προφορά: IPA: devls /ˈdɛvəl/ devl , SAMPA: /"dEv@l/        

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • διάβολος   
  (Noun  m)
   
  wicked or naughty person
   
  person, especially a man; used to express a particular opinion of him
   
  a creature of hell
   
  a creature of hell
   
  a creature of hell
   
  person, especially a man; used to express a particular opinion of him
   
  wicked or naughty person
 • δαίμονας   
  (Noun  m)
   
  bad part of the conscience
   
  wicked or naughty person
   
  bad part of the conscience
   
  bad part of the conscience
   
  wicked or naughty person
 • Διάβολος   
  (Noun  m)
   
  the devil: the chief devil
   
  the devil: the chief devil
   
  the devil: the chief devil
 • ζιζάνιο   
  (Noun  n)
   
  wicked or naughty person
   
  wicked or naughty person
   
  wicked or naughty person
 • σατανάς   
  (  m)
 • δαιμονίζω   
  (Verbal  )
 • εκνευρίζω   
  (Verbal  )
 • εξοργίζω   
  (Verbal  )
 • θκιάολος   
 • πειράζω   
  (Verbal  )
 • πιπερώνω   
  (Verbal  )

Άλλες έννοιες:

 
To finely grind cooked ham or other meat with spices and condiments.
 
A wicked or naughty person, or one who harbors reckless, spirited energy, especially in a mischievous way; usually said of a young child.
 
(religion, Christian Science) An evil or erroneous entity.
 
Title given to the supernatural being, who is believed to be a powerful, evil entity and the tempter of humankind.
 
in Christian Science, an evil or erroneous entity
 
To grill with cayenne pepper; to season highly in cooking, as with pepper.
 
(theology) ( the devil or the Devil ) The chief devil; Satan.
 
A dust devil.
 
To annoy or bother; to bedevil.
 
thing that is awkward or difficult to understand
 
annoy or bother
 
To make someone rather angry or impatient; to cause annoyance.
 
(dialectical, places) barren, unproductive and unused, as in devil strip.
 
(euphemistically, with an article, as an intensifier) Hell.
 
A person, especially a man; used to express a particular opinion of him, usually in the phrases poor devil and lucky devil.
 
grill with cayenne pepper
 
euphemistically, with an article: Hell (as an intensifier)
 
The bad part of the conscience; the opposite to the angel.
 
A thing that is awkward or difficult to understand or do.
 
To prepare a sidedish of shelled halved boiled eggs to whose extracted yolks are added condiments and spices, which mixture then is placed into the halved whites to be served.
 
(theology) A creature of hell.

Picture dictionary

σατανάς, διάβολος, δαίμονας
σατανάς, διάβολος, δαίμονας

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (13)

blue devils
ακεφιά; κακοκεφιά
Devil Fruit
Φρούτο του διαβόλου
devil may care
απερίσκεπτος
devil-worship
δαιμονολατρία
devil's advocate
δικηγόρος του διαβόλου; συνήγορος του διαβόλου
devil's-milk
ευφορβία
devil’s advocate
συνήγορος του διαβόλου
devil’s darning needle
έντομο γένος anisoptera
devilment
διαβολιά; σκανταλιά; κατεργαριά
dust devil
κουρνιαχτός; ανεμοστρόβιλος
luck of the devil
τύχη βουνό
noonday devil
ακηδία
the devil
Σατανάς

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "devil", μεταφραστική μνήμη

add example
en What the devil am I doing here?
el Τι στο διάολο κάνω εδώ
en From the Devil
el Απο τον Διαβολο
en " Then I shall help in the devil' s name! "
el " Τότε λοιπόν, θα βοηθήσω στο όνομα του διαβόλου! "
en I say this Boy is talking to the Devil
el Νομίζω πως μιλάει στον Διάβολο
en He' s a slippery devil
el Πώς ξεγλιστρά έτσι!
en Where the devil are the stagehands?
el Πού διάολο είναι οι εργάτες σκηνής
en Oh, And Your Father Is The Devil
el Κι ο πατέρας σου είναι ο Διάβολος
en Who is that handsome devil just two over from Hemingway,Directly above the infamous booth where " in a hail of bullets " was born?
el Ποιος είναι αυτός ο όμορφος διάβολος πάνω από τον Χέμινγουεϊ, ακριβώς πάνω από το τραπέζι που γεννήθηκε το « Χαλάζι από σφαίρες; »
en May flights of devils wing you to your rest
el Φτερωτά διαβολάκια ας σε συνοδέψουν στον τόπο ανάπαυσής σου
en You' re... the devil!
el Είσαι διαβολάκι!
en Devil worship... and evil
el Λατρεία διαβόλων... και κακού
en Why should the diamond go to the foreign devils?
el Γιατί να πάει στους ξένους δαίμονες
en Leave out the... devil thing, right?
el Να παραλείψω αυτό με τον διάβολο, έτσι
en And when the last law was down, and the Devil turned on you...... where would you hide, Roper, the laws all being flat?
el Και όταν θα έπεφταν όλοι οι νόμοι και ο διάβολος στρεφόταν εναντίον σου...... που θα μπορούσες να κρυφθείς, Roper, με τους νόμους ισοπεδωμένους
en He/she is my co- worker- That devils say?
el Είναι συνεργάτης μου
en It' s the devil
el Είναι ο Διάολος
en Why do not you say to them that go away to the devil and you do something...... something that really you like, something for yourself?
el Γιατί δεν τους λες να πάνε στο διάολο και να κάνεις κάτι που πραγματικά αγαπάς, κάτι για σένα
en You' re always hanging out with the fake foreign devils trying to organise... " democracy and science will save our country? "
el Όλο κάνεις παρέας με τους ξένους διάολους.Οργανώνεις τη " δημοκρατία και την επιστήμη που θα μας σώσουν "
en The suit is an exact copy of the devil' s suit. only in your size
el Το κοστούμι είναι ίδιο με το κοστούμι του διαβόλου, στο δικό σου μέγεθος
en The devil?What devil?- The one you call Bart
el Τον διάβολο; Ποιον διάβολο;- Αυτόν που ονομάζεις Μπαρτ
en As for the content, President-in-Office, the devil will be in the detail. Your propensity to play the fairy godmother means, I am afraid, that the naysayers - die Verfassungsfeinde heissen sie immer noch in Bayern - were rewarded in proportion to their negativity, while the friends of the Constitution - the silent majority - received precious little for supporting the Constitution signed by all Member States in Rome.
el Όσο για το περιεχόμενο, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες. " τάση σας να παίζετε τον ρόλο της καλής μάγισσας σημαίνει, φοβούμαι, ότι οι δυνάμεις της αντίδρασης -die Verfassungsfeinde heissen sie immer noch in Bayern- ανταμείφθηκαν ανάλογα με τον βαθμό αρνητικότητάς τους, ενώ οι φίλοι του Συντάγματος -η σιωπηρή πλειονότητα- δεν κέρδισε σχεδόν τίποτε για την υποστήριξη του Συντάγματος το οποίο υπογράφηκε από όλα τα κράτη μέλη στη Ρώμη.
en The devil' s in the details, Lombard
el Το διαβολικό της υπόθεσης είναι στις λεπτομέρειες Λόμπαρντ
en A priest is God' s doing, a buffoon is the devil' s
el O παπάς είναι του Θεού, ο γελωτοποιός του Διαβόλου
en The look of a devil
el Τη ματιά τού διαβόλου
en The devil is building his army
el Ο Διαβολος μαζευει στρατια
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1103 φράσεις που ταιριάζουν φράση devil.Βρέθηκαν σε 1,271 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.