνιαχτός; ανεμοστρόβιλος
the devil
Σατανάς

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "devil", μεταφραστική μνήμη

add example
en You have the devil in you!
el Έχεις το διάολο μέσα σου!
en Speak of the devil.
el Κατά φωνή...
en You believe in the devil, right?
el Πιστεύεις στον σατανά, σωστά
en Now, there are strategies by which this angel can play indefinitely, and others where the devils are able to stop her
el Υπάρχουν στρατηγικές με τις οποίες ο άγγελος μπορεί να παίζει επ ' αόριστον...... και άλλες που οι διάβολοι καταφέρνουν να τον σταματήσουν
en Devil! "... is concerned about three native girls
el Θα δούμε τη μαμά μας
en I hate to play devil' s advocate here, Mac, but a defense attorney would have a field day with that I. D
el Το μισώ να παίζω τον δικηγόρου του διαβόλου εδώ, Μακ, αλλά ο συνήγορος υπεράσπισης θα έκανε πάρτι με αυτήν την αναγνώριση
en Why should the diamond go to the foreign devils?
el Γιατί να πάει στους ξένους δαίμονες
en If you were the devil, would you come to Eastwick?
el Αν ήσουν ο διάβολος, στο Ίστγουϊκ θα έβρισκες να ' ρθεις
en I' m going to dance with the devil under the pale moonlight
el Πάω να χορέψω με τον διάβολο κάτω από το χλωμό σεληνόφωτο
en I' m Small Devil, and I' il rip your heart out!
el Είμαι ο Μικρός Διάβολος, και θα σου ξεριζώσω την καρδιά!
en You know, I never thought that the devil had genitals
el Νόμιζα ότι ο διάβολος δεν έχει γεννητικά όργανα
en However, as we all know, the devil is in the detail.
el Ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες.
en Who' s the Devil?
el Ποιός είναι ο Διάβολος
en I' m reminded of the phrase, " making a deal with the devil. "
el Θυμάμαι τη φράση " συμφωνία με το διάβολο "
en If I' m dealing with the Devil... it' s because sometimes the|Devil' s the only one open for business
el Αν συναλλάσσομαι με τον Διάβολο... συμβαίνει διότι καμιά φορά είναι ο μόνος που σου έχει μείνει
en He' s not the devil
el Δεν είναι ο διάβολος
en They say you worked with the Devil
el ' Ησουν με το διάβολο
en My parents sold my soul to the devil and I' m a bounty hunter for hell
el Οι γονείς μου πούλησαν την ψυχή μου στο διάβολο και είμαι κυνηγός κεφαλών για την κόλαση
en And what the devil do I wait here?
el Τι στα κομμάτια μπορώ να περιμένω εδώ
en That devils are speaking?
el Για ποιό πράγμα μιλάτε?
en I have killed the Devil' s servant!
el Σκότωσα τον υπηρέτη του Διαβόλου!
en Beats sitting in the car, eating deviled ham
el Πήγαινε κάτσε πίσω στο αμάξι και τρώγε καπνιστό χοιρομέρι
en Like a devil' s eye
el Σαν μάτι του διαβόλου
en Better that she die among us than at the hands of the devil himself
el Καλύτερα να πεθάνει ανάμεσα μας παρά στα χέρια του ίδιου του διαβόλου
en And that means " the Devil. "
el Και σημαίνει διάβολος
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1103 φράσεις που ταιριάζουν φράση devil.Βρέθηκαν σε 1,68 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.